KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Cập nhật : 20-09-2017

Mở: Cấp 100 ≤ Cấp nhân vật ≤ Cấp 320.

Nội dung: Đầu tư nhận x10 hoàn trả vàng khóa, sau khi người chơi đầu tư vàng, mỗi lần đạt cấp nhất định nhận nhiều vàng khóa.

Đầu tư chia làm nhiều mức, mức nạp thấp khi phát hết có thể tăng lên mức nạp cao, khi tăng đến mức nạp cao có thể lấy lại hoàn trả vàng khóa.

 

                                                                                                      Phần quà đầu tư

Chú ý:

1. Phần thưởng mặc định là Vàng khoá.

2. Đạt cấp mới được nhận được hoàn trả, hết mốc có thể đầu tư mức cao hơn.

Chat với chúng tôi