CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 12

Cập nhật : 18-12-2017

Đăng Nhập Có Quà

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!

 

 

 

Tích Lũy Nạp

+ Nội dung:  Ngày Nhà Giáo, tích luỹ nạp nhận quà! Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian mới [Ma Lạt Giáo Sư], thời trang vũ khí [Chỉ Xích Vạn Lí] giúp bạn tăng cấp nhanh chóng!

 

 

 

Lì xì toàn Server

+ Nội dung: Lì xì đến chúc mừng!Trong hoạt động,mỗi ngày 14:00, 20:00, 22:00 toàn server phát lì xì,hoàn thành nghi thức kéo cờ nhận nhiều lì xì vàng khoá!

 

 

 

Toàn dân High

+ Nội dung: Trong ngày hoạt động,hoàn thành mục tiêu nhận điểm high, đủ điều kiện nhận quà!

 

 

Kéo cờ

+ Nội dung: Mỗi ngày sau 7:00 mới được giao nộp Huân Chương Ái Quốc để tăng Quốc Kì! Toàn server giao nộp Huân Chương Ái Quốc đạt số lượng chỉ định sẽ tác động quà, tiến độ hoàn thành toàn server mỗi ngày 24:00 reset 1 lần!

Cá nhân giao nộp mỗi ngày nhận quà ngẫu nhiên, đạt đến số lượng chỉ định nhận thời trang, thời trang vũ khí, thú cưỡi bì phù! (số lần cá nhân giao nộp không xoá).

Số lần tích luỹ giao nộp đạt 600 cái, được nhận Thú Cưỡi Bì Phù Kỷ Nguyên Tương Lai.

Đạt 35, 110, 160, 235, 285, 360 cái, được nhận một trong đồ thời trang, vũ khí thời trang.

Đạt đến 450, 635, 710, 760, 835, 885, 960, 1010, 1085, 1135, 1210, 1260, 1335, 1385, 1460 cái, được nhận một trong Quân Võ Bách Biến, Hộp Quân Trang.

Đạt 125, 250, 375, 725, 850, 975, 1100, 1225, 1350, 1475 cái, được nhận một trong Thẻ chúc phúc kỵ sủng.

 

 

 

Hoạt động rơi

+ Nội dung: Lễ vui vẻ, toàn dân nhận hạo lễ! Giết boss lv 230 trở lên (Boss TG, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ) đều nhận được Huân Chương Ái Quốc không khoá,động thời dã ngoại treo máy (offline) cũng nhận được Huân Chương Ái Quốc khoá. Mau gọi bạn bè cùng giành boss!

 

 

 

Chat với chúng tôi