CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 4 ( 6/4 - 8/4 )

Cập nhật : 05-04-2018


Đăng Nhập Có Quà

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!

 

 

Tích Lũy Nạp

+ Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian mới [Ma Lạt Giáo Sư], thời trang vũ khí [Chỉ Xích Vạn Lí] giúp bạn tăng cấp nhanh chóng!

 

 

Toàn dân High

+ Nội dung: Trong ngày hoạt động, hoàn thành mục tiêu nhận điểm high, đủ điều kiện nhận quà!

 

 

X2 EXP

+ Nội dung:  Hoạt động trong ngày 18:00-24:00 sẽ mở nhân đôi EXP , người chơi Lv80 trở lên khi giết quái dã ngoại và phụ bản EXP tăng thêm 100%!(có tiểu quái và thuốc EXP sẽ tăng thêm hiệu quả).

 

 

X2 Phụ Bản

+ Nội dung:  Gấp đôi vật rơi phụ bản, nhân đôi quà. Thời gian hoạt động tại phụ bản chỉ định sẽ nhân đôi vật rơi!

 
Chat với chúng tôi