CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 4 ( 27/4 - 29/4 )

Cập nhật : 26-04-2018

+ Đăng Nhập Có Quà:

+ Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!

 

 

+ Tích Lũy Nạp:

+ Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian mới [Ma Lạt Giáo Sư], thời trang vũ khí [Chỉ Xích Vạn Lí] giúp bạn tăng cấp nhanh chóng!

 

 

+ Thu thập điểm High:

+ Nội dung: Thời gian hoạt động, người chơi thực hiện đủ các yêu cầu, nhận điểm thưởng để đổi quà.

 

 

 

+ X2 EXP:

+ Nội dung:  Hoạt động trong ngày 18:00-24:00 sẽ mở nhân đôi EXP , người chơi Lv80 trở lên khi giết quái dã ngoại và phụ bản EXP tăng thêm 100%!(có tiểu quái và thuốc EXP sẽ tăng thêm hiệu quả).

 

 

 

+ X2 Phụ Bản:

+ Nội dung:  Gấp đôi vật rơi phụ bản, nhân đôi quà. Thời gian hoạt động tại phụ bản chỉ định sẽ nhân đôi vật rơi!

 

 

 

Chat với chúng tôi