CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 6 ( 21/06 đến 24/06 )

Cập nhật : 20-06-2018


+ Đăng Nhập Có Quà

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!

 

 

 

+ Nạp Thẻ Tặng Quà 

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà trị giá 2888 Vàng, mỗi người chơi chỉ được nhận 1 lần, Danh Hiệu đặc biệt đang đợi!

 

 

 

+ Đốt Pháo Hoa

+ Nội dung: Thời gian hoạt động ngươi chơi tiêu phí 80KNB mua đạo cụ Lễ Pháo Hoa, sử dụng sẽ có cơ hội nhận được Cánh Cao Cấp, Pháp Bảo, Ngọc Cao Cấp, …và nhiều đạo cụ khác!

 

 

 

+ Thu thập điểm High:

+ Nội dung: Thời gian hoạt động, người chơi thực hiện đủ các yêu cầu, nhận điểm thưởng để đổi quà.

 

 

 

+ Thần Binh Đoạt Bảo

+ Nội dung: Thần binh tuyệt thế tái xuất giang hồ, người chơi hạng 1 bảng tiêu phí trong ngày sẽ nhận thần binh tuyệt thế “Thị Huyết Lục Tiên”, hạng 2-3 sẽ nhận trang sức cực phẩm, hạng 4-5 sẽ nhận trang bị đỏ cực phẩm! (Phần thưởng gửi qua thư sau khi kết thúc hoạt động).

Chú ý: Mức tiêu phí tối thiểu đạt 3280KNB mới có thể lên BXH, tiêu phí cầu hôn sẽ không được tính vào hđ này.

 

 

 

 

+ Đổi Quà

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi tiến hành thu thập vật phẩm để đổi quà: ngoại trang, ngoại binh, và rất nhiều phần quà thú vị khác!

 

 

 

+ Chiến Trường

+ Nội dung:  Trong thời gian diễn ra hoạt động người chơi tham gia có thể nhận được trang bị đỏ, trang sức và nhiều phần thưởng thú vị khác. Sau khi hoạt động kết thúc sẽ nhận phần thưởng bằng thư.

 

 

 

 

+ X2 EXP

+ Nội dung:  Hoạt động trong ngày 18:00-24:00 sẽ mở nhân đôi EXP , người chơi Lv80 trở lên khi giết quái dã ngoại và phụ bản EXP tăng thêm 100%!(có tiểu quái và thuốc EXP sẽ tăng thêm hiệu quả).

 

 

+ X2 Phụ Bản

+ Nội dung:  Gấp đôi vật rơi phụ bản, nhân đôi quà. Thời gian hoạt động tại phụ bản chỉ định sẽ nhân đôi vật rơi!