CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 12

Cập nhật : 23-12-2017

Đăng Nhập Có Quà

+ Nội dung:  Đăng nhập tặng hạo lễ!! Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận Quà Đăng Nhập! Ngày 25/12 18:00-24:00 mở hoạt động x2 exp, ngày 26 - 27/12 mở hoạt động phụ bản rớt x2!!!

 

 

 

Tích Lũy Nạp

+ Nội dung:  Tích luỹ nạp nhận quà! Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ ..

 

 

 

Ưu Đãi Giờ Vàng:

+ Nội dung: Ưu đãi toàn Server, tranh mua Cực Phẩm

 

 

 

Hợp Thành:

+ Nội dung: Trong thời gian hoạt động giết boss LV190 trở lên (Boss TG, Nhà Boss, Man Hoang, Thượng Cổ) đều có cơ hội Kẹo Ma Huyễn không khoá, treo máy cũng nhận được Kẹo khoá!

 

 

 

Boss Tập Kích

+ Nội dung: Trong thời gian hoạt động mỗi ngày 14h, 19h và 22h, BOSS sẽ làm mới ở kênh 1 bản đồ, kích sát sẽ nhận được Kẹo Ma Huyễn , càng có cơ hội nhận Cực Phẩm Đỏ 2 Sao, Nhẫn Lam Bậc 6, Vòng. Tiểu quỷ quái không thể nhận quà BOSS rớt, mau đến giành nào!

 

 

Exp x2

+ Nội dung: Cuồng hoan x2! Trong hoạt động 18:00-24:00 mở hoạt động EXP x2, người chơi LV80 trở lên giết quái dã ngoại và phụ bản exp tăng 100%! (đeo thêm tiểu quỷ quái và dùng thuốc exp hiệu quả càng cao)

 

Phụ Bản x2

+ Nội dung: Phụ bản x2 rớt, nhận quà x2. Trong hoạt động phụ bản chỉ định đạo cụ rớt x2(không tính EXP), nắm bắt cơ hội đừng bỏ qua!

 

 

Chat với chúng tôi