NỘI DUNG BIG UPDATE THÁNG 11

Cập nhật : 16-11-2017

A. Cập Nhật Hệ Thống Mới

 

1. Hệ Thống Long Mạch

Người chơi đạt cấp đỉnh LV30 sẽ mở hệ thống Long Mạch, tăng cấp Long Hồn sẽ nhận được thuộc tính, đạt đến cấp bậc chỉ định sẽ nhận được thuộc tính mục tiêu. Long Hồn tăng thêm trong thuộc tính mục tiêu sẽ tăng thêm thuộc tính cơ bản trong hệ thống Long Mạch.

Cách nhận Long Hồn: Người chơi đạt cấp đỉnh LV30, giết BOSS lớn hơn 400 sẽ nhận được Long Hồn, hoạt động rơi ra đạo cụ sử dụng sẽ nhận Long Hồn.

 

 

2. Áo Choàng Siêu Cool

Người chơi đạt cấp đỉnh LV30 sẽ tự động kích hoạt hình dạng Áo Choàng cho nhân vật, Áo tăng đến cấp tương ứng sẽ mở kỹ năng tương ứng, đồng thời có thể hóa hình tăng thêm hình dạng siêu cool, vật liệu tăng cấp và vật liệu hóa hình có thể thông qua tham gia hoạt động mỗi ngày để nhận được.

 

 

3. Vạn Cổ Tiên Điện 

Người chơi đạt cấp đỉnh LV50 sẽ mở, thay thế cho phụ bản [Thánh Linh Huyết Trận], mỗi ngày có thể vào 2 lần, có thể tiêu hao Vàng mua số lần vào, phụ bản sản xuất ra Chiến Kỵ Đan, Đá Tẩy Luyện, Đá Đồ Tru Tiên.

Đồng thời phụ bản cũ [Thánh Linh Huyết Trận] không thể vào nữa, nhưng có thể tiến vào phụ bản Thánh Linh Huyết Trận của người chơi khác để trợ chiến, nhận điểm Vinh Dự.

 

 

4. Tầm Bảo Chí Tôn 

Đạt cấp đỉnh LV80 mở, tiến vào từ giao diện Tầm Bảo, sản xuất ra Thần Binh: Phụng Vũ, Hồn Tinh Thạch Nhẫn, Hồn Tinh Thạch·Vòng, Đá Phụ Linh, vật liệu thần khi hiếm có. Có thể dùng Chìa Chí Tôn tầm bảo, shop có bán hoặc sau khi cấp đỉnh LV80 mỗi ngày nạp thẻ sẽ nhận được.

 

 

5. Hệ Thống Thần Khí 

Đạt cấp đỉnh LV80 sẽ kích hoạt Tru Tiên Thần Khí [Ngọc Thanh Phiến], tại ô Túi có thể xem, cường hóa thần khí đạt đến cấp chỉ định sẽ kích hoạt Thần Khí tiếp theo, Phong Thần, Hồng Hoang, Hổn Độn thần khí đều thông qua thu thập Mảnh tương ứng để kích hoạt.

Mảnh Thần Khí được sản xuất từ phụ bản [Thượng Cổ Thần Tích], thần khí kích hoạt có thể tiến hành phụ linh, cường hóa. Chiến lực tăng mạnh, đột phá cảnh giới.

 

 

6. Đảo Thần Thú Tầng 2 

Cấp đỉnh LV80 có thể vào, tăng cấp một số BOSS, và cộng hưởng điểm mệt mỏi BOSS tầng 1, tăng thêm Kì Lân Thủy Tinh, sau khi thu thập đủ sẽ nhận Rương Kì Lân Thủy Tinh, số lần thu thập sẽ được cộng hưởng với Long Linh Thủy Tinh. Tại Thần Thú Đảo Lv530 trở lên đánh BOSS sẽ rơi ra Thú Nguyên Thạch, dùng để hợp thành trang bị thần thú. Điều chỉnh biểu tượng Thần Thú Đảo thành Server Thế Giới, mở thêm thông báo Bang Chiến Liên Server.

 

 

7. Thượng Cổ Thần Tích 

Cấp đỉnh LV80 có thể vào, cần tiêu hao đạo cụ Phiếu Thượng Cổ (có bán tại shop hoặc tại bản đồ dã ngoại Lv450 rơi ra), cấp VIP càng cao số lần vào phụ bản và độ mệt BOSS càng cao, phụ bản mỗi ngày sẽ cài đặt thời gian làm mới BOSS, Hoàng Kim Quái, Bí Bảo, giết quái hoặc thu thập bí bảo sẽ nhận được Vật Liệu Thần Khí, đồng thời cũng tăng điểm nộ khí, khi đủ 100, sẽ bị đuổi ra khỏi phụ bản.

 

 

8. Chiến Trường Thần Ma 

Sau khi mở server 30 ngày, người chơi đạt đến LV350 mới có thể tham gia, mỗi thứ 7 tối 21:30 mở, người chơi vào chiến trường sẽ ngẫu nhiên được phối đến hai bên chiến trường đối chiến, trong quá trình sẽ làm mới ra quái vật giúp tấn công hủy tháp, hủy diệt thủy tinh đối phương sẽ nhận được thắng lợi. Nếu kết thúc hoạt động, thủy tinh đôi bên vẫn còn sẽ căn cứ vào tích điểm cao thấp để định thắng bại, chiến trường mở sau 10 phút không thể vào, kết thúc hoạt động sẽ nhận quà xếp hạng và quà thắng bại.

 

 

9. Bang Chiến Liên Server

Mở server đủ 30 ngày, tại mỗi sv Bang có chiến lực xếp top 2 mới được tham gia, mỗi thứ 7 tối 21:30-22:05 tiến hành chiến công thủ kịch liệt, người chơi tham gia phải đạt LV350 trở lên, bên công phá hủy điêu tượng sẽ giành chiến thắng, bên thủ kiên trì đến hoạt động kết thúc điêu tượng vẫn chưa bị phá hủy sẽ giành chiến thắng, mỗi vòng Bang Chiến kết thúc sẽ căn cứ vào tình hình xếp hạng  thắng thua để tiến hành phát quà, trang bị cực phẩm, vô số EXP, cống hiên Bang, Rương Phù, Thần Nguyên Thạch…

 

 

10. Chiến Đối Quyết Đỉnh Cao 

Mở server 30 ngày sẽ tiến hành mở chiến đối quyết đỉnh cao, nhân vật đạt cấp đỉnh LV30 có thể tham gia, người chơi có thể tự tạo hoặc xin vào chiến đội, thành viên chiến đội có thể cùng phối chiến với đối thủ khác, chiến đấu thắng lợi sẽ nhận điểm chiến đấu, tham gia đối quyết sẽ nhận điểm Danh Vọng. Đạt đến mục tiêu có thể nhận Quà Danh Vọng, điểm chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến cấp sao chiến đối quyết đỉnh cao và quà tổng kết tháng, sau khi kết toán mỗi tháng điểm chiến và danh vọng sẽ là 0.

Mỗi thứ ba - thứ năm 21:00 mở, tham gia có thể nhận nhiều vật liệu áo choàng, thuộc tính đan, vinh diệu liên server, tất cả đều có tại chiến đối quyết đỉnh cao.

 

 

11. Hệ Thống Thần Hồn 

Ngưng tụ song thuộc tính linh hồn, có thể dùng Thần Hồn Thạch để tăng thành thần hồn, song thuộc tính linh hồn có màu sắc càng cao, vật liệu tiêu hao càng nhiều, sau khi thần hồn được tăng sẽ tăng thuộc tính linh hồn, và kế thừa EXP song thuộc tính linh hồn, đồng thời sau khi phân giải sẽ không mất đi mà sẽ nhận được 2 cái thuộc tính linh hồn và Thần Hồn Thạch, Tiên Hồn Thạch tương ứng.

 

 

12. BOSS Cá Nhân 

Người chơi đạt LV150 tại giao diện BOSS sẽ tăng thêm khiêu chiến BOSS cá nhân, người chơi đạt đến VIP4 có thể tiêu hao Phiếu Khiêu Chiến BOSS để vào phụ bản, mỗi ngày tối đa giết 2 lần, số lần phụ bản sẽ được cài lại vào sang hôm sau, phụ bản sản xuất ra Đá Đồ,, Hình Dạng Cánh, và Chiến Kỵ Đan, cùng nhiều vật liệu trang bị nhân vật; Phiếu Khiêu Chiến BOSS có thể nhận tại quà nạp thẻ mỗi ngày hoặc mua tại shop.

 

13. Chuyển Đổi Nghề 

Người chơi đạt LV213 và trạng thái chưa kết duyên, có thể sử dụng Thẻ Đổi Nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, sau khi sử dụng, kỹ năng bị động và chủ động tương ứng của người chơi—sẽ được chuyển đổi, bộ trang bị và Ngọc trên bộ trang bị cũng sẽ chuyển đổi tương ứng (chỉ giới hạn những trang bị mặc trên người, kho, túi, chợ, đồ trong thư sẽ không xử lý), người chơi đã kích hoạt kỹ năng thiên phú sẽ trực tiếp cài lại, trả về điểm kỹ năng thiên phú. Sử dụng Thẻ Đổi Nghề sau 24h không thể sử dụng nữa, Thẻ Đổi Nghề sẽ được sản xuất trong những hoạt động sau này, xin đợi!

 

14. Thú Cưỡi Hóa Hình 

Người chơi thông qua hoạt động nhận được đạo cụ có thể kích hoạt hệ thống Thú Cưỡi Hóa Hình, sau khi kích hoạt thú cưỡi sẽ thay đổi ngoại hình, sử dụng Chiến Kỵ Đan có thể tăng sao, tăng đến cấp chỉ định sẽ mở kỹ năng chuyên thuộc và tăng thêm thuộc tính.

 

 

15. Tìm Lại Vật Tư

Người chơi đạt LV90 và trong ngày có nhiệm vụ chưa hoàn thành, ngày thứ 2 sẽ có thể dùng Vàng Khóa hoặc Xu để tìm lại thu ích, mục tìm lại vật tư chỉ giới hạn với những chức năng đã được mở, quà tìm lại tối đa tích lũy 2 ngày.

 

16. Hợp Thành Trang Bị 

Tăng thêm hợp thành Nhẫn Vòng Tím, nhân vật LV300 có thể tại giao diện hợp thành thời trang

Tăng thêm Đồ Đỏ 3 Sao Thần Thú, hợp thành tiên khí thần trang, nhân vật LV400 mở

Tăng thêm Thần Trang 3 Sao Thần Thú, Thần Trang Nhẫn Vòng, hợp thành Nhẫn Vòng 2 Sao 3 Sao, nhân vật LV450.

 

 

17. Khóa An Toàn

Người chơi có thể cài đặt Khóa An Toàn cho tài khoản của mình, sau khi cài đặt muốn tiến hành thao tác cần mở khóa mới có thể tiến hành, chi tiết xin xem tại Cài Đặt-Khóa An Toàn.

 

 

B. Điều Chỉnh Hoạt Động Mở Server

 

1. Điều chỉnh Top Cấp, Top Chiến Kỵ, Top Linh Sủng, trong ngày nạp thẻ xếp top 1-5 sẽ nhận Quà Trang Bị đến bậc 7, người chơi đã nhận trang bị sẽ tự động đổi thành bậc 7, bộ trang bị đã đúc cũng sẽ đổi thành bậc 7.

2. Quà BXH Khảm Ngọc và Chiến Lực Top 6-20 vốn là Đồ Cam 2 Sao Bậc 7 sau khi cập nhật sẽ đổi thành Đồ Đỏ 2 Sao Bậc 6, quà đã nhận trước khi cập nhật sẽ không thay đổi. BXH Khảm Ngọc sẽ tăng thêm 3 danh hiệu, thay thế Cánh Tinh Hoa Cao Cấp.

3. Trang bị Quà Đua Top Lv230, 270, 300 sẽ điều chỉnh lần lượt là Bậc 6, 7, 8

4. Tăng thêm Tap hoạt động Vui Mở Server bao gồm Khai Tông Lập Phái, Người Yêu Tốt, Bang Tranh Bá 3 hoạt động mới. Chi tiết hoạt động và cách chơi xin xem tại giao diện (PS:sau khi hoàn tất bảo trì mới có thể nhận quà tương ứng)

5. Điều chỉnh hoạt động thu thập chữ Quà 3, 4 là Phù Tinh Hoa và Đồ Đỏ Bậc 6

6. Hoạt động đăng nhập 7 ngày Quà Vũ Khí từTrang Bị Bậc 5 điều  chỉnh thành Trang Bị Bậc 6

7. Quà Lần Đầu Nạp Thẻ thay đổi: Cửu U Bí Quyển thay thế cho Quà Bảo Thạch cũ, vốn là Vũ Khí Bậc 3 đổi thành Bậc 4

 

C. Điều Chỉnh Ưu Hóa

1. Mở cấp nhân vật giới hạn đến cấp đỉnh LV119.

2. Shop tăng thêm đạo cụ Phù Lệnh, Chìa Khóa Bảo Tàng, và Chìa Đỉnh Phong, dùng để tầm bảo phù văn, trang bị và đỉnh phong

3. Tăng cấp VIP giới hạn đến cấp 12, tăng thêm, tăng thêm nhiều danh hiệu cực hot V10 và V12, điều chỉnh thuộc tính VIP BUFF, thêm nhiều đặc quyền!

4. Tăng thêm chức phân giải thời trang, thời trang đã kích hoạt hoặc cấp thời trang đã tăng đến max LV thì có thể dùng để phân giải, tăng cấp thời trang, tăng thêm thuộc tính, Áo Thời Trang và Vũ Khí Thời Trang sẽ lần lượt dùng đạo cụ khác nhau để tăng

5. Tăng thêm Búp Bê, khóa đồng tâm tiên lữ đạt đến Lv40 hoặc tiêu hao Vàng Khóa tại shop trực tiếp mua sẽ kích hoạt, chúng tiên hữu đều mong có nữ nhi, khả ái như Mộng Nhi, Đình Đình thì mau đến.

6. Thâm 3 Tiên Oa: Đậu Đậu, Bối Bối, Khang Khang; 5 Thần Thú: Bắc Phương Huyền Vũ, Nam Phương Chu Tước, Tây Phương Bạch Hổ, Đông Phương Thanh Long, Viễn Cổ Tổ Long

7. Tăng thêm danh hiệu tiên lữ, tại giao diện Tiên Duyên có thể mở, cấp độ thân mật, khóa đồng tâm, tiên oa đạt cấp tương ứng sẽ kích hoạt danh hiệu khác nhau, giải trừ quan hệ tiên duyên danh hiệu sẽ không mất

8. Thông qua giới linh và trạc linh huyền tinh tiến giới Nhẫn 1 sao, tăng thêm chức năng tách vòng, sau khi cho trang bị vào túi, nhấn vào biểu tượng trang bị sẽ thấy nút Tách

9. Tăng thêm đúc bộ trang bị bậc 12, hợp thành trang bị và cam trang

10. Điều chỉnh cấp 350 mới được quét phụ bản Bách Quỷ Dạ Hành

11. Điều chỉnh nhiệm vụ mỗi ngày:

                  a. Điều chỉnh thời gian 1 số hoạt động mỗi ngày.

                  b. Quà hoạt động mỗi ngày căn cứ vào thay đổi cấp thế giới  mà thay đổi, cấp thế giới càng cao quà càng nhiều.

                 c. Chiến trường tam giới tại các server đã mở 30 ngày mới có thể mở theo hình thức chiến liên server.

12. Tăng thêm quà nạp thẻ mỗi ngày cấp đỉnh LV80 trở lên

13. Điều chỉnh quà nạp thẻ mỗi ngày, sản xuất Phiếu Khiêu Chiến Cá Nhân

14. Tăng cấp tinh luyện bảo thạch đến cấp 100.

15. Chức năng hợp thành tăng thêm Thẻ Chúc Phúc hợp thành: Người chơi còn dư Thanh Khâu Đế và Nhu Tình Chỉ Hạc có thể hợp thành Thẻ Chúc Phúc Sủng Vật, Thẻ Chúc Phúc Thú Cưỡi.

16. Nhà Boss tầng 3 tăng thêm tầng 3 BOSS LV410, 440, và trên 440 tăng thêm vật rơi Tiên Nguyên Thạch.

17. Tăng thêm Nhà BOSS tầng 5, người chơi đạt VIP8 có thể miễn phí vào khiêu chiến, cấp VIP không đủ cần tiêu hao 200 Vàng/Vàng Khóa để vào, tăng thêm vật rơi pháp bảo bậc 5 và trang bị bậc 12 .

18. Ưu hóa vật rơi Nhà BOSS, Nhà BOSS tầng 2-5 sẽ tăng rơi đồ: 1-100、2-120、3-150、4-200、5-999 (phiên bản cũ: cấp nhân vật cao hơn cấp BOSS Lv100 sẽ không rơi đồ).

19. Ưu hóa cấp mở rộng vị trí thần thú , vị trí 1 mở là LV350, vị trí 2 là cấp đỉnh LV30.

20. Thần Thú Đảo BOSS Lv450 tăng thêm vật rơi Thẻ Mở Thần Thú, tăng tỉ lệ rơi ra đồ đỏ thần thú.

21. Tăng thêm cường hóa bạo kích, mỗi lần cường hóa đều có khả năng xuất hiện hiệu quả bạo kích, tăng thêm điểm may mắn.

22. Ưu hóa giao diện giới thiệu sủng vật.

23. Shop tăng thêm mục hình dạng thời trang.

24. Ưu hóa hiển thị nickname phu thê, ưu hóa hiển thị đánh giá  Khóa Đồng Tâm.

25. Ứu hóa thời gian làm mới BOSS TG, giảm HP BOSS TG, Nhà BOSS, BOSS Thần Thú Đảo.

26. BOSS TG tầng 3 tăng đến BOSS Lv430, BOSS TG tầng 4 tăng lên Lv460, BOSS Lv530, đồng thời ưu hóa cấp BOSS.

27. Độ phúc BOSS tăng sản xuất đồ đỏ, Rương Kì Lân.

28. Tăng thêm BOSS TG Tinh Anh Quái  sản xuất Rương Đá Đồ Khóa, mở nhận được Đá Đồ Khóa của nghề tương ứng.

29. Ưu hóa quà hoạt động Top Cấp, thêm nhiều quà: Sủng Vật Cá Tính, Thú Cưỡi, Danh Hiệu.

30. Điều đỉnh quà trong hoạt động mở server mới [Tích Nạp]: Giảm số tích nạp của mốc 2, thêm quà đạo cụ, chi tiết xem trong game.

   PS:Những sv mở >7 ngày, hoạt động có thể mở lại, thời gian là 3 ngày, đủ điều kiện sẽ nhận thưởng.

31. Ưu hóa Quà Vấn Đáp Bang, đáp đúng quà cống hiến X2.

32. Điều chỉnh giao diện Thêm Bạn cần đạt đến LV150, nhiệm vụ chính thêm bạn phiên bản cũ là LV100 đổi thành LV160.

33. Tăng thêm cấp mới nhiệm vụ thưởng kim, Bang, 600 bản đồ quái dã ngoại.

34. Tăng thêm Lỗ khảm ngọc, trang bị đạt đến bậc 11 sẽ mở thêm 1 lỗ khảm ngọc.

35. 10 người bạn tăng thêm thuộc tính thân mật.

36. Ưu hóa giao diện hợp thành, điều chỉnh thành 2 giao diện đạo cụ và trang bị.

37. Ưu hóa Tab giao diện luyện khí, điều chỉnh thành 3 giao diện Đúc, Bảo thạch, Bộ.

38. Hoa hồng bán trong Shop đổi thành đạo cụ không khóa.

39. Tăng thêm giao diện Kế Hoạch Đầu Tư , LV100 sẽ nhìn thấy.

40. Ưu hóa Rương Bách Biến Thần Thú có thể mở bán tại ch –tạp vật.

41. Tăng thêm chức vị Trưởng Lão Bang, được quyền phê duyệt cho vào Bang.

42. Thiết lập chức năng mới ẩn mục chọn hoa tươi.

43. Tăng số lượng sử dụng giới hạn ngoại hình đan.

44. Tối ưu vật phẩm hiển thị trong shop; Vật phẩm hiển thị tại shop theo cấp của người chơi.

45. Ưu hóa giao diện tải dữ liệu, giao diện lần đầu nạp thẻ và trường cảnh tân thủ.

46. Ưu hóa hiển thị giao diện Túi , kho.

47. Ưu hóa giao diện đăng nhập hiện thị chữ nhắc nhở.

48. Ưu hóa hiệu quả kỹ năng thiên phú Kiếm Cơ.

49. Ưu hóa Thiết Lập-Cài đặt treo máy-tự động nhặt đồ.

50. Ưu hóa bố cục bản đồ thế giới, có thể kéo bản đồ thế giới.

51. Ưu hóa qui tắc hiển thị thời trang danh hiệu, 1 số danh hiệu chưa nhận được, sẽ không hiển thị tại giao diện này.

 

Chat với chúng tôi