CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 4 / 2019

Cập nhật : 18-04-2019

1. Login liên tiếp
 

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 19/4/2019 đến 23:59 ngày 20/4/2019
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt số ngày login liên tục theo yêu cầu, sẽ nhận ngay phần thưởng tương ứng, nếu vào 24:00 của ngày hôm sau vẫn chưa login, thì số ngày login liên tiếp sẽ được tính lại từ đầu

 

2. Tầm Bảo Online

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 19/4/2019 đến 23:59 ngày 20/4/2019
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên online đạt lượng thời gian chỉ định, sẽ nhận ngày số lần Tầm Bảo, Tầm Bảo sẽ nhận quà xịn, vào 24:00 mỗi ngày sẽ làm trống số lần chưa sử dụng của ngày đó và reset thời gian tích lũy

 

3. Tích Nạp

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 19/4/2019 đến 23:59 ngày 20/4/2019
 • Nội dung hoạt động: tích nạp có bất ngờ, quà xịn ận không ngừng, trong thời gian hoạt động tích nạp đến mức chỉ định sẽ nhận ngay quà xịn.

 

4. Tiệm Trân Bảo

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 19/4/2019 đến 23:59 ngày 20/4/2019
 • Giới thiệu hoạt động:
 1. trong thời gian hoạt động, kích sát Boss, TG, Cá Nhân, Nhà, Man Hoang, Thượng Cổ sẽ nhận được Xu May Mắn khóa
 2. Khi mua mỗi vật phẩm có thể tiêu Xu May Mắn để khấu trừ lượng Vàng đã tiêu, mỗi Xu May Mắn có thể khấu trừ 10 Vàng
 3. Giới hạn khấu trừ là mức tiêu hao lớn nhất có thể khấu trừ khi sử dụng Xu May Mắn

 

5.Toàn Dân Trừ ma

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 19/4/2019 đến 23:59 ngày 20/4/2019
 • Giới thiệu hoạt động:
 1.  Mỗi ngày giết Boss trong TG, Đảo HH, Nhà, Man Hoang, Thượng Cổ, Cá Nhân đều có thể nhận tích điểm (Boss nào không rớt vật phẩm thì sau khi giết cũng không nhận được tích điểm)
 2. Giết Boss trong những map khác nhau tích điểm nhận được cũng khác nhau, khi tổ đội tích điểm sẽ được chia đều
 3. Tích điểm Trừ Ma toàn server đạt đến mục tiêu sẽ kích hoạt phần thưởng toàn server, tích điểm Trừ Ma toàn server sẽ reset 1 lần vào lúc 24:00 mỗi ngày

 

6. Trân Bảo May Mắn

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 19/4/2019 đến 23:59 ngày 20/4/2019
 • Nội dung hoạt động: Quà xịn may mắn đến trao tặng! giết Boss từ LV250 trở lên (TG, Nhà, Man Hoang, Thượng Cổ, Cá Nhân) có tỷ lệ rớt Xu May Mắn khóa!