Chào đón PK TIÊN LỮ mùa đầu tiên.

Cập nhật : 23-05-2018

1. Thời gian PK Tiên Lữ mùa đầu:

 

- Ngày 24/05: Ngày 1 - Báo danh, tuyển chọn, chia nhóm nhỏ.

- Ngày 25/05: Ngày 2 - Địa Bảng, Thiên Bảng.

- Từ 24/05 - 26/05: Mở cửa và đổi đồ ở Shop Tiên Ngọc.

- Mô tả HĐ: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi bắt cặp với người chơi khác giới bất kỳ ( không cần kết hôn ) sẽ tạo thành tổ đội PK Tiên Lữ, tham gia nhận được nhiều phần thưởng có giá trị!

Người tham gia dự đoán sẽ dùng vàng để dự đoán. Khi dự đoán thắng, sẽ KHÔNG HOÀN TRẢ LẠI VÀNG, người chơi nhận Tiên Ngọc dùng để đổi vật phẩm trong shop Tiên Ngọc. ( Chú ý thời gian mở shop Tiên Ngọc để đổi quà. Tiên Ngọc dư có thể dùng cho lần đổi quà ở mùa Tiên Lữ kế tiếp ).

 

 

 

2. Đấu Nhóm: 24/05/2018  

 

          Vòng        Thời gian

          1       19:41:00 - 19:41:59

           2       19:43:00 - 19:43:59

           3       19:45:00 -19:45:59

           4       19:47:00 - 19:47:59

           5       19:49:00 - 19:49:59

           6       19:51:00 - 19:51:59

           7       19:53:00 - 19:53:59

           8       19:55:00 - 19:55:59

           9       19:57:00 - 19:57:59

                       

                       

3. Địa Bảng Tranh Bá: 25/05/2018   

   

        Vòng          Thời gian

         1       19:03:00 -19:05:59

          2       19:09:00 - 19:11:59

          3       19:15:00 - 19:17:59

          4       19:21:00 - 19:23:59

          5       19:27:00 - 19:29:59

                       

                       

4. Thiên Bảng Tranh Bá: 25/05/2018

 

      Vòng         Thời gian

        1       19:33:00 - 19:35:59

         2       19:39:00 - 19:41:59

         3       19:45:00 - 19:47:59

         4       19:51:00 - 19:53:59

         5       19:57:00 - 19:59:59

 

Chat với chúng tôi