HỆ THỐNG THẦN THÚ

Cập nhật : 10-10-2017

Trước có sủng vật làm bạn, sau có chiến kỵ để cưỡi, nay có thần thú thủ hộ, phiên bản mới sẽ mở hệ thống thần thú hoàn toàn mới

 

1. Điều kiện mở:

- Nhân vật đạt lv350 và hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lv350 có thể mở

 

2. Giới thiệu cách chơi:

- Hệ thống có nhiều thần thú, mỗi thần thú đều có 5 ô trang bị, lần lượt là: Sừng Thú, Răng Nanh, Lân Giáp, Vuốt Sủng, Mắt Thú; Mỗi bộ vị đều có yêu cầu phẩm chất mặc nhất định, thu thập đủ 5 món trang bị có thể thức tỉnh thần thú, sau khi thức tỉnh có thể trợ chiến cho nhân vật chính.

- Mỗi thần thú đều có thuộc tính và kỹ năng ban đầu nhất định, thần thú bậc càng cao, phẩm chất trang bị cần để kích hoạt thần thú cũng càng cao

 

3. Cường hóa trang bị Thần Thú:

- Trang bị của thần thú trợ chiến có thể cường hóa (cần thu thập đủ 5 món trang bị thức tỉnh thần thú trước)

- Khi cường hóa chọn trang bị khác hoặc【Thú Huyết Tinh】làm nguyên liệu cường hóa, khi độ thành thục đầy tự động tăng lv, nhận thuộc tính cộng thêm mạnh mẽ

- Có thể chọn độ thành thục X2 cường hóa, nhưng giới hạn chỉ trang bị chưa cường hóa và【Thúy Huyết Tinh】làm nguyên liệu

- Khi trang bị đã cường hóa làm nguyên liệu, độ thành thục của nó sẽ chuyển hết

 

4. Thần Thú trợ chiến:

- Thần thú thức tỉnh có thể chọn trợ chiến, thần thú trợ chiến sẽ nhận được nhiều thuộc tính cộng thêm và kỹ năng đặc biệt, mặc định tối đa có thể chọn 3 thần thú trợ chiến, cũng có thể dùng【Thẻ Mở Thần Thú】tăng thêm 1 thần thú trợ chiến. Thẻ Mở Thần Thú rớt từ BOSS Đảo Thần Thú

Chat với chúng tôi