CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 3 / 2019

Cập nhật : 06-03-2019

 

1. Login Liên Tiếp

 • Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 8/3 – 23:59 Ngày 10/3
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login, thì số ngày login sẽ được tính lại từ đầu (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

2. Tầm Bảo Online

 • Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 8/3 – 23:59 Ngày 10/3
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên tích lũy online đặt thời gian chỉ định, sẽ nhận được số lần Tầm Bảo, Tầm Bảo sẽ nhận được quà xịn, 24:00 mỗi ngày sẽ làm trống số lần chưa dùng của hôm đó và reset thời gian tích lũy (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

3. Tích Lũy Nạp

 • Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 8/3 – 23:59 Ngày 10/3
 • Nội dung hoạt động: tích lũy có bất ngờ, quà xịn nhận không ngừng, trong thời gian hoạt động tích lũy nạp đến mức chỉ định sẽ được nhận quà xịn! (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

4. Thương Thành Trân Bảo

 • Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 8/3 – 23:59 Ngày 10/3
 • Giới thiệu hoạt động:

1. Trong thời gian hoạt động, giết Boss, Boss Thế Giới, Boss Cá Nhân, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ sẽ nhận được Xu May Mắn khóa.

2. Khi mua mỗi thương phẩm đều có thể dùng Xu May Mắn để khấu trừ số tiền, mỗi Xu May Mắn có thể khấu trừ 10 Vàng.

3. Giới hạn khấu trừ là lượng tiêu phí lớn nhất có thể khấu trừ khi sử dụng Xu May Mắn.

4. 7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động.

 

5. Toàn Dân Trừ Ma

 • Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 8/3 – 23:59 Ngày 10/3
 • Giới thiệu hoạt động:

1. Mỗi ngày giết Boss trong Boss Thế Giới, Đảo Hồng Hoang, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Boss Cá Nhân đều có thể nhận tích điểm (Boss nào không rớt vật phẩm thì sau khi giết cũng không nhận được tích điểm)

2. Giết Boss trong những map khác nhau tích điểm nhận được cũng khác nhau, khi tổ đội tích điểm sẽ được chia đều

3. Tích điểm Trừ Ma toàn server đạt đến mục tiêu sẽ kích hoạt phần thưởng toàn server, tích điểm Trừ Ma toàn server sẽ reset vào lúc 24:00 mỗi ngày

4.7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động.

 

6. Trân Bảo May Mắn

 • Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 8/3 – 23:59 Ngày 10/3
 • Nội dung hoạt động: Quà xịn may mắn đến trao tặng! giết Boss từ LV250 trở lên (Boss Thế Giới, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Boss Cá Nhân) sẽ có xác suất rớt Xu May Mắn khóa! (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động).