GIỚI THIỆU CHỨC NGHIỆP

Cập nhật : 20-09-2017

Kiếm Khách:

Tiên dật phiêu phiêu, kiếm kỹ siêu quần

Định vị: Đơn kiếm bạo phát, công kích diện rộng

Giới thiệu: Nhất Kiếm Liệt Diệm Ma Phần Tần, Kiếm Khí Hoành Phát Chấn Lôi Đình.

 

Kiếm Cơ:

Cao lãnh mị hoặc, lãnh nhược bang sương

Định vị: Đơn thể bạo phát, công kích diện rộng

Giới thiệu: Huy Kiếm Băng Ngưng Cửu Trùng Thiên, Tuyết Phong Vạn Lý Hàn Lam Ngục.

 

Bất kể Kiếm Khách/Kiếm Cơ, kiếm kỹ cũng hoa lệ vô cùng, tiên khí tràn trề, tiến có thể công lùi có thể thủ, đơn thể và quần thể tổng hợp, uy thế vô song;

Chat với chúng tôi