GIỚI THIỆU CHI TIẾT BOSS THẾ GIỚI

Cập nhật : 20-09-2017

GIỚI THIỆU CHI TIẾT BOSS THẾ GIỚI

 

1、GIỚI THIỆU CÁCH CHƠI

Mỗi diệt 1 con BOSS Thế Giới, người chơi nhận đồ rớt sẽ tăng 1 điểm mệt mỏi

Khi người chơi đạt 3 điểm mệt mỏi thì trong ngày không thể gây sát thương lên BOSS

Điểm mệt mỏi sẽ thiết lập lại vào 0 giờ mỗi ngày

 

Khi khiêu chiến BOSS, kiến nghị mang theo Tiểu Tiên Nữ, có thể tăng 20% thuộc tính miễn thương, PK luôn chuẩn bị, KNB Khóa/Vinh Dự trong Shop có bán.

 

2、GIỚI THIỆU MỘT SỐ BOSS THẾ GIỚI

 

Tên BOSS

Rớt

Thuộc tính + điểm nhan sắc

 

 

 

 

 

 

Huyết Nguyệt Bức Vương【lv90】

 

Tiên Phù•Lưu Vân Cam

 

Tiên Trụy•Lưu Vân Đỏ

 

Linh Kiếm Lưu Ly Đỏ

 

Chiến Giáp Lưu Ly Đỏ

 

Oản Lưu Ly Đỏ

 

Hộ Thoái Lưu Ly Đỏ

 

Chiến Ngoa Lưu Ly Đỏ

 

Chiến Khôi Lưu Ly Đỏ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tử Viêm Ma Thù【lv145】

 

Tiên Phù·Tinh Thần Cam

 

Tiên Trụy·Tinh Thần Đỏ

 

Linh KiếmT hừa Ảnh Đỏ

 

Chiến Giáp Thừa Ảnh Đỏ

 

Oản Thừa Ảnh Đỏ

 

Hộ Thoái Thừa Ảnh Đỏ

 

Chiến Khôi Thừa Ảnh Đỏ

 

Chiến Ngoa Thừa Ảnh Đỏ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ngọc Diện La Sát【lv190】

 

Hồng Liên Hỏa Vũ Tím

 

Tiềm Năng Đan Cánh

 

Tiên Phù·Ảo Nguyệt Cam

 

Tiên Trụy·Ảo Nguyệt Đỏ

 

Linh Kiếm Băng Phách Đỏ

 

Chiến Giáp Băng Phách Đỏ

 

Oản Băng Phách Đỏ

 

Hộ Thoái Băng Phách Đỏ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọa Lạc Thần Tướng【lv240】

 

Phạm Thiên Ma Vũ Tím

 

Hồng Liên Hỏa Vũ Tím

 

Tiềm Năng Đan Cánh

 

Tiên Phù·Liệt Diệm Cam

 

Tiên Trụy·Liệt Diệm Đỏ

 

Linh Kiếm Kinh Hồng Đỏ

 

Chiến Giáp Kinh Hồng Đỏ

 

Oản Kinh Hồng Đỏ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thị Huyết Ma Bì【lv300】

 

U Minh Tử Vũ Vàng

 

Phạm Thiên Ma Vũ Tím

 

Hồng Liên Hỏa Vũ Tím

 

Tiềm Năng Đan Cánh

 

Tiên Phù·Lôi Đình Cam

 

Tiên Trụy·Lôi Đình Đỏ

 

Linh Kiếm Ỷ Thiên Đỏ

 

Chiến Giáp Ỷ  Thiên Đỏ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Xúc Viêm Long Thần【lv400】

 

U Minh Tử Vũ Vàng

 

Phạm Thiên Ma Vũ Tím

 

Hồng Liên Hỏa Vũ Tím

 

Tiềm Năng Đan Cánh

 

Tiên Phù·Phục Ma Cam

 

Tiên Trụy·Phục Ma Đỏ

 

Linh Kiếm Minh Sát Đỏ

 

Chiến Giáp Minh Sát Đỏ

  

  

 

 

 

 

 

Chat với chúng tôi