CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG 20/11

Cập nhật : 17-11-2017

Đăng Nhập Có Quà

+ Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 20/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!

 

Tích Lũy Nạp

+ Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 18/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Ngày Nhà Giáo, tích luỹ nạp nhận quà! Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian mới [Ma Lạt Giáo Sư], thời trang vũ khí [Chỉ Xích Vạn Lí] giúp bạn tăng cấp nhanh chóng!

 

Xăm Thượng Thượng

+ Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 18/11/2017 23:59

+ Nội dung: Trong hoạt động người chơi đạt LV100 thông qua hoạt động Xăm Thượng Thượng rút được lá xăm may mắn, trong thùng xăm mỗi lá đều có 1 phần quà, số lá xăm trong thùng có 77 lá, rút 1 lần, sẽ giảm đi, nếu rút được quà lớn, số lượng xăm sẽ reset lại, rút hết 77 sẽ nhận quà lớn.
PS:Rút được xăm thượng thượng quà lớn sẽ reset lại, có xác suất xuất hiện thú cưỡi và sủng vật bì phu, mau tham gia!

 

BOSS Tập Kích

+ Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 20/11/2017 23:59

+ Nội dung: Trong thời gian hoạt động mỗi ngày 14h, 19h và 22h, BOSS sẽ làm mới ở kênh 1 bản đồ, kích sát sẽ nhận được Thất Thái Phấn Bút, càng có cơ hội nhận Cực Phẩm Đỏ 2 Sao, Nhẫn Lam Bậc 6, Vòng. Tiểu quỷ quái không thể nhận quà BOSS rớt, mau đến giành nào!

 

Hợp Thành

+ Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 20/11/2017 23:59

+ Nội dung: Trong thời gian hoạt động tăng 20% rớt vật phẩm quý ! Và giết boss LV230 trở lên (boss thế giới, nhà của boss, Man Hoang Chi Địa, Thượng Cổ Thần Tích) đều có cơ hội Thất Thái Phấn Bút, treo máy cũng nhận được Phấn Bút khoá!

 

X2 EXP

+ Thời gian: 18/11/2017 18:00 — 11/18/2017 23:59

+ Nội dung:  Hoạt động trong ngày 18:00-24:00 sẽ mở nhân đôi EXP , người chơi Lv80 trở lên khi giết quái dã ngoại và phụ bản EXP tăng thêm 100%!(có tiểu quái và thuốc EXP sẽ tăng thêm hiệu quả).

 

X2 Phụ Bản

+ Thời gian: 19/11/20170:00 - 20/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Gấp đôi vật rơi phụ bản, nhân đôi quà. Thời gian hoạt động tại phụ bản chỉ định sẽ nhân đôi vật rơi!

 

 

Chat với chúng tôi