CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 8

Cập nhật : 08-08-2020

1.Tình Duyên Có Quà

 • Thời gian hoạt động: 00:00 09/08/2020- 23:59 11/08/2020
 • Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng, người chơi đã kết hôn sẽ càng có thể nhận thêm phần quà xịn!

 

2.Quà Xịn Nạp Liên Tiếp

 • Thời gian hoạt động: 00:00 09/08/2020- 23:59 11/08/2020
 • Nội dung hoạt động: tích nạp hưởng quà xịn! trong thời gian hoạt động tích lũy nạp đến số ngày và mức nạp chỉ định thì sẽ nhận ngày quà cuồng hoan cực xịn!

 

3.Duyên Định Tam Sinh

 • Thời gian hoạt động: 00:00 09/08/2020- 23:59 11/08/2020
 • Giới thiệu hoạt động:
 1. Mỗi lần cầu duyên nhận được phần thưởng ngẫu nhiên và tăng 1 điểm tình duyên
 2. Khi cầu duyên nhận được phần thưởng tam sinh thì điểm tình duyên sẽ được reset lại, và thanh tiến độ sẽ được làm trống
 3. Khi đầyđiểm tình duyên chắc chắn sẽ có phần thưởng tam sinh tình duyên
 4. Cầu duyên đạt số lần nhất định sẽ nhận phần thưởng thêm, reset vào mỗi ngày

 

4.Vua Mị Lực

 • Thời gian hoạt động: 00:00 09/08/2020- 23:59 11/08/2020
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động tích lũy tăng điểm mị lực đến 1314 có thể tham gia báo danh, 50 người đứng đầu sẽ được vào BXH, thuộc top 3 trong BXH sẽ có danh hiệu hiếm! tổng kết vào 23:00 mỗi ngày, sẽ reset vào 0:00 ngày tiếp theo! Tặng Hoa Hồng sẽ tăng điểm mị lực của cả 2, tìm 1 người bạn khác giới để cùng đua top nào! (7 ngày đầu mở server sẽ không mở)

Giới thiệu phần thưởng:

 1. Trong thời gian hoạt động, điểm mị lực đạt 1314 có thể tham gia XH, BXH sẽ update 1 lần mỗi giờ, hãy cố gắng đua top!
 2. Phần thưởng XH: hoạt động tổng kết vào 23:00 mỗi ngày (điểm mị lực tăng lên sau 23:00 sẽ không được tính), sau 23:30 sẽ công bố XH, 24:00 phát phần thưởng XH。
 3. Phần thưởng đảm bảo: người chơi nào điểm mị lực đạt 1314 nhưng chưa vào BXH sẽ nhận được 1 phần thưởng đảm bảo
 4. Phần thưởng toàn server: khi tổng kết vào 23:00 người chơi nào từ LV100 trở lên, có chung server với người chơi hạng 1 và trong 2 ngày này có login qua sẽ nhận được 1 phần thưởng
 5. Những phần thưởng trên đều được gửi qua thư vào 24:00
 6. PS:BXH 1 giờ update 1 lần, mong các vị tiên hữu đua top sớm nha! Sau 23:00 tặng hoa sẽ không được tính đâu.

 

5.Kế Hoạch Hết FA

 • Thời gian hoạt động: 00:00 09/08/2020- 23:59 11/08/2020
 • Nội dung hoạt động: tình yêu dài lâu, mãi mãi yêu người! hãy yêu ngay thôi, lấy hết can đảm cầu hôn với người bạn khác giới mà bạn yêu thích nào! Trong thời gian hoạt động bất kỳ 1 mức nào kết duyên thành công, sẽ nhận được món quà hết FA cực xịn! Mỗi mức phần thưởng mỗi ngày chỉ giới hạn nhận 1 lần, phần thưởng sẽ được gửi qua thư! 

 

6.Toàn Thành Nhiệt Luyến

 • Thời gian hoạt động: 00:00 09/08/2020- 23:59 11/08/2020
 • Nội dung hoạt động: hoàn thành hạng mục sẽ nhận ngay điểm HOT, đạt đủ điều kiện sẽ nhận ngay phần thưởng xịn

 

7.Đổi Tình Duyên

 • Thời gian hoạt động: 00:00 09/08/2020- 23:59 12/08/2020
 • Nội dung hoạt động: thu thập Thư Tình đổi quà hậu hĩnh! 3 ngày đầu của hoạt động giết được Boss từ LV250 trở lên (TG, Nhà Boss, Hoang Man, Thượng Cổ, Mỹ Nhân) sẽ có xác suất nhận Thư Tình không khóa! Treo máy dã ngoại có xác suất nhận Thư Tình không khóa!

 

8.Nguyệt Lão Lười Biếng

 • Thời gian hoạt động: 00:00 09/08/2020- 23:59 11/08/2020
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động vào lúc 14:00 và 22:00 mỗi ngày, Nguyệt Lão Lười Biếng sẽ xuất hiện ở kênh 1 bản đồ TG, dạy dỗ lão sẽ nhận Vàng khóa, Thư Tình, càng có cơ hội nhận Đồ Đỏ 2 Sao, Trang Sức Lam Bậc 6, Trang Sức Tím Bậc 7 cực phẩm, mau đến giành thôi!

 

9.X2 EXP

 • Thời gian hoạt động: 18:00 09/08/2020- 23:59 09/08/2020
 • Nội dung hoạt động: vào 18:00-24:00 đêm có hoạt động mở hoạt động X2 EXP, người chơi từ LV100 trở lên kích sát quái dã ngoại và quái PB sẽ được nhận thêm 100% EXP (trang bị Tiểu Quỷ và dùng thuốc EXP thì hiệu quả sẽ tốt hơn)

 

10.PB X2

 • Thời gian hoạt động: 00:00 10/08/2020- 23:59 11/08/2020
 • Nội dung hoạt động: PB X2 rớt ra, phần thưởng X2. Trong thời gian hoạt động PB chỉ định X2 rớt đạo cụ (ngoài EXP ra), nãy nắm chắc thời gian nha!

 

11.Tiên Lữ PK

 • Thời gian hoạt động:
 • Ngày 09/08/2020 Ngày 1 Báo danh, đấu loại, nhóm nhỏ
 • Ngày 10/08/2020 Ngày 2 Địa Bảng, Thiên Bảng
 • Ngày 09/08/2020 - 11/08/2020 Đổi Tiệm Tiên Ngọc

Giai Đoạn

Ngày

THời gian hoạt động

Thời gian chuẩn bị

Thời gian mỗi ván

Ghi chú

Báo Danh Đấu Loại

09/08/2020

00:00-19:30

 

 

 

Giải Đấu Loại

09/08/2020

19:00-19:30

 

1min

15 ván

Giải Nhóm Nhỏ

09/08/2020

19:40-20:00

1min

1min

 

Tranh Bá Địa Bảng

10/08/2020

19:00-19:30

 

3min

 

Tranh Bá Thiên Bảng

10/08/2020

19:30-20:00

 

3min

 

Thời Gian Dự Đoán

Sau khi kết thúc ngày 1 Giải Nhóm Nhỏ

 

Địa Bảng 3 phút
Thiên Bảng 3 phút

 

 

Tiệm Tiên Ngọc

09/08/2020-11/08/2020

00:00-24:00

 

 

 

 

 • Giải Nhóm Nhỏ           09/08/2020
 • Số trận    Thời gian thi đấu

Vòng 1     19:41:00-19:41:59

Vòng 2     19:43:00-19:43:59

Vòng 3     19:45:00-19:45:59

Vòng 4     19:47:00-19:47:59

Vòng 5     19:49:00-19:49:59

Vòng 6     19:51:00-19:51:59

Vòng 7     19:53:00-19:53:59

Vòng 8     19:55:00-19:55:59

Vòng 9     19:57:00-19:57:59

 • Giải Địa Bảng Tranh Bá           10/08/2020
 • Số trận    Thời gian thi đấu

Vòng 1     19:03:00-19:05:59

Vòng 2     19:09:00-19:11:59

Vòng 3     19:15:00-19:17:59

Vòng 4     19:21:00-19:23:59

Vòng 5     19:27:00-19:29:59

 • Giải Thiên Bảng Tranh Bá       10/08/2020
 • Số trận    Thời gian thi đấu

Vòng 1     19:33:00-19:35:59

Vòng 2     19:39:00-19:41:59

Vòng 3     19:45:00-19:47:59

Vòng 4     19:51:00-19:53:59

Vòng 5     19:57:00-19:59:59

Gợi ý nhỏ: đạo cụ hoạt động có thể dùng lại trong cùng loại hoạt động