HỆ THỐNG BỘ TRANG BỊ

Cập nhật : 20-09-2017

Hệ Thống Bộ Trang Bị

 

Bất kể ở đâu, lực chiến đều thể hiện khách quan 1 người chơi có mạnh hay không, và ai cũng buồn rầu vì điều này, ngoại trừ cánh, chiến kỵ, phù văn, ngọc thì còn có gì có thể tăng nhiều lực chiến nữa? Bất ngờ xuất hiện, hệ thống Đồ mở ở lv240 tuyệt đối có thể nâng lực chiến của bạn lên 1 tầm cao mới.

 

Giới thiệu cách chơi:

1、Lv mở hệ thống Đồ: Nhân vật lv240

2、Hướng dẫn cách chơi: Đồ chủ yếu chia thành Đồ phòng cụ và Đồ tiên khí, bậc 5 cam 1 sao trở lên có thể rèn Đồ Tru Tiên, Đồ Tru Tiên bậc 5 cam 2 sao trở lên có thể rèn Đồ Tru Thần, khi thu thập đủ Đồ đến 1 số lượng nhất định thì có thể kích hoạt thuộc tính Đồ;

 

 

 

3、Nguyên liệu cần để rèn Đồ là Đá Đồ và Đá Tăng LV Đồ, Đá Đồ có thể nhận từ 【Khiêu Chiến BOSS—Man Hoang Cấm Địa】 hoặc Shop

 

 

 

Chat với chúng tôi