CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 11

Cập nhật : 03-11-2017

 

Đăng Nhập Có Quà

+ Thời gian: 4/11/2017 0:00 — 5/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!

+ Quà Đăng Nhập 4/11:  Phi Tiên Lệnh *3, Thuốc Mệt Mỏi *1 , Thuốc x1.5 EXP *1, 200 Vạn Xu

+ Quà Đăng Nhập 5/11:  Phi Tiên Lệnh *3, Thuốc Mệt Mỏi *1 , Thuốc x1.5 EXP *1, 200 Vạn Xu

 

 

Nạp Thẻ Tặng Quà 1

+ Thời gian: 4/11/2017 0:00 — 4/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động Nạp 680 Vàng sẽ nhận phần quà trị giá 1888 Vàng, mỗi người chơi chỉ được nhận 1 lần, Danh Hiệu đặc biệt đang đợi!!!

+ Phần quà gồm: Danh Hiệu BOSS BaBy *1 , Thuốc EXP x3 *1, Cửu U Bí Quyển *1, Tinh Hoa Cánh Cao *1, 500 Vạn Xu.

 

 

Nạp Thẻ Tặng Quà 2

+ Thời gian: 5/11/2017 0:00 — 5/11/2017 23:59

+ Nội dung: Thời gian hoạt động Nạp 680 Vàng sẽ nhận phần quà trị giá 1888 Vàng, mỗi người chơi chỉ được nhận 1 lần, Thời Trang Siêu Cool đang đợi!!!

+ Phần quà gồm: Nhiệt Hỏa Triều Thiên *1,  Thuốc EXP x3 *1,  Cửu U Bí Quyển *1, Tinh Hoa Pháp Bảo Cao *1, 500 Vạn Xu.

 

Lễ Hội Vàng

+ Thời gian: 4/11/20170:00 - 5/11/2017 23:59

+ Nội dung: Mỗi ngày 14h, 19h, 22h, Thụy Thú sẽ được làm mới tại bản đồ, giết sẽ nhận Vàng Khóa, có cơ hội nhận Trang Bị Đỏ cực phẩm 2 sao, Nhẫn Lam bậc 6, Vòng. Tiểu quái không thể nhặt vật rơi tại hoạt động này!

 

 

Giết BOSS

+ Thời gian: 4/11/20170:00 - 5/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Giờ hoạt động giết Boss cướp lì xì! Giết Boss Lv230 trở lên ( Boss TG, Nhà Boss, Cấm Địa, Thượng Cổ) sẽ có cơ hội nhận Lì Xì Vàng Khóa!

 

X2 EXP

+ Thời gian: 4/11/2017 0:00 — 5/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Hoạt động trong ngày 18:00-24:00 sẽ mở nhân đôi EXP , người chơi Lv80 trở lên khi giết quái dã ngoại và phụ bản EXP tăng thêm 100%!(có tiểu quái và thuốc EXP sẽ tăng thêm hiệu quả).

 

 

 

Rơi Đồ X2

+ Thời gian: 6/11/20170:00 - 7/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Gấp đôi vật rơi phụ bản, nhân đôi quà. Thời gian hoạt động tại phụ bản chỉ định sẽ nhân đôi vật rơi!

 

 

Chat với chúng tôi