• kiem khach
  kiem khach
  kiem khach
  Kiếm khách có phong cách chiến đấu thay đổi khôn lường, dũng mãnh cương nghị, tấn công quần thể nhanh như chớp.
  kiem khach
 • kiem co
  kiem co
  kiem co
  Kiếm cơ học được võ học hệ âm của Thanh Vân, thân hình nhẹ nhàng, linh động, đột phá biến hoá
  kiem khach
 • Video
 • Hình Ảnh