CHUỖI HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI PHÁO HOA ( 17/8 - 19/8 )

Cập nhật : 16-08-2019

Login Có Quà

Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 19/08/2019

Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!

 

Tích Lũy Nạp

Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 18/08/2019

Nội dung hoạt động: tích lũy có bất ngờ, quà xịn nhận không ngừng, trong thời gian hoạt động tích lũy nạp đến mức chỉ định sẽ được nhận quà xịn.

 

Lễ Hội Pháo Hoa

Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 17/08/2019

Nội dung hoạt động: pháo hoa lãng mạn, trong thời gian hoạt động tốn 80 Vàng có thể mua đạo cụ hoạt động “Pháo Hoa”, dùng Pháo Hoa sẽ có cơ hội nhận quà xịn như cánh, pháp bảo, ngọc cao cấp, cơ hội hiếm có!!!

 

Lễ Hội Cuồng High

Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 17/08/2019

Nội dung hoạt động: hoàn thành hạng mục có thể nhận điểm High, đáp ứng đủ điều kiện có thể nhận phần thưởng giá cao.

 

Thanh Vân Đại Gia

Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 17/08/2019

Giới thiệu hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động tiêu hao 1 Vàng nhận được 1 Tích Điểm (giao dịch Chợ, Kết Hôn, Lì Xì Bang sẽ không được tính), dựa vào Tích Điểm để XH

2.Khi hoạt động kết thúc sẽ dựa vào XH để phát thưởng qua thư

3.Mỗi lần sau khi hoạt động kết thúc Tích Điểm sẽ trở về 0

4.Tích điểm cần đạt tới 6480 mới có thể lên bảng, phần thưởng XH chỉ phát cho người nằm trong Top 20.

 

Phú Giáp 1 Phương

Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 17/08/2019

Giới thiệu hoạt động:

1.Trong thời gian hoạt động tiêu hao 1 Vàng nhận được 1 Tích Điểm (giao dịch Chợ, Kết Hôn, Lì Xì Bang sẽ không được tính), dựa vào Tích Điểm để XH

2.Khi hoạt động kết thúc sẽ dựa vào XH để phát thưởng tương ứng qua thư

3.Mỗi lần sau khi hoạt động kết thúc Tích Điểm sẽ trở về 0

4.Tích Điểm cần đạt tới 3280 mới có thể lên bảng, phần thưởng XH chỉ phát cho người nằm trong Top 5 (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

Lễ Hội Đổi

Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 19/08/2019

Nội dung hoạt động: thu thập đạo cụ hoạt động nhận quà hậu hĩnh! Vào 2 ngày đầu của hoạt động giết Boss từ LV250 trở lên (TG, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Cá Nhân) có xác suất nhận được đạo cụ hoạt động không khóa! Treo máy dã ngoại có xác suất nhận đạo cụ hoạt động khóa!

 

 

Đập Chuột

Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 18/08/2019

Nội dung hoạt động: trong ruộng có nhiều chuột, xin ngài hãy giúp đỡ! Trong thời gian hoạt động, giết Chuột sẽ nhận được tích điểm tương ứng, giết Chuột 5 Điểm, 3 Điểm còn có cơ hội nhận đạo cụ cực phẩm, những quà tốt như Cánh, Pháp Bảo, Mảnh Thần Khí, Cánh Mảnh Thiên Thần v..v.. đang đợi bạn đến lấy!

 

X2 EXP

Thời gian hoạt động: 18:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 17/08/2019

Nội dung hoạt động: vào 18:00-24:00 đêm có hoạt động mở hoạt động X2 EXP, người chơi từ LV100 trở lên kích sát quái dã ngoại và quái PB sẽ được nhận thêm 100% EXP (trang bị Tiểu Quỷ và dùng thuốc EXP thì hiệu quả sẽ tốt hơn).

 

PB X2

Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 18/08/2019 - 23:59 Ngày 18/08/2019

Nội dung hoạt động: PB X2 rớt ra, phần thưởng X2. Trong thời gian có hoạt động và có PB chỉ định X2 rớt đạo cụ (ngoài EXP ra), nãy nắm chắc thời gian nha!

 

Vật Phẩm Rớt Trong Hoạt Động

Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 18/08/2019

Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động, giết Boss từ LV250 trở lên (TG, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Cá Nhân) có thể nhận được đạo cụ hoạt động không khóa! Treo máy dã ngoại nhận đạo cụ hoạt động khóa!

 

Gợi ý: đạo cụ hoạt động có thể dùng lại trong cùng loại hoạt động.