CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHÀO HALLOWEEN

Cập nhật : 27-10-2017

Đăng Nhập Có Quà

+ Thời gian: 0:00 29/10/2017 - 23:59 31/10/2017

+ Nội dung: Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập vào game sẽ nhận 1 lần quà!!

+ Quà Đăng Nhập: Thuốc Mệt Mỏi *1, Vé Càn quét *1, 100 Vạn Xu*2, Bánh Bát Bảo *5

 

Tích Lũy Nạp Thẻ

+ Thời gian: 0:00 29/10/2017 - 23:59 29/10/2017

+ Nội dung: Halloween, nạp thẻ tặng quà! Thời gian hoạt động Tích Lũy Nạp Thẻ đạt số chỉ định sẽ nhận ngay quà, Kim Phụng Linh Vũ, Nhiếp Hồn Linh Châu, Vũ Khí Thời Trang đợi bạn đến lấy!!!

 

Ưu Đãi Giờ Vàng

+ Thời gian: 0:00 29/10/2017 - 23:59 29/10/2017

+ Nội dung: Ưu đãi giờ vàng, vật phẩm siêu giảm giá! Hoạt động trong ngày vào lúc 10:00, 19:00 sẽ mở 2 đợt giảm giá, trang bị quý hiếm toàn server đừng bỏ qua nhé!!

 

Thụy Thú Tập Kích

+ Thời gian: 0:00 29/10/2017 - 23:59 31/10/2017

+ Nội dung: Mỗi ngày 14h, 19h, 22h, Thụy Thú sẽ được làm mới tại bản đồ, giết sẽ nhận Bánh Bát Bảo, có cơ hội nhận Trang Bị Đỏ cực phẩm 2 sao, Nhẫn Lam bậc 6, Vòng. Tiểu quái không thể nhặt vật rơi tại hoạt động này!

 

Hoạt Động Rơi Đồ

+ Thời gian: 0:00 29/10/2017 - 23:59 31/10/2017

+ Nội dung: Thời gian hoạt động tỉ lệ rơi ra vật phẩm quý tăng 20% !  Giết BOSS Lv230 trở lên (BOSS TG, Nhà BOSS, Cấm Địa, Thượng Cổ) đều có cơ hội nhận Bánh Bát Bảo không khóa, offline treo máy sẽ có tỉ lệ nhận Bánh Bát Bảo Khóa!

 

Hoạt Động Hợp Thành

+ Thời gian: 0:00 29/10/2017 - 23:59 31/10/2017

+ Nội dung: Thời gian hoạt động thu thập Bánh Bát Bảo, tại giao diện Hợp Thành dùng hợp thành các vật phẩm quý!

 

EXP X2

+ Thời gian: 0:00 29/10/2017 - 23:59 31/10/2017

+ Nội dung: Hoạt động trong ngày 29/10 từ 18:00-24:00 sẽ mở nhân đôi EXP , người chơi Lv80 trở lên khi giết quái dã ngoại và phụ bản EXP tăng thêm 100%!(có tiểu quái và thuốc EXP sẽ tăng thêm hiệu quả)! Ngày 30-31/10 sẽ mở X2 vật rơi phụ bản, nhân đôi quà tại phụ bản chỉ định, hãy chú ý!!

Chat với chúng tôi