CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI CUỐI THÁNG 5

Cập nhật : 27-05-2020

1.Login Liên Tiếp

 • Thời gian hoạt động: 00:00 28/05/2020-23:59 30/05/2020
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login, thì số ngày login sẽ được tính lại từ đầu (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

2.Tích Lũy Nạp

 • Thời gian hoạt động: 00:00 28/05/2020-23:59 30/05/2020
 • Nội dung hoạt động: tích lũy có bất ngờ, quà xịn nhận không ngừng, trong thời gian hoạt động tích lũy nạp đến mức chỉ định sẽ được nhận quà xịn!

 

3.Pháo Tiệc

 • Thời gian hoạt động: 00:00 28/05/2020-23:59 30/05/2020
 • Giới thiệu hoạt động:
 • 1.Mỗi lần đốt ngoài việc nhận được đạo cụ ngẫu nhiên, còn có thể bổ sung năng lượng cho pháo ngẫu nhiên
 • 2.Khi pháo bổ sung năng lượng lớn hơn 100%, còn có thể chọn và nhận phần thưởng thêm đó

 

4.Lễ Hội Cuồng High

 • Thời gian hoạt động: 00:00 28/05/2020-23:59 30/05/2020
 • Giới thiệu hoạt động: trong thời gian hoạt động, hoàn thành hạng mục có thể nhận điểm High, đáp ứng đủ điều kiện có thể nhận phần thưởng giá cao(7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

5.Quỷ Vương Sơn Cốc

 • Thời gian hoạt động: 00:00 28/05/2020-23:59 30/05/2020
 • Nội dung hoạt động: Quỷ vương trên núi liên server cũng nhau high! Vào 14:00, 19:00 mỗi ngày sẽ mở cổng vào! Vào ngày thứ 8 mở server, người chơi từ LV200 trở lên có thể vào! Quỷ Vương Sơn Cốc có xác suất cho ra nhẫn, vòng và trang bị cực phẩm, Cánh, Pháp bảo Lam Bậc 6, Tím Bậc 7! Dẫn theo tiên hữu cùng nhau quẩy thôi!(7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

6.Đổi Pháo

 • Thời gian hoạt động: 00:00 28/05/2020-23:59 30/05/2020
 • Nội dung hoạt động: Thu thập đạo cụ hoạt động đổi quà hậu hĩnh! Vào 2 ngày trước khi mở hoạt động giết Boss từ LV250 trở lên (TG, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Cá Nhân) có xác suất nhận Pháo không khóa! Treo máy dã ngoại cũng có xác suất nhận Pháo khóa! (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

7.X2 EXP

 • Thời gian hoạt động: 00:00 28/05/2020-23:59 28/05/2020
 • Nội dung hoạt động: vào 18:00-24:00 đêm có hoạt động mở hoạt động X2 EXP, người chơi từ LV100 trở lên kích sát quái dã ngoại và quái PB sẽ được nhận thêm 100% EXP (trang bị Tiểu Quỷ và dùng thuốc EXP thì hiệu quả sẽ tốt hơn)

 

8.PB X2

 • Thời gian hoạt động: 00:00 28/05/2020-23:59 30/05/2020
 • Nội dung hoạt động: PB X2 rớt ra, phần thưởng X2. Trong thời gian có hoạt động và có PB chỉ định X2 rớt đạo cụ (ngoài EXP ra), nãy nắm chắc thời gian nha!
 • (7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)

 

 

9.Tiệc Vui Vẻ

 • Thời gian hoạt động: 00:00 28/05/2020-23:59 29/05/2020
 • Nội dung hoạt động: Giết Boss từ LV250 trở lên (TG, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Cá Nhân) có xác suất nhận đạo cụ hoạt động không khóa! Treo máy dã ngoại cũng có xác suất nhận đạo cụ hoạt động khóa!(7 ngày đầu mở server sẽ không mở hoạt động)
 • Gợi ý: đạo cụ hoạt động có thể dùng lại trong hoạt động cùng loại