CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 10 ( Từ 18/10 đến 20/10 )

Cập nhật : 17-10-2018

1. Đăng Nhập Có Quà

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 10 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 10 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận quà!

 

2. Nạp Tích Lũy

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 10 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 10 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Tích lũy nạp có bất ngờ, quà cáp trao không ngừng, trong hoạt động tích lũy nạp thẻ đến mức chỉ định sẽ nhận được quà lớn! Thời trang tinh phẩm, ngoại hình vũ khí đang đợi bạn đến lấy!

 

3. Giành nhanh liên Server

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 10 năm 2018 – 23:59 ngày 18 tháng 10 năm 2018.
 • Nội dung: tận tình khai mở, giành nhanh cực phẩm, ưu đãi toàn server! các loại đạo cụ quý hiếm đều được bán giảm giá hạn giờ! còn có trang bị cực phẩm bán nhanh với sl giới hạn! mọi người đừng nên bỏ lỡ! thương phẩm sẽ được làm mới vào lúc 10:00, 19:00 vào ngày mở hoạt động. còn có thêm thẻ VIP vĩnh viễn chờ bạn đến!
 • Gợi ý nhỏ: thẻ VIP điên phong vĩnh viễn: sử dụng thẻ VIP này xong sẽ mãi không hết hạn, điều kiện tiên quyết là cấp VIP phải đạt đến cấp 4 mới có thể dùng.

 

4. Vua Mị Lực

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 10 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 10 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Trong hoạt động tích luỹ nhận mị lực đến 1314 điểm được lên BXH, 50 hạng đầu sẽ nằm trong top, top 3 nhận danh hiệu hiếm! (server mở được 2 ngày trở lên mới được tham gia)! Mỗi ngày 23h tổng kết, 0h hôm sau reset! (Tặng Hoa Hồng có thể tăng mị lực cả 2, tìm 1 bạn đời để cùng đua top thôi!
 • Giới thiệu phần thưởng:

+ Trong hoạt động, mị lực đạt 1314 điểm được lên BXH, BXH sẽ được reset 1 giờ 1 lần, hãy đi đua top nào!

+ Phần thưởng XH: mỗi ngày 23h tổng kết (điểm mị lực tăng sau 23h sẽ không được tính), sau 23:30 công bố XH, 24:00 phát thưởng.

+ Quà tối thiểu: người chơi nào chưa lên BXH nhưng mị lực đạt 1314 điểm có thể nhận phần quà tối thiểu

+ Phần thưởng toàn server: khi 23h tổng kết, người chơi nào trên LV100, có cùng server với người XH 1 và trong vòng 2 ngày có đăng nhập qua sẽ được thưởng

+ Những phần thưởng trên sẽ được phát qua thư vào lúc 24:00.

 

5. Loạn đấu BOSS

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 10 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 10 năm 2018.
 • Nội dung: Đại loạn đấu boss liên server, cùng nhau high lên nào! trong lúc có hoạt động,sẽ mở vào đúng 14g và 22g mỗi ngày! (server nào mở từ 2 ngày trở lên mới đc tham gia) giết boss có cơ hội nhận được đạo cụ đặc phẩm! sau 10 phút kể từ khi hoạt động được mở sẽ không được vào, hãy nắm lấy cơ hội!

 

6Xăm Thượng Thượng

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 10 năm 2018 – 23:59 ngày 18 tháng 10 năm 2018.
 •  Nội dung: Trong hoạt động người chơi đạt LV100 thông qua hoạt động Xăm Thượng Thượng rút được lá xăm may mắn, trong thùng xăm mỗi lá đều có 1 phần quà, số lá xăm trong thùng có 77 lá, rút 1 lần, sẽ giảm đi, nếu rút được quà lớn, số lượng xăm sẽ reset lại, rút hết 77 sẽ nhận quà lớn.

PS:Rút được xăm thượng thượng quà lớn sẽ reset lại, có xác suất xuất hiện thú cưỡi và sủng vật bì phu, mau tham gia!

 

 

7. Gặp gỡ Nữ Thần

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 10 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 10 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Sau 7:00 mỗi ngày mới có thể nộp nguyên liệu! Toàn server nộp nguyên liệu đạt số lượng chỉ định có thể kích hoạt phần thưởng toàn server, độ hoàn thành toàn server sẽ reset vào 24:00 mỗi ngày!

Giết BOSS Thế Giới, Nhà BOSS, ManHoang Cấm Địa, Thượng Cổ Thần Tích, BOSS cá nhân cấp 230 trở lên đều có cơ hội nhận nguyên liệu.

Mỗi lần cá nhân nộp sẽ nhận phần thưởng ngẫu nhiên, đạt số lượng chỉ định mới có thể nhận quà hào hoa! (Cá nhận nộp thì 0 giờ không reset).

 

8. PK Tiên Lữ Mùa 4

Chi tiết xem thêm tại đây.