CHUỖI EVENT NOEL ( Từ 25/12 đến 28/12/2108 )

Cập nhật : 24-12-2018

1. Đăng Nhập Có Quà

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 25 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 27 tháng 12 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận quà!

 

 

2. Quà Tiêu Phí

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 25 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 27 tháng 12 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Sự kiện Giáng Sinh, trong thời gian hoạt động người chơi tiêu phí đủ số tiền quy định sẽ nhận được món quà Giáng Sinh giá trị hấp dẫn. Rất nhiều quà tặng và thời trang độc đáo đang chờ bạn nhận!

 

 

3. Vòng Xoay May Mắn

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 25 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 27 tháng 12 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động:
  1. Mỗi khi tích luỹ nạp đạt 680 Vàng, sẽ nhận ngày 1 cơ hội xoay vòng xoay.
  2. Giới hạn số lần nhận được mỗi ngày là 5 lần.
  3. 24:00 mỗi ngày sẽ xoá đi số lần tích luỹ, hãy chú ý thời gian nhé!
 • Gợi ý nhỏ: Vòng Xoáy May Mắn sẽ cho ra rất nhiều Vàng khoá, có cơ hội nhận được X10 phần thưởng, khi kim chỉ xoay đến số lượng Vàng khoá và bội số tương ứng, thì số lượng nhân lên đó sẽ là số Vàng khoá mà tiên hữu có thể nhận được.


   

4. Vân Câu Liên Server

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 25 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 27 tháng 12 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian có hoạt động, mở Vân Câu ở khu liên server, tốn 10 Vàng/Vàng khoá sẽ có thể tham gia Vân Câu! Mỗi ngày mua 1 lần sẽ nhận được ngay 1 phần thưởng ngẫu nhiên. Mua càng nhiều thì tỷ lệ thành công của Vân Câu càng lớn.
 • Quy tắc mua:
 1. 3 giờ trước khi mở thưởng sẽ dựa vào cấp VIP để giới hạn số lần Vân Câu, số lần mua của mỗi phần thưởng sẽ được tách ra tính riêng, không thể hưởng chung số lần.

 

   VIP0: mỗi phần thưởng có thể mua 30 lần
   VIP1~3: mỗi phần thưởng có thể mua 40 lần
   VIP4~7: mỗi phần thưởng có thể mua 50 lần
   VIP8~12: mỗi phần thưởng có thể mua 60 lần

 

       2. Trong vòng 3 giờ trước khi mở thưởng sẽ không còn giới hạn số lần Vân Câu, số lần Vân Câu của mọi người sẽ không còn bị giới hạn.

 • Quy tắc mở thưởng:
 1. )Đến thời gian mở thưởng, sẽ tiến hành mở thưởng;
 2. )Khi số lần Vân Câu = 2018, thì sẽ dựa vào số người nhận thưởng nhiều nhất để mở thưởng;
 3. )Khi số phần Vân câu hiện tại<2018, sẽ dựa vào kết quả tính <【số phần mở thưởng = số phần mua hiện tại * số người nhận thưởng / 2018】để mở thưởng;
 4. )Phần thưởng sẽ được gửi qua thư, xin nhận lấy, cũng có thể tra tìm tình hình mở thưởng trong Log Vân câu.
 • Gợi ý nhỏ: số người nhận thưởng thay đổi dựa vào tổng số mua đạo cụ tương ứng, trong vòng 3 giờ trước khi mở thưởng sẽ không còn giới hạn số lần mua!

 

 

 

5. Đổi Quà

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 25 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 28 tháng 12 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Thời gian hoạt động, người chơi tiến hành thu thập vật phẩm để đổi quà: ngoại trang, ngoại binh, và rất nhiều phần quà thú vị khác!

 

 

6. Chiến Trường

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 25 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 27 tháng 12 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi tham gia có thể nhận được trang bị đỏ, trang sức và nhiều phần thưởng thú vị khác. Sau khi hoạt động kết thúc sẽ nhận phần thưởng bằng thư.

 

 

7. X2 EXP

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 25 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 25 tháng 12 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động:  Hoạt động trong ngày 18:00-24:00 sẽ mở nhân đôi EXP , người chơi Lv80 trở lên khi giết quái dã ngoại và phụ bản EXP tăng thêm 100%!(có tiểu quái và thuốc EXP sẽ tăng thêm hiệu quả).

 

 

8. X2 PB

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 25 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 25 tháng 12 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động:  Gấp đôi vật rơi phụ bản, nhân đôi quà. Thời gian hoạt động tại phụ bản chỉ định sẽ nhân đôi vật rơi!