GIỚI THIỆU TỨ CHUYỂN

Cập nhật : 10-10-2017

Người chơi hoàn thành Tam Chuyển, và đạt lv350 là có thể nhận nhiệm vụ Tứ Chuyển

 

1. Điều kiện đổi nghề:

- Đạt lv350 nhận nhiệm vụ đổi nghề
- Hao Đá Hồn Thiên Mệnh hoặc EXP, thắp sáng 12 Mệnh Cách
- Đạt lv370, đổi nghề thành công

 

2. Hiệu quả đổi nghề:

- Đột phá giới hạn lv370 mở lv Đỉnh Cao, bắt đầu từ lv Đỉnh Cao 1 đến max lv Đỉnh Cao 30
- Mở khóa trang bị riêng Tứ Chuyển bậc 10, bộ trang bị Diệt Thiên
- Xin đợi hệ thống thiên phú

 

Chat với chúng tôi