CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 11 ( Từ 4/11 đến 7/11 )

Cập nhật : 03-11-2018

1. Đăng Nhập Có Quà

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 04 tháng 11 năm 2018 – 23:59 ngày 06 tháng 11 năm 2018
 •  Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!

 

2. Tích Lũy Nạp

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 04 tháng 11 năm 2018 – 23:59 ngày 04 tháng 11 năm 2018
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian mới [Ma Lạt Giáo Sư], thời trang vũ khí [Chỉ Xích Vạn Lí] giúp bạn tăng cấp nhanh chóng!

 

3. Xăm Thượng Thượng

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 04 tháng 11 năm 2018 – 23:59 ngày 04 tháng 11 năm 2018
 • Nội dung: Trong hoạt động người chơi đạt LV100 thông qua hoạt động Xăm Thượng Thượng rút được lá xăm may mắn, trong thùng xăm mỗi lá đều có 1 phần quà, số lá xăm trong thùng có 77 lá, rút 1 lần, sẽ giảm đi, nếu rút được quà lớn, số lượng xăm sẽ reset lại, rút hết 77 sẽ nhận quà lớn.
 • PS:Rút được xăm thượng thượng quà lớn sẽ reset lại, có xác suất xuất hiện thú cưỡi và sủng vật bì phu, mau tham gia!

 

4. Hạn Giờ Giành Mua

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 04 tháng 11 năm 2018 – 23:59 ngày 06 tháng 11 năm 2018
 • Nội dung : Ưu đãi chiết khấu lớn, mở hạn giờ, tốn lượng vàng tương ứng, giành mua quà ưu đãi siêu giá trị. Gợi ý nhỏ: đạo cụ có thể mua lấy đạo cụ trong giao diện game làm tiêu chuẩn!
   

 

5. Hợp Thành

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 04 tháng 11 năm 2018 – 23:59 ngày 07 tháng 11 năm 2018
 • Nội dung: Trong thời gian hoạt động giết boss LV190 trở lên (Boss TG, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ) đều có cơ hội Kẹo Ma Huyễn không khoá, treo máy cũng nhận được Kẹo khoá!

 

6. X2 EXP

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 04 tháng 11 năm 2018 – 23:59 ngày 04 tháng 11 năm 2018
 •  Nội dung:  Hoạt động trong ngày 18:00-24:00 sẽ mở nhân đôi EXP , người chơi Lv80 trở lên khi giết quái dã ngoại và phụ bản EXP tăng thêm 100%!(có tiểu quái và thuốc EXP sẽ tăng thêm hiệu quả).

 

7. X2 Phụ Bản

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 05 tháng 11 năm 2018 – 23:59 ngày 06 tháng 11 năm 2018
 •  Nội dung:  Gấp đôi vật rơi phụ bản, nhân đôi quà. Thời gian hoạt động tại phụ bản chỉ định sẽ nhân đôi vật rơi!