HỆ THỐNG ĐỔI NGHỀ

Cập nhật : 27-09-2017

Là cách chơi cá tính nhất trong Kiếm Đạo Phong Vân, người chơi đạt lv chỉ định có thể nhận nhiệm vụ đổi nghề, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đổi nghề, hiện game đã mở Tam Chuyển, mỗi lần đổi nghề sẽ tăng nhiều thực lực cho người chơi, mở khóa kỹ năng chức nghiệp mới.

 

Chức nghiệp

1 Chuyển

2 Chuyển

3 Chuyển

Kiếm Khách

Liệt Viêm Kiếm Hiệp

Bát Hoang Kiếm Chủ

Cửu U Kiếm Thánh

Kiếm Cơ

Hàn Băng Kiếm Hiệp

Thiên Sương Kiếm Chủ

Cửu Thiên Kiếm Tiên


+ Giới thiệu cách chơi:

Nhất Chuyển lv150, cường hóa kỹ năng đánh thường tăng giới hạn số lượng công kích, mở khóa đồ bậc mới (bậc 5), tăng thuộc tính nhân vật, mở hóa hình mới (Hồng Liên Hỏa Vũ, Thiên Hỏa Lưu Ly).

 

 

Nhị Chuyển lv220, sát thương đánh thường tăng 20%, mở kỹ năng vòng sáng mới, mở khóa đồ bậc mới (bậc 7), tăng thuộc tính nhân vật, mở hóa hình mới (Phạm Thiên Ma Vũ, Chúc Long Ảo Nguyệt).

 

 

Tam Chuyển lv280, nhận 3 kỹ năng chủ động mới và mở khóa 2 cột kỹ năng treo máy, đồng thời sau khi hoàn thành mục tiêu mỗi giai đoạn đều nhận được thuộc tính nhất định, mở khóa đồ bậc mới (bậc 9), mở hóa hình mới (U Minh Tử Vũ, Phần Âm Khôn Thiên).

 

Nhiệm vụ Tam Chuyển tổng cộng có 4 giai đoạn, hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn sau cần đạt lv chỉ định mới có thể trả (lần lượt các lv: 285, 290, 295), nếu cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn quá phiền phức thì có thể chọn hoàn thành nhanh, hao 1000 KNB trong giao diện đổi nghề trực tiếp hoàn thành.

 

 

 

 

 

Chat với chúng tôi