CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 7 ( 18/07 đến 20/07 )

Cập nhật : 17-07-2018

1. Đăng Nhập Có Quà

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận quà!

 

2. Nạp Tích Lũy

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Tích lũy nạp có bất ngờ, quà cáp trao không ngừng, trong hoạt động tích lũy nạp thẻ đến mức chỉ định sẽ nhận được quà lớn! Thời trang tinh phẩm, ngoại hình vũ khí đang đợi bạn đến lấy!

 

3. Ưu Đãi Siêu Cấp

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 18 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Các loại thời trang hạn giờ bán ra! Còn có trang bị cực phẩm giới hạn số lượng toàn server! Mại dô mại dô! Hàng hóa sẽ được làm mới vào lúc 10:00, 19:00.

 

4. Vua Mị Lực

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Trong hoạt động tích luỹ nhận mị lực đến 1314 điểm được lên BXH, 50 hạng đầu sẽ nằm trong top, top 3 nhận danh hiệu hiếm! (server mở được 2 ngày trở lên mới được tham gia)! Mỗi ngày 23h tổng kết, 0h hôm sau reset! (Tặng Hoa Hồng có thể tăng mị lực cả 2, tìm 1 bạn đời để cùng đua top thôi!
 • Giới thiệu phần thưởng:

+ Trong hoạt động, mị lực đạt 1314 điểm được lên BXH, BXH sẽ được reset 1 giờ 1 lần, hãy đi đua top nào!

+ Phần thưởng XH: mỗi ngày 23h tổng kết (điểm mị lực tăng sau 23h sẽ không được tính), sau 23:30 công bố XH, 24:00 phát thưởng.

+ Quà tối thiểu: người chơi nào chưa lên BXH nhưng mị lực đạt 1314 điểm có thể nhận phần quà tối thiểu

+ Phần thưởng toàn server: khi 23h tổng kết, người chơi nào trên LV100, có cùng server với người XH 1 và trong vòng 2 ngày có đăng nhập qua sẽ được thưởng

+ Những phần thưởng trên sẽ được phát qua thư vào lúc 24:00.

 

5. Nào cùng kết hôn

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Tình yêu mãi dài lâu, yêu em (anh) luôn không đổi! Hãy nhân cơ hội này, dũng cảm cầu hôn với người bạn yêu thích của bạn thôi! Trong thời gian diễn ra hoạt động bất kì một mốc nào kết duyên thành công, đều nhận được phần quà kết hôn! Mỗi người chỉ được nhận 1 lần trong mỗi mốc phần thưởng, phần thưởng sẽ được phát qua thư!

 

6. Boss Tập Kích

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian hoạt động mỗi ngày 14h, 19h và 22h, BOSS sẽ làm mới ở kênh 1 bản đồ, kích sát sẽ nhận được Kẹo Ma Huyễn , càng có cơ hội nhận Cực Phẩm Đỏ 2 Sao, Nhẫn Lam Bậc 6, Vòng. Tiểu quỷ quái không thể nhận quà BOSS rớt, mau đến giành nào!

 

7. Gặp gỡ Nữ Thần

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Sau 7:00 mỗi ngày mới có thể nộp nguyên liệu! Toàn server nộp nguyên liệu đạt số lượng chỉ định có thể kích hoạt phần thưởng toàn server, độ hoàn thành toàn server sẽ reset vào 24:00 mỗi ngày!

Giết BOSS Thế Giới, Nhà BOSS, ManHoang Cấm Địa, Thượng Cổ Thần Tích, BOSS cá nhân cấp 230 trở lên đều có cơ hội nhận nguyên liệu.

Mỗi lần cá nhân nộp sẽ nhận phần thưởng ngẫu nhiên, đạt số lượng chỉ định mới có thể nhận quà hào hoa! (Cá nhận nộp thì 0 giờ không reset).

 

8. PK Tiên Lữ Mùa 2

Chi tiết xem thêm tại đây.