HOẠT ĐỘNG 7 NGÀY MỞ SERVER

Cập nhật : 20-09-2017

HOẠT ĐỘNG 1: ĐUA CẤP

Thời gian: Ngày thứ 2 mở Server

Nội dung: Đua TOP LV, quà hạo lễ cho bạn chọn! 

 

 

Nhắc nhở:

 1. Khi hoạt động kết thúc, dựa theo cấp toàn server phát thưởng(lấy data lúc 23h làm chuẩn)
 2. Chỉ nhận phần quà đạt điều kiện(nhận tại giao diện hđ)

 

HOẠT ĐỘNG 2: ĐUA CHIẾN KỴ

Thời gian: Ngày thứ 3 mở Server

Nội dung: Thú cưỡi tiến giai, thần câu cùng bạn xông giang hồ!

 

 

Nhắc nhở:

 1. Khi hoạt động kết thúc, dựa theo cấp toàn server phát thưởng(lấy data lúc 23h làm chuẩn)
 2. Chỉ nhận phần quà đạt điều kiện(nhận tại giao diện hđ)

 

HOẠT ĐỘNG 3: ĐUA SỦNG

Thời gian: Ngày thứ 4 mở Server

Nội dung: Sủng vật tiến giai,nhiều quà mở sv!

 

 

Nhắc nhở:

 1. Khi hoạt động kết thúc, dựa theo cấp toàn server phát thưởng(lấy data lúc 23h làm chuẩn)
 2. Chỉ nhận phần quà đạt điều kiện(nhận tại giao diện hđ)

 

HOẠT ĐỘNG 4: NẠP HÔM NAY

Thời gian: Ngày thứ 5 mở Server.

Nội dung: Cuồng hoan sv mới, nạp thì có quà! Khi kết thúc hđ, dựa theo bxh nạp của ngày hôm đó để gửi quà, chỉ nhận quà đạt điều kiện.

 

 

Nhắc nhở:

 1. Khi hoạt động kết thúc, dựa theo cấp toàn server phát thưởng(lấy data lúc 23h làm chuẩn)
 2. Chỉ nhận phần quà đạt điều kiện(nhận tại giao diện hđ)

 

HOẠT ĐỘNG 5: ĐUA KHẢM NGỌC

Thời gian: Ngày thứ 6 mở Server

Nội dung: khảm bảo thạch, cực phẩm trang bị tỏa sáng!

 

 

Nhắc nhở:

 1. Khi hoạt động kết thúc, dựa theo cấp toàn server phát thưởng(lấy data lúc 23h làm chuẩn)
 2. Khi bảo thạch cấp giống nhau, theo thứ tự đạt đến trước thì xếp trước
 3. Chỉ nhận phần quà đạt điều kiện(nhận tại giao diện hđ)

 

HOẠT ĐỘNG 6: ĐUA CHIẾN LỰC

Thời gian: Ngày thứ 7 mở Server

Nội dung: Tăng lực chiến, cùng ngao du giang hồ nhận quà!

 

 

Nhắc nhở:

 1. Khi hoạt động kết thúc, dựa theo cấp toàn server phát thưởng(lấy data lúc 23h làm chuẩn)
 2. Chỉ nhận phần quà đạt điều kiện(nhận tại giao diện hđ.