CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 11

Cập nhật : 27-11-2017

Đăng Nhập Có Quà

+ Thời gian: 28/11/2017 18:00 — 30/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!

 

 

 

Nạp Thẻ Tặng Quà 

+ Thời gian: 28/11/2017 0:00 — 29/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà trị giá 2888 Vàng, mỗi người chơi chỉ được nhận 1 lần, Danh Hiệu đặc biệt đang đợi!

 

 

 

Tình Yêu Đẹp

+ Thời gian: 28/11/2017 0:00 - 29/11/2017 24:59

+ Nội dung: Toàn server giao nộp Lông Vũ đạt số lượng chỉ định có thể kích hoạt quà toàn Server! Mỗi ngày reset 1 lần! Giết Boss LV230 trở lên (TG, Nhà BOSS, Man Hoang, Thượng Cổ) treo máy vẫn nhận được Long Vũ!

 

 

 

Vua Mê Lực

+ Thời gian: 28/11/2017 0:00 - 30/11/2017 23:59

+ Nội dung: Tích luỹ nhận 1314 Mê Lực sẽ được lên TOP, TOP 3 nhận danh hiệu hiếm! Mỗi ngày 23h tổng kết, 0h hôm sau thiết lập lại! Tặng Hoa Hồng có thể tăng Mê Lực cả 2, tìm 1 người bạn khác giới cùng chơi nào! (Server mở ngày thứ 2 trở lên mới được tham gia).

 

 

 

Người Yêu Tốt

+ Thời gian: 28/11/2017 0:00 - 30/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Trong hoạt động, gửi 3 lời cầu hôn mức khác nhau cho người mình thích (không cần ly hôn cũng gửi lời cầu hôn được), đối phương đồng ý thì 2 người đều nhận được danh hiệu [Tam Sinh Tam Thế]! Danh hiệu dư ra có thể bán được 33449520 Xu!

 

 

 

BOSS Tập Kích

+ Thời gian:  28/11/2017 0:00 - 30/11/2017 23:59

+ Nội dung:  Trong thời gian hoạt động mỗi ngày 14h, 19h và 22h, BOSS sẽ làm mới ở kênh 1 bản đồ, kích sát sẽ nhận được Hoa Hồng, càng có cơ hội nhận Cực Phẩm Đỏ 2 Sao, Nhẫn Lam Bậc 6, Vòng. Tiểu quỷ quái không thể nhận quà Vương Mẫu rớt, mau đến giành nào!

 

 
 
 
 
Chat với chúng tôi