CHUỖI SỰ KIỆN TẶNG MAY MẮN THÁNG 7

Cập nhật : 22-07-2020

1.Login liên tiếp

 • Thời gian hoạt động: 00:00 23/07/2020- 23:59 24/07/2020
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login, thì số ngày login sẽ được tính lại từ đầu

 

2.Tầm Bảo Online

 • Thời gian hoạt động: 00:00 23/07/2020- 23:59 24/07/2020
 • Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên tích lũy online đặt thời gian chỉ định, sẽ nhận được số lần Tầm Bảo, Tầm Bảo sẽ nhận được quà xịn, 24:00 mỗi ngày sẽ làm trống số lần chưa dùng của hôm đó và reset thời gian tích lũy

 

3.Tích Lũy Nạp

 • Thời gian hoạt động: 00:00 23/07/2020- 23:59 24/07/2020
 • Nội dung hoạt động: Tích nạp có ngạc nhiên, quà xịn nhận không ngừng, trong thời gian hoạt động tích lũy nạp đạt đến mức chỉ định sẽ nhận quà xịn

 

4.Tiệm Trân Bảo

 • Thời gian hoạt động: 00:00 23/07/2020- 23:59 24/07/2020
 • Giới thiệu hoạt động:
 • 1.Trong thời gian hoạt động, giết Boss, TG, Cá Nhân, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ sẽ nhận được Xu May Mắn khóa
 • 2.Khi mua mỗi hàng hóa đều có thể tiêu hao Xu May Mắn để khấu trừ chi phí, mỗi Xu May Mắn có thể khấu trừ 10 Vàng
 • 3.Giới hạn khấu trừ là số tiền tiêu phí lớn nhất có thể khấu trừ khi dùng Xu May Mắn

 

5.Toàn Dân Trừ Ma

 • Thời gian hoạt động: 00:00 23/07/2020- 23:59 24/07/2020
 • Giới thiệu hoạt động:
 • 1.Mỗi ngày giết Boss TG, Hồng Hoang Đảo, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ, Cá Nhân đều sẽ nhận tích điểm (Boss không có vật phẩm rớt ra sau khi giết sẽ không nhận được tích điểm)
 • 2.Tích điểm của Boss được giết trong các bản đồ khác nhau đều khác nhau, khi tổ đội tích điểm sẽ được chia đều
 • 3.Tích điểm Toàn Dân Trừ Ma đạt đến mục tiêu chỉ định Có thể kích hoạt phần thưởng toàn server, vào 24:00 mỗi ngày sẽ reset tích điểm Toàn Dân Trừ Ma 1 lần

 

6.Trân Bảo May Mắn

 • Thời gian hoạt động: 00:00 23/07/2020- 23:59 24/07/2020
 • Nội dung hoạt động: Tặng quà xin đến đây! Giết Boss từ LV250 trở lên (TG, Nhà Bosos, Man Hoang, Thượng Cổ, Cá Nhân) có xác suất rớt ra Xu May Mắn!