CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 3 / 2019

Cập nhật : 28-03-2019


1. Login Liên Tiếp 

 • Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 29/03/2019 - 23:59 Ngày 30/03/2019
 • Nội dung hoạt động:trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login, thì số ngày login sẽ được tính lại từ đầu (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động).

 

2. Tầm Bảo Online

 • Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 29/03/2019 - 23:59 Ngày 30/03/2019
 • Nội dung hoạt động:trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên tích lũy online đặt thời gian chỉ định, sẽ nhận được số lần Tầm Bảo, Tầm Bảo sẽ nhận được quà xịn, 24:00 mỗi ngày sẽ làm trống số lần chưa dùng của hôm đó và reset thời gian tích lũy


3. Quà Xịn Tích Nạp

 • Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 29/03/2019 - 23:59 Ngày 30/03/2019
 • Nội dung hoạt động:Tích nạp có ngạc nhiên, quà xịn nhận không ngừng, trong thời gian hoạt động tích lũy nạp đạt đến mức chỉ định sẽ nhận quà xịn!

 

4. Tiệm Tri Ân

 • Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 29/03/2019 - 23:59 Ngày 30/03/2019
 • Giới thiệu hoạt động:

1、Tiệm chia làm TIệm Vàng và Tiệm Vàng khóa, người chơi tiêu hao tiền game tương ứng có thể mua đạo cụ trong Tiệm
2、Khi giá đạo cụ mua tích lũy đạt mức chỉ định, sẽ được giảm bớt số Vàng hoặc Vàng khóa
3、Việc giảm tiền trong Vàng Trường và Vàng Khóa Trường không ảnh hưởng gì đến nhau
4、Chỉ có hiệu lực trong lần tiêu phí đó, giá giảm nếu vượt quá giá vật phẩm sẽ không được hoàn trả.

 

5. Tiệc Boss

 • Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 29/03/2019 - 23:59 Ngày 30/03/2019
 • Nội dung hoạt động:Trong thời gian hoạt động giết Boss trong Boss Thế Giới, Nhà Boss, Boss Cá Nhân, Man Hoang, Thượng Cổ, Hồng Hoang Đảo (server đơn), Hồng Hoang Đảo (Liên server) đều nhận được tích điểm Boss, đạt mục tiêu sẽ nhận được thưởng lớn!

 

6. Đổi Hoạt Động

 • Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 29/03/2019 - 23:59 Ngày 31/03/2019
 • Nội dung hoạt động:Thu thập đạo cụ hoạt động đổi quà hậu hĩnh! Vào 2 ngày trước khi mở hoạt động giết Boss từ LV250 trở lên (Boss Thế Giới, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Boss Cá Nhân) có xác suất nhận đạo cụ hoạt động không khóa! Treo máy dã ngoại cũng có xác suất nhận đạo cụ hoạt động khóa! (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

7. X2 EXP

 • Thời gian hoạt động:18:00 Ngày 29/03/2019 - 23:59 Ngày 29/03/2019
 • Nội dung hoạt động:vào 18:00-24:00 đêm có hoạt động mở hoạt động X2 EXP, người chơi từ LV100 trở lên kích sát quái dã ngoại và quái PB sẽ được nhận thêm 100% EXP (trang bị Tiểu Quỷ và dùng thuốc EXP thì hiệu quả sẽ tốt hơn)

 

8. PB X2

 • Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 30/03/2019 - 23:59 Ngày 30/03/2019
 • Nội dung hoạt động:PB X2 rớt ra, phần thưởng X2. Trong thời gian có hoạt động và có PB chỉ định X2 rớt đạo cụ (ngoài EXP ra), nãy nắm chắc thời gian nha!

(7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

9. Tri Ân Hoàn Trả

 • Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 29/03/2019 - 23:59 Ngày 30/03/2019
 • Nội dung hoạt động:Giết Boss từ LV250 trở lên (Boss Thế Giới, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Boss Cá Nhân) đều nhận được đạo cụ hoạt động không khóa! Treo máy dã ngoại cũng nhận được đạo cụ hoạt động khóa! (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)


Gợi ý: đạo cụ hoạt động có thể dùng lại trong cùng loại hoạt động.