NỘI DUNG PHIÊN BẢN MỚI 2019 - ĐIỀN VIÊN LẠC KỲ

Cập nhật : 21-01-2019

 

I. Thêm mới hệ thống
 
 
1. Trang Bị Nguyên Anh
 
 
Sau khi người chơi Chuyển 7, có thể mở hệ thống Nguyên Anh, nhấn vào nút [Chiến Kỵ] ở dưới sẽ tìm được tính năng Nguyên Anh (Đỉnh Phong 340 sẽ mở), tính năng Nguyên Anh chủ yếu được chia làm 3 phần: Cảnh Giới, Kim Đan, Trang Bị;
1) Cảnh Giới: cần tiêu hao Nguyên Anh Luyện Đan (nhận trong hoạt động) để nhận EXP, từ đó tăng cấp Cảnh Giới, tăng cấp Cảnh Giới có thể kích hoạt tính năng dánh riêng cho Nguyên Anh; 
2) Kim Đan: Nguyên Anh TT Đan, chia làm 3 loại, là Tụ Linh Đan, Bồi Anh Đan, Quy Nguyên Đan; dùng xong sẽ tăng thêm thuộc tính đáng sợ cho hệ thống Nguyên Anh
3) Trang bị: vào giao diện Nguyên Anh nhấn nút “Trang bị” ở góc trái phía trên để vào hệ thống trang bị Nguyên Anh. Trang bị Nguyên Anh chia làm 4 loại trang bị Thuỷ, Hoả, Lôi, Mộc, 6 phòng khí + 4 thần khí tổng cộng 10 bộ phận, mỗi bộ phận chia làm 6 màu Trắng, Lam, Tím, Cam, Đỏ, Hồng, mỗi màu chia làm 4 loại tiền tố là “Cường Hoá”, “Tinh Tế”, “Hoàn Hảo”, “Hoàn Mỹ”, tiền tố càng tốt, thuộc tính cực phẩm sẽ càng tốt. Dùng Tiên Tinh Linh Mạch trong Tiên Phủ có thể nhận được nguyên liệu rèn trang bị Nguyên Anh, trong trang Luyện Khí-Rèn có thể rèn được trang bị Nguyên Anh. Tiêu hao 1 bản vẽ trang bị và ít nhất 3 nguyên liệu có thể rèn ra trang bị Nguyên Anh, phẩm chất nguyên liệu bỏ vào càng cao, xác suất rèn ra trang bị phẩm tốt càng cao, rèn có cơ hội thất bại, thất bại xong sẽ trừ hết toàn bộ nguyên liệu.
 
 
 
2. Tiên Tinh Linh Mạch
 
 
Trang [Phụ Bản]-[Thí Luyện] lối vào PB [Tiên Tinh Linh Mạch], cấp đạt Đỉnh Phong 340, Chuyển 7 có thể thấy được; đồng thời tăng thêm Boss ẩn, có xác suất xuất hiện sau khi đào Linh Khoáng, kích sát có xác suất nhận [Phù Chế Tạo Nguyên Anh], Nguyên Anh hoá hình kích hoạt đạo cụ và mảnh;
Tiên Tinh Linh Mạch là 1 PB cá nhân nhiều tầng, phần thưởng mỗi tầng và cấp vào đều khác nhau, có thể vào tuỳ ý, không giới hạn số lần.
Cấp vào tầng 1 là Đỉnh Phong LV340, cấp vào tầng 2 là Đỉnh Phong LV345, cấp vào tầng 3 là Đỉnh Phong LV350, cấp vào tầng 4 là Đỉnh Phong LV360; 
1/ Thiết lập PB: treo máy sẽ không tự động thu thập khoáng thạch. Sau mỗi lần đào khoáng, cho dù có tiêu hao xong số lần (Cuốc), sau 0 giờ ngày tiếp theo lần đầu tiên vào trong cũng sẽ reset PB;
2/ Số lần đào khoáng: mỗi lần đào khoáng thành công sẽ tiêu hao 1 lần đào khoáng, mỗi ngày có 10 lần miễn phí, dựa vào cấp VIP, có số lần mua khác nhau, số Cuốc mua thêm dù chưa dùng xong cũng sẽ reset vào lúc 0 giờ
3/ Yêu cầu Nguyên Lực: mỗi khoáng thạch cũng có yêu cầu Nguyên Lực, Nguyên Lực không đủ thì không thể thu thập, người chơi có thể lấy nguyên liệu thu thập được trong PB để rèn ra trang bị Nguyên Anh, dùng trang bị Nguyên Anh để tăng Nguyên Lực
4/ Sự kiện ngẫu nhiên: sau khi thu thập khoáng thạch thành công có xác suất kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên -- nhận rương hoặc triệu hồi Boss, rương cần có chìa khoá để mở, chìa khoá có thể mua trong Hạn mua mỗi tuần ở Tiệm để mua
5/ Cấp Linh Mạch: mỗi khi thu thập 1 lần Linh Mạch khoáng thạch EXP sẽ cộng thêm 1, cấp càng cao, vật phẩm từ PB sẽ càng cao
6/ Khi nhân vật đạt Đỉnh Phong 360 có thể dùng tính năng [Càn Quét], ở phía trên góc phải có thêm nút càn quét. Mục tiêu càn quét là Linh Khoáng cấp cao nhất mà Nguyên Lực hiện tại có thể thu thập được, càn quét ngay sẽ tiêu hao Vàng (ưu tiên Vàng Khoá) mục tiêu càn quét là Linh Khoáng, Boss được kích hoạt sẽ tự động kích sát, rương thường được kích hoạt sẽ tự động thu thập, Rương Long Đỉnh được kích hoạt sẽ xuất hiện trong bản đồ;
 
 
 
3. Hệ Thống Gia Viên
 
 
Khi nhân vật đạt LV300 tự động mở [Gia Viên], từ giao diện chính nhấn nút vào, hệ thống Gia Viên bao gồm nhiều cách chơi thú vị, mỗi khu vực đều có phong cảnh đặc biệt. Sau khi mở hệ thống Gia Viên, đồng thời mở ra nhiệm vụ mục tiêu của Gia Viên, trợ giúp người chơi mau chóng quen thuộc hệ thống, có thể đến trải nghiệm
1/ Cộng Đồng: sau khi vào Cộng Đồng Gia Viên, người chơi chưa xây nha có thể dựa vào sở thích cá nhân mà chọn khu vực xây nhà, nhấn vào ô vuông xanh lá để chọn [Xây Nhà] mở ra giao diện xây nhà, có thể chọn “Nhà Bèo”, “Nhà Đẹp”, “Nhà Sang”. Xây nhà xong có thể nhấn [Gia Viên Của Tôi] trong danh sách Gia Viên ở bên trái có thể tự động tìm đường đến nhà của mình;
1.1 [Chuyển Nhà] nhấn vào nhà của mình chọn [Tôi Muốn Chuyển] sau đó nhấn địa điểm cần chuyển sẽ có thể chuyển nhà;
1.2 [Chào Hỏi] nhấn vào nhà của nguời khác chọn [Chào Hỏi] là có thể vào nhà người khác chào hỏi tham quan, 3 lần chào hỏi đầu tiên mỗi ngày sẽ nhận được [EXP Chào Hỏi];
2/ Thú thủ hộ: nhân vật LV300 và có xây nhà sẽ mở ra [Gia Viên-Thú Thủ Hộ], hệ thống Thú Thủ Hộ gồm 3 phần: [Thủ Hộ], [Thú Thủ Hộ], [Nhiệm Vụ] cách chơi chi tiết có thể vào giao diện hệ thống để xem, nhiệm vụ Thú Thủ Hộ có thể dùng tính năng gia tốc, đạo cụ gia tốc giống với đạo cụ gia tốc của Tiên Oa Thí Luyện;
3/ Sân: nhấn vào từ Cộng Đồng, Sân có thể bỏ Thú Thủ Hộ vào, cũng là nơi tổ chức [Gia Yến], đi qua Sân có thể vào Nhà
4/ Nhà của tôi: bên phải của Nhà có thêm nút [Tôi Yêu Nhà Tôi], vào giao diện [Tiên Oa Ở Nhà], nhấn dấu “+” mở giao diện Tiên Oa Ở Nhà, tối đa có thể chọn 4 Tiên Oa Ở Nhà, số lượng Tiên Oa Ở Nhà càng nhiều, xác suất nhận được thưởng càng cao, xác suất nhận thưởng không nhất định, sẽ bỏ vào trong [Túi Phần Thưởng] ở giao diện, cần người chơi thủ công nhận thưởng;
5/ [Tính Năng Mở Rộng]
5.1 Dọn Dẹp: Nhà có thể nhận được EXP Gia Viên, EXP có thể dùng để tăng cấp Nhà. Khi Độ Sạch của Nhà trong 7 ngày liên tục là 0, nhằm sử dụng tài nguyên hợp lí, hệ thống sẽ tự động thu hồi lại nhà, dựa vào loại nhà khi thu hồi vào hoàn trả lại Địa Khế cho người chơi, dùng Địa Khế có thể miễn phí xây nhà;
5.2 Cây Trường Sinh: xây nhà xong Cây Trường Sinh mới mọc ra Tiên Mộc, nhấn vào icon Tiên Mộc kế bên Cây Trường Sinh có thể nhận [Tiên Mộc], Cây Trường Sinh có thể dùng Cam Lộ (nhân được khi trồng trọt) tưới để nhận được EXP trưởng thành;
5.3 Phường Nội Thất: tăng cấp Cây Truờng Sinh có thể mở khoá nội thất, sau khi mở khoá có thể tiến hành rèn, rèn nội thật thành công sẽ nhận được thuộc tính;
5.4 Tiệm: Tiên Mộc nhận được từ Cây Trường Sinh có thể dùng để đổi lấy nguyên liệu rèn của nội thất;
5.5 Tu Sửa: sau khi nhấn vào nhà, có thể [Tu Sửa] cho nhà, nhấn nút để vào trạng thái Tu Sửa, chọn nội thật cần để vào, rồi nhấn “Đặt” là có thể xem trước, nhấn giữ nội thất có thể kéo đến khu vực tuỳ ý để đặt vào, nhấn vào dấu móc xanh lá để xác định đặt; 
5.6 Xử lí gộp server: hệ thống Gộp Server sẽ thu hồi tất cả nhà, dựa vào loại nhà khi thu hồi mà hoàn trả Địa Khế tương ứng cho ngời chơi, dùng Địa Khế có thể xây nhà miễn phí, data trước khi gộp server sẽ lưu lại không mất, nội thất thu hồi về kho cần phải đặt lại;
 
 
4. Gia Yến
 
 
1/ Khi nhân vật đạt từ LV330 trở lên sẽ mở cách chơi Gia Yến, và có thể tự tổ chức Gia Yến, icon lối vào trong [Sân-Gia Yến], người chơi cần có nhân vât đạt từ LV330 trở lên có thể tham gia Gia Yến của người khác;
2/ Sau khi xây xong Nhà, mới có thể vào Sân tổ chức Gia Yến, Gia Yến chia làm 4 giai đoạn [Nghênh Khách] – [Bữa Ăn Đua Tốc] – [Kí Ức Bính Tửu] – [Kết Thúc Gia Yến], khi nghênh khách, trong Gia Yến sẽ cho ra các món thức ăn ngon, sau khi người chơi thưởng thức xong sẽ được nhận thuưưởng;
3/ Trong Gia Yến có thể bắn pháo hoa, thả Miêu Tinh Nhân và thả Rương để tăng thêm thú vị, khi không khí náo nhiệt đến mức nhất định còn có thể kích hoạt rương quá trời ban;
4/ 3 phút trước khi Gia Yến kết thúc, trong Sân sẽ xuất hiện hộp qua dành riêng cho từng người chơi tham gia, thu thập sẽ nhận được món quà thần bí.
 
 
 
5. Danh Nhân Đường
 
 
Có thể từ phía bên phải Thần Điện để vào trong hệ thống Danh Nhân Đường, người chơi đạt hạng 1 trong Tiên Lữ PK, LSV 1 VN, Đỉnh Phong Chiến, Chiến Đội LSV sẽ vào ngay Danh Nhân Đường, người chơi khác có thể khiêu chiến người có tên trong bảng, khiêu chiến thắng lợi sẽ được nhận thưởng, những sẽ không thay đổi tên người trong XH. 
 
 
 
6.Thí Luyện Ma Thần
 
 
1/ Hoạt động Bang có thêm Thí Luyện Ma Thần, Bang đạt LV4, cấp người chơi đạt Đỉnh Phong LV180 và gia nhập Bang hơn 24 giờ sẽ có thể vào trang [Bang - Hoạt Động – Thí Luyện Ma Thần] trong thời gian 10:00 – 23:55 để khiêu chiến Boss Ma Thần.
2/ Mỗi người mỗi ngày đều có 2 lần khiêu chiến, hệ thống sẽ dựa vào % HP khi kích sát Ma Thần mà chia tích điểm cho Bang của người chơi, 1 lần cao nhất nhận tích điểm tương ứng với 5% HP của Boss, độ khó của Ma Thần càng lớn, tích điểm nhận được sẽ càng cao. Có thể vào Tiệm THí Luyện dùng tích điểm để đổi đạo cụ, khi rời khỏi Bang thì tích điểm sẽ về 0.
3/ 1 số vật phẩm trong Tiệm Thí Luyện có giới hạn tồn kho, khi kích sát Boss Ma Thần có xác suất bổ sung tồn kho nhất định.
4/ Vật phẩm trong Tiệm Tích Điểm đều có giới hạn mua mỗi ngày.
5/ Giao diện đổi trong Bang: ở phía dưới góc trái của giao diện có thêm nút [Log], nhấn vào có thể tra tìm log đổi của Bang này, không ghi lại vật phẩm có lượng tồn kho vô hạn;
 
 
7.Hệ Thống Thiên Binh
 
 
1/ Sau khi đạt Đỉnh Phong LV200 vào [Trợ Chiến] để mở hệ thống Thiên Binh, thu thập số lượng [Binh Tinh] nhất định có thể kích hoạt Thiên Binh. Sau khi kích hoạt có thể tăng thuộc tính nhân vật, tăng mạnh LC.
2/ Binh Tinh khác nhau, nguồn cho ra cũng khác nhau.Binh Tinh có thể kích hoạt Thiên Binh và tăng cấp Thiên Binh, cấp tăng càng cao thì thuộc tính càng cao, đạt tới cấp chỉ định có thể kích hoạt kỹ năng Thiên Binh. Ngoại quan Thần Binh giống với ngoại hình của Thần Binh, vũ khí, cũng có thể tiến hành ảo hoá. 
3/ Mỗi thanh Thiên Binh cũng có 4 bộ phận binh hồn Phong, Nhuệ, Kiên, Nhận, Binh Hồn tổng cộng được chia làm 6 màu Trắng, Lam, Tím, Cam, Đỏ, Hồng. Có thể nhấn nút [Thiên Binh Binh Hồn] ở góc trái phía dưới giao diện Thiên Binh mở ra giao diện Binh Hồn, nhấn vào bộ phận Binh Hồn trên Thiên Binh có thể trang bị Binh Hồn, [Binh Hồn] có thể nhận được từ kích sát Boss Thế Giới hoặc tham gia hoạt động, phân giải Binh Hồn bị dư sẽ nhận được nguyên liệu tăng cấp Binh Hồn, tăng cấp Binh Hồn đạt tới cấp nhất định sẽ nhận được kỹ năng Binh Hồn.
 
 
8. Quà VIP
 
 
Trong giao diện VIP có thêm 2 gói quà: 1. Quà VIP LV: mỗi cấp chỉ có thể nhận 1 lần, trải nghiệm VIP sẽ không thể nhận, số ngày VIP là 0 cũng không thể nhận. 2. Quà VIP tuần: cần nhận Quà VIP LV trước rồi mới nhận được Quà Vip Tuần, mỗi tuần có thể nhận 1 lần, mỗi tuần đều có reset, bỏ lỡ sẽ không thể nhận bù, cấp VIP càng cao phần thưởng càng tốt.
 
 
9. Tẩy Luyện Tinh Tôi
 
 
[Luyện Khí] có thể tính năng Tinh Tôi, có thể tinh tôi cộng thêm thuộc tính của tẩy luyện, nhân vật Đỉnh Phong LV230 sẽ mở. Có trang bị thuộc tính tẩy luyện, có thể vào giao diện Tinh Tôi để tiến hành Tinh Tôi, thuộc tính tẩy luyện càng cao, buff Tinh Tôi sẽ càng cao. Đá Tinh Tôi Đỏ có thể Tinh Tôi trang bị hệ tấn công, Đá Tinh Tôi Lam có thể Tinh Tôi trang bị hệ phòng thủ.
 
 
10. Hệ Thống Pháp Thân
 
 
1/ Sau Đỉnh Phong LV280 có thể vào trang [Phi Thăng] ở phía dưới giao diện tính năng để vào hệ thống [Pháp Thân], mở pháp thân sẽ kích hoạt “Pháp Thân Huyền Nữ”, Phi Thăng 3 Trùng sẽ kích hoạt “Pháp Thân Viêm Thần”, Phi Thăng 6 Trùng sẽ kích hoạt “Pháp Thân Thái Cổ”;
2/ Kích hoạt Pháp Thân sẽ nhận được kỹ năng của Pháp Thân riêng, đánh giá của trang bị Pháp Thân đang mặc càng cao thì thuộc tính được cộng thêm càng cao;
3/ Mỗi Pháp Thân đều có trang bị riêng, phù hợp số tầng Phi Thăng sẽ có thể mặc, chia làm 10 bộ phận là V.Khí, Áo, Đầu Khôi, Giày, Hộ Thối, Hộ Oản, Liên, Phù, Nhẫn, Thủ Trạc, có 6 màu là Trắng, Lam, Tím, Cam, Đỏ, Hồng, nhấn [Thay Trang Bị Nhanh] sẽ mặc vảo trang bị có đánh giá cao nhất trong túi, trang bị Pháp Thân không thể giao dịch, có thể nhận được trong [Thiên Thần Tầm Bảo] và [Phi Thăng Ảo Cảnh]
4/ Cường Hoá: cấp cường hoá thuộc về bộ phận, thay đổi trang bị cấp cường hoá cũng không bị tổn thất, phân giải trang bị Pháp Thân từ màu Cam trở xuống sẽ nhận được tiền game [Cường Hoá] là [Tử Ngọc], khi cường hoá móc chọn [Tử Động Đổi], cường hoá 1 cấp xong sẽ tự động đổi qua trang bị có cấp cường hoá thấp nhất để tiến hành cường hoá;
5/ Hợp thành: chọn 1 bộ phận nào đó của Pháp Thân, sẽ có thể hợp thành Đồ Đỏ của bộ phận này, Đồ Đỏ hợp thành xong nhất định sẽ có đánh giá cao hơn trang bị đang mặc, phân giải trang bị Pháp Thân từ màu Đỏ trở lên sẽ nhận nguyên liệu [Hợp Thành] là [Xích Tinh];
 
 
11. Hệ Thống Phi Thăng
 
 
1/ Sau khi đạt Đỉnh Phong LV280 có thể vào icon [Phi Thăng] ở phía dưới giao diện để mở hệ thống Phi Thăng.
2/ Số trùng Phi Thăng có thể dùng tu vi để tăng, số trùng Phi Thăng càng cao, thuộc tính buff cho nhân vật sẽ càng cao, đồng thời có thể mặc [Trang Bị Pháp Thân] có số trùng cao hơn, có thể vào [Phi Thăng Ảo Cảnh] và [Thí Luyện Phi Thăng] trùng cao hơn. Có thể tiêu hao EXP nhân vật để đổi lấy tu vi, có thể dùng [Tu Vi Đan] để nhận tu vi. [Tu Vi Đan] có trong Tiệm, hoạt động, cũng có thể nhận được khi qua ải PB [Phi Thẳng Ảo Cảnh], [Thí Luyện Phi Thăng].
3/ Sau khi mở hệ thống Phi Thăng, sẽ kích hoạt [Mục Tiêu Phi Thăng], kéo dài 3 ngày, giúp mau chóng tăng Pháp Thân, icon nằm ở dòng thứ 3 phía trên giao diện. Tình từ ngày mở tính năng mới đến 24 giờ mở [Mục Tiêu Đầu Mục], ngày 2 mở [Mục Tiêu Pháp Thân], ngày 3 mở [Mục Tiêu Phi Thăng]. Mục tiêu đã kết thúc không thể hoàn thành lại, gói quà khuyến mãi không thể mua lại, ưu đãi nạp không thể được hưởng lại. Sau 3 ngày hoạt động sẽ kết thúc, cổng vào biến mất, phần thưởng nào chưa nhận sẽ được phát bù qua thư.
 
 
12. PB Phi Thăng Ảo Cảnh
 
 
1/ Sau Đỉnh Phong LV280 có thể đến trang [Phi Thăng Ảo Cảnh-Phi Thăng Ảo Cảnh] để vào PB, icon [Phi Thăng Ảo Cảnh] nằm ở phía trên góc trái của [Server Thế Giới];
2/ [Phi Thăng Ảo Cảnh] thuộc PB Boss Liên SV, số người có thể vào là 10
3/ Mỗi Boss đều có số trùng khiêu chiến chỉ định, số trùng Phi Thăng của người chơi quá cao hoặc quá thấp đều không thể khiêu chiến;
4/ Mỗi ngày người chơi có 9 lần miễn phí, từ VIP4 trở lên có thể mua thêm số lần, khi vào PB sẽ trừ ngay 1 lần. 
5/ Người chơi đầu tiên tấn công Boss sẽ có quyền quy thuộc, khi người đó tử vong hay offline, thì người đầu tiên tấn công Boss vào ngay lúc đó sẽ nhận được quyền quy thuộc.
6/ Người chơi có quyền quy thuộc sẽ nhận được phần thưởng quy thuộc, người chơi không có quyền sẽ nhận được phần thưởng tham gia PB, người chơi rời khỏi PB sẽ không thể nhận được;
7/ Người quy thuộc chỉ khi bị tấn công mới có thể phản kích, nếu không sẽ không thể chủ động gây ST cho những người chơi khác;
 
 
13. Thí Luyện Phi Thăng
 
 
1/ Sau khi đạt Đỉnh Phong LV280 có thể đến trang [Phi Thăng Ảo Cảnh-Thí Luyện Phi Thăng] để vào PB, nếu chưa qua ải PB, có thể khiêu chiến tiếp, nếu đã qua ải, thì ngày đó không thể khiêu chiến nữa, PB sau khi qua ải có thể càn quét, cũng có thể dùng Vàng khoá hay Vàng để tiến hành [X2 Càn Quét];
2/ 0 giờ mỗi ngày reset số lần PB, số trùng Phi Thăng đạt đến số trùng khiêu chiến Boss mới có thể khiêu chiến, PB trước nêuú vẫn chưa qua ải thì không thể khiêu chiến;
3/ Càn quét Thí Luyện Phi Thăng; hoàn thành thao tác càn quét xong sẽ tự động chuyển đến Boss có thể càn quét tiếp theo;
 
 
14. Thẻ Tháng Đặc Quyền
 
 
1/ Đỉnh Phong LV80 có thêm Thẻ Tháng Đặc Quyền, có thể đến trang [Nạp-Đầu Tư Thẻ Tháng-Thẻ Tháng Đặc Quyền] để vào;
2/ Có thể cùng lúc đầu tư Thẻ Tháng Thường và Thẻ Tháng Đặc Quyền;
3/ Đầu tư Thẻ Tháng Đặc Quyền xong sẽ nhận phần thưởng hoàn trả ngay và phúc lợi có thể nhận trong ngày 1, đặc quyền 30 ngày sẽ có buff VP rớt;
4/ Cấp người chơi càng cao, hiệu quả buff càng tốt;
5/ Thời hạn của Thẻ Tháng tính từ ngày mua, phần thưởng chưa nhận của ngày đó qua ngày sau sẽ được phát bù qua thư;
6/ Hiệu quá buff VP rớt bao gồm xác suất rớt Mảnh Thần Khí Đỏ, Cam +10%, xác suất rớt Mảnh Thiên Thần Đỏ, Cam +10%, xác suất rớt Đá Thần Nguyên, Tiên Nguyên Thạch, Đá Thánh Nguyên và những mảnh khác +10%-20%, xác suất rớt Cánh 5, 6 và những mảnh khác +10%, xác suất rớt tất cả pháp bảo và những mảnh khác +10%;
7/ Hiệu quả buff, phần thưởng hoàn trả ngay, phúc lợi mỗi ngày đều d vào cấp hiện tại của người chơi mà làm mới ngay, cấp khác nhau thì phúc lợi cũng sẽ khác nhau;
8/ Đỉnh Phong LV180 có thể mở trợ giúp treo máy tự động hoàn thành PB và nhiệm vụ thường ngày;
 
 
15. PB Phi Thăng Cửu Trùng Thiên
 
 
1/ Khi đạt Đỉnh Phong LV310 Phi Thăng 6 trùng có thể đến trang [Phi Thăng Ảo Cảnh-Phi Thăng Cửu Trùng Thiên] để vào PB
2/ [Phi Thăng Cửu Trùng Thiên] là PB leo tháp lấy Pháp Thân là chủ đạo, bản thân nhân vật không tham gia chiến đấu;
3/ Sau khi vào PB Pháp Thân tự động tấn công Boss, ST gây ra do trang bị đang mặc, cấp cường hoá và thuộc tính Nguyên Linh của Pháp Thân quyết định;
4/ Mỗi ngày có thể vào [2 lần], có thể dùng [Vé Cửu Trùng Thiên] để tăng thêm số lần vào; vé vào có thể nhận được trong hoạt động;
5/ 3 sao qua ải có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh và tự động mở khoá tầng tiếp theo;
6/ Chưa qua ải PB, nếu không nhận thưởng thì sẽ không trừ số lần PB, ngày hôm đó có thể tiếp tục khiêu chiến.
16. Hệ Thống Bồi Dưỡng Nguyên Linh
1/ Nhân vật đạt Đỉnh Phong LV310 và Phi Thăng Lục Trùng xong có thể kích hoạt hệ thống Nguyên Linh, từ trang [Phi Thăng-Nguyên Linh] để vào hệ thống;
2/ Hệ thống Nguyên Linh có thể dùng [Đá Nguyên Linh] để tăng cấp Nguyên Linh, cấp càng cao, thuộc tính cộng thêm cho nhân vật sẽ càng cao, đạt đến cấp nhất định có thể kích hoạt thêm [Kỹ Năng Nguyên Linh]; Đá Nguyên Linh chia làm 3 phẩm Sơ, Trung, Cao, có thể nhận được khi hoàn thành PB [Phi Thăng Cửu Trùng Thiên];
4/ Kích hoạt kỹ năng Thiên Phú, mỗi lần người chơi tấn công đều có xác suất triệu hồi Nguyên Linh xuất chiến, đánh địch 1 kích mạnh xong biến mất;
5/ Dùng [Quả Càn Nguyên], [Quả Khôn Nguyên] có thể tăng thuộc tính cho Nguyên Linh, nhận được trong PB [Phi Thăng Cửu Trùng Thiên];
6/ Hệ thống Ảo Hình có thêm trang [Nguyên Linh]. Dùng thẻ đạo cụ Nguyên Linh có thể kích hoạt; thẻ đạo cụ nhận được trong Phi Thăng Cửu Trùng Thiên;
 
 
17. Mục Tiêu Nguyên Linh
 
 
Sau khi mở hệ thống [Nguyên Linh], sẽ kích hoạt [Mục Tiêu Nguyên Linh], hỗ trợ người chơi mau chóng quen với hệ thống, mục tiêu nằm ở dòng thứ 3 của giao diện chính. Từ ngày mở tính năng mới tính đến 24 giờ, mục tiêu đã kết thúc không thể hoàn thành lần nữa, quà khuyến mãi không thể mua lại nữa, ưu đãi nạp không thể hưởng lại nữa. Khi hoạt động kết thúc, cổng vào sẽ biến mất, phần thưởng chưa nhận sẽ được phát bù qua thư.
 
 
18. Trang Bị Nguyên Linh
 
 
1/ Đỉnh Phong LV310 và Phi Thăng Ảo Cảnh qua ải trùng thứ 6 xong, thì có thể nhấn nút [Phi Thăng-Nguyên Linh-Trang Bị] ở phía dưới giao diện để vào hệ thống;
2/ Nguyên Linh và trang bị Nguyên Linh có thể nhận được trong [Nguyên Linh Bí Cảnh]. Trang bị Nguyên Linh chia làm 7 bộ phận, phẩm chất trang bị chia làm 4 màu Lam, Tím, Cam, Đỏ, nhận được khi kích sát Boss Nguyên Linh Bí Cảnh; sau khi nhặt trang bị Nguyên Linh tự động bỏ vào [Túi Nguyên Linh], các trang bị Nguyên Linh có số bậc khác nhau, cấp trang bị cũng khác nhau;
3/ Mặc số lượng nhất định trang bị Nguyên Linh có cùng số bậc hoặc lớn hơn sẽ kích hoạt thêm kỹ năng;
4/ Trang bị Nguyên Linh có thể hợp thành, tiêu hao số lượng nhất định trang bị Nguyên Linh có cùng số bậc cùng bộ phận có thể hợp thành trang bị Nguyên Linh có cùng bộ phận nhưng bậc cao hơn;
5/ Trang bị Nguyên Linh đang mặc có thể tăng sao trong [Tăng Bậc], trang bị Nguyên Linh sau khi tăng sao có thể tiêu hao trang bị cùng bậc để tăng bậc;
6/ Khi gỡ ra trang bị Nguyên Linh có cùng cấp sao, sẽ tự động vô tổn phân giải, hoàn trả nguyên liệu đã tiêu hao khi tăng sao cùng với trang bị 0 sao;
7/ Nhấn [Cường Hoá] để vào giao diện cường hoá, tiêu hao Đá Rèn Nguyên Linh có thể tăng cấp cường hoá của trang bị Nguyên Linh, khi thay đổi trang bị, cấp cường hoá vô tổn thừa kế, khi móc chọn thay đổi tự động, nghĩa là cường hoá 1 cấp xong sẽ tự động đổi trang bị có cấp cường hoá thấp nhất hiện giờ vào cường hoá; 
 
 
19. PB Nguyên Linh Bí Cảnh
 
 
1/ Cấp Phi Thăng của người chơi đạt 6 trùng và đạt Đỉnh Phong LV310 sẽ mở Nguyên Linh Bí Cảnh, mỗi ngày có thể vào miễn phí 3 lần, 0 giờ sẽ reset số lần. mỗi PB đều có giới hạn khiêu chiến số trùng, số trùng Phi Thăng của người chơi không đủ hoặc quá cao không thể khiêu chiến.
2/ Người chơi tấn công Boss đầu tiên sẽ nhận được quyền quy thuộc, kích sát người chơi có quyền quy thuộc sẽ giành được quyền quy thuộc và có phần thưởng quy thuộc,  người không có quyền quy thuộc sẽ nhận được phần thưởng tham gia. Người rời khỏi PB trước khi Boss tử vong, sẽ không nhận được phần thưởng tham gia. Sau khi kích sát Boss, người quy thuộc có xác suất kích hoạt Boss ẩn, Boss ẩn là PB cá nhân, chỉ có người kích hoạt mới có thể vào, cổng vào duy trì 1 giờ, nếu chưa kích sát xong Boss ẩn hiện tại mà kích hoạt thêm Boss ẩn tiếp theo, thì Boss ẩn trước đó sẽ biến mất sớm hơn.
 
 
20. Phi Thăng Tầm Bảo
 
 
Cấp người chơi đạt Đỉnh Phong LV330 mở [Phi Thăng Tầm Bảo], tiêu hao 50 Vàng mua đạo cụ [Đá Nguyên Linh Sơ Cấp] sẽ nhận được 1 cơ hội rút thưởng. Cho ra ngoại hình Nguyên Linh [Hoang Cổ Viêm Linh], Nguyên Linh Thiên Thư, trang bị Pháp Thân, Quà Nguyên Linh Hạch Tâm v..v..Tiệm tích điểm tiêu hao 3000 tích điểm có thể đổi lấy ngoại hình Nguyên Linh [Hoang Cổ Viêm Linh], tiêu hao 1000 tích điểm có thể đổi lấy [Nguyên Linh Thiên Thư] cần thiết khi tăng cấp kỹ năng Thiên Phú của Nguyên Linh.
 
 
21. [Ngũ Hành Cổ Điện] Của Tầng 4 Ngũ Hành Thần Điện
 
 
Cấp người chơi đạt Đỉnh Phong LV200 có thể khiêu chiến PB [Ngũ Hành Cổ Điện], PB có Boss và quái Tinh Anh, kích sát Boss và quái Tinh Anh sẽ trừ đi điểm Tinh Lực tương ứng, khi điểm Tinh Lực đầy sẽ rời khỏi PB, vật phẩm rớt ra sẽ tự động cho vào túi. PB tầng này không thể làm mới Đồ Đằng nữa, vật phẩm rớt ra từ Boss sẽ tốt hơn.
 
 
22. Thánh Tiên Tranh Bá (thay thế cho Thánh Chiến)
 
 
1/ Quy trình chơi: Báo danh Bang -> Giai đoạn đấu thầu -> Giai đoạn lãnh thổ công thủ chiến -> Giai đoạn đình chiến
2/ Điều kiện tham gia: cấp thế giới của server từ LV350 trở lên, server nào được mở từ 30 ngày trở lên mới mở hoạt động, độ sôi nổi ngày của Bang đạt đến điều kiện nhất định (ở nơi báo danh có gợi ý), và người chơi từ LV350 trở lên mới có thể tham gia, do Bang Chủ và Phó Bang mới có thể đại diện Bang báo danh tham gia;
3/ Hoạt động được mở theo hình thức mùa quý, dựa vào cấp thế giới để chia ra khu vực thi đấu, người chơi các server cùng với các Bang có thực lực tương đương tranh đoạt quyền điều khiến Thánh Giới.
4/ Trước tiên người chơi phải đấu thầu tư cách lãnh thổ của Tiên Giới, mới có thể nhận được quyền tấn công. Tấn công và chiếm lĩnh lãnh thổ Tiên Giới xong mới có thể tấn công Thánh Giới. Chiếm lĩnh lãnh thô cấp Thánh Giới xong, mới có thể dựa vào tuyến đường mà tấn công Thánh Giới Thánh Thành.
5/ Khi đang tấn công, có thể dùng Tiên Khí: Xe Công Thành, Tín Ngưỡng Quỷ Tài, Triệu Tập Lệnh để hỗ trợ chiến đấu. Trong lúc chiến đấu còn có thể nhận được nguyên liệu tăng sức chiến đấu của Tiên Khí, và tăng độ thục luyện cá nhân trưởng thành mới.
6/ Update phiên bản xong sẽ huỷ bỏ Thánh Chiến, đem thư có phần thưởng chưa phân phát gửi cho Bang chủ hiện tại của Bang. Mạc bái Thánh Thiên Thành Chủ sửa thành mặc bái tượng của top 4 Bang Chủ trong Bang Chiến Liên SV. Tạm đóng hoạt động mạc bái, điều chỉnh xong mới mở.
 
 
23. Tầng 3 Đảo Thần Thú
 
 
Khi người chơi đạt từ Đỉnh Phong LV250 trở lên có thể vào tầng 3 Đảo Thần Thú, hưởng chung số lần thu thập và độ mệt mỏi Boss với tầng 1, 2. Có thêm [Kỳ Môn Thuỷ Tinh], thu thập có thể nhận được [Trang Bị Trận Pháp] Cửu Cung, Bát Quái và trang bị Thần Thú. Kích sát Boss cũng sẽ nhận được [Trang Bị Trận Pháp]. 
 
 
24. Hệ Thống Trận Pháp
 
 
1/ Người chơi đạt Đỉnh Phong LV250 có thể nhấn icon [Mệnh Cách (Gốc là Phù Văn)] ở phía dưới giao diện chính – trang [Trận Pháp] để vào hệ thống. Trận pháp khác nhau, bộ phận và số lượng bộ phận đều khác nhau, lần này mở ra có [Cửu Cung Trận] và [Bát Quái Trận].
2/ Trang bị Trận Pháp được chia từ bậc 1 đến 7, chỉ có thể mặc trang bị cao hơn trang bị mặc trên người 1 bậc, ban đầu là bậc 0, trang bị xong không thể gỡ ra;
3/ Sau khi tăng bậc sẽ nuốt mất trang bị của bậc trước, không có hoàn trả, khi trong túi có trang bị phù hợp mặc, khung trang bị tương ứng sẽ có gới ý mũi tên xanh lá hướng lên trên, nhấn khung trang bị có thể tăng bậc trang bị
4/ Thuộc tính bộ đồ chỉ có liên quan đến số lượng mặc, nghĩa là tuỳ ý mặc 3 bộ phận trang bị có thể kích hoạt thuộc tính 3 bộ của Trận Pháp này, hiệu quả thuộc tính bộ đồ sẽ tương thích nhau, tức là khi mặc 3 món trang bị bậc 4 và 6 món trang bị bậc 3, 6 món là thuộc tính bộ đồ bậc 3, 3 món là thuộc tính bộ đồ bậc 4, nhấn [Tổng Quan Thuộc Tính Bộ] có thể tra tìm trạng thái kích hoạt bộ đồ.
5/ Mặc nguyên bộ trang bị từ bậc 4 trở lên mở ngày hệ thống [Cường Hoá] của Trận Pháp này, ở bên phải giao diện Trận Pháp xuất hiện nút [Cường Hoá], cường hoá cần tiêu hao [Trận Pháp Chi Linh], và sẽ dần cường hoá theo thứ tự bộ phận của Trận Pháp;
6/ Trận Pháp có túi Trận Pháp của riêngg mình, [Phân Giải Nhanh] có thể phân giải trang bị Trận Pháp có số bậc thấp hơn trang bị trên người, phân giải trang bị bậc 1 đến 4 có thể nhận [Trận Pháp Chi Linh], phân giải trang bị bậc 5 đến 7 có thể nhận [Trận Pháp Chi Hồn];
7/ Nhấn nút [Đổi] có thể mở ra Tiệm Trận Pháp, trang bị 1 bộ đồ bậc n sẽ kích hoạt đổi trang bị bậc n+1;
8/ Thập Phương Trận Pháp tổng cộng có 15 bậc, nguyên bộ trang bị 15 bậc có thể kích hoạt hệ thống cường hoá, [Trận Pháp Chi Thạch (có trong hoạt động nạp thường ngày)] có thể dùng để đổi, cường hoá Thập Phương Trận Pháp;
9/ Ngũ Hành Trận Pháp tổng cộng có 10 bậc, nguyên bộ trang bị 10 bậc có thể kích hoạt hệ thống cường hoá, [Trận Pháp Chi Mang (có trong hoạt động)] có thể dùng để đổi, cường hoá Ngũ Hành  
10/ Trận Pháp [Thất Tinh Trận], [Lục Hợp Trận], có thể nhận được trong [Hung Thú Giáng Lâm-Nhà Đấu Giá]
 
 
25. Hung Thú Giáng Lâm
 
 
1/ Nhân vật đạt Đỉnh Phong LV250 và trong Liên SV có hơn nửa số server có thời gian mở server hơn 120 ngày, vào 21:00 Thứ 3, 5, 7 mở ra hoạt động hạn giờ [Hung Thú Giáng Lâm]. Khi mở hoạt động trong giao diện chính hiện gợi ý icon, nhấn có thể tham gia ngay.
2/ Sau khi mở hoạt động sẽ cho ra 3 hung thú theo thứ tự, kích sát 1 hung thú sẽ ra hung thú tiếp theo, 10 sau khi hoạt động mở ra, trong bản đồ hoạt động mở Truyền Tống Trận của tầng 2 Hung Thú Liên SV, cần phải kích sát hết 3 hung thú thì Truyền Tống Trận của tầng 2 mới xuất hiện, chỉ có XH top 3 trong hoạt động Hung Thú của server mới có thể vào tầng 2
3/ Phần thưởng rớt khi kích sát Boss sẽ được bán đấu giá, khi kích sát hung thú sẽ dựa vào ST mà bản thân gây ra cho hung thú, sẽ nhận được tích điểm hung thú nhất định, tích điểm hung thú có thể dùng để mua vật phẩm trong Nhà Đấu Giá. Hung Thú Giáng Lâm còn thiết lập phần thưởng XH Hung Thú của server này và Liên Server, Rương Kích Sát Hung THú, Giai Đoạn Hung Thú v.v..
 
 
 
26. Đấu Giá Liên SV
 
 
1/ Sau khi [Hung Thú Giáng Lâm] kết thúc sẽ mở hoạt động Đấu Giá, 3 phút trước khi mở Đấu Giá thuộc thời gian xem trước đạo cụ, giai đoạn này không thể đấu giá, chỉ có thể xem trước vật phẩm, hết 3 phút sẽ bắt đầu Đấu Giá, người chơi có thể tự do ra giá, mỗi lần thêm giá không ít hơn giá trị nhất định. 1 số vật phẩm có thể dùng 1 giá 1 để mua được, nếu không thể thì phải do đấu giá tự do mà mua.
2/ Khi ra giá tích điểm hung thú bị trừ sẽ do [Hệ thống tạm thời bảo quản], nếu cuối cùng mua được vật phẩm, thì sẽ trừ đi tích điểm hung thú; nếu không, thì tích điểm hung được được tạm bảo quản đó sẽ được trả lại toản bộ. Trong lúc 30 giây đếm ngược bán đấu giá vật phẩm, nếu có người chơi tiếp tục ra giá, thì thời gian đếm ngược sẽ được làm mới lại 30 giây, cho đến khi trong 30 giây không còn ai ra giá tiếp mới thôi.
3/ Đổi tích điểm hung thú được thêm mới trong Đấu Giá, có thể dùng Xu, Vàng khoá hoặc Vàng để đổi. Thời gian đấu giá là 3 phút cho xem trước, 7 phút bán đấu giá.
 
 
27. Trợ Thủ Treo Máy
 
 
1/ Người chơi đạt Đỉnh Phong LV180 mở [Trợ Thủ Treo Máy], người chơi nào mua Thẻ Tháng Đặc Quyền mới có thể dùng tính năng này. Nhấn nút [Thiết Lập] ở giao diện chính, vào trang [Trợ Thủ Treo Máy] có thể mở ra giao diện tính năng.
2/ Hiện tại nơi có thể thiết lập treo máy tự động là Cửu U Quật, U Hồn Bí Cảnh, Boss Cá Nhân, nhiệm vụ Bang tuần và treo máy offline. Cần người chơi nhấn đánh dấu móc vào mục treo máy, nhấn nút [Mở Trợ Thủ] xong, hệ thống sẽ dựa vào các mục đã chọn mà thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Mỗi mục đều có mục thiết lập riêng, nếu không đáp ứng được mục thiết lập mà người chơi đã móc chọn hiện tại, vd như người chơi không có chọn [Khi phiếu không đủ tự động mua], thì khi hệ thống kiểm tra được trong túi người chơi không đủ phiếu sẽ nhảy qua mục này và tiếp tục ở mục tiếp theo.
 

28. Dung Luyện Bộ Đồ

 

Người chơi đạt Đỉnh Phong LV130 sẽ mở hệ thống Dung Luyện Bộ Đồ, có thể nhấn [Luyện Khí-Bộ Đồ-Dung Luyện] để mở giao diện, trang bị từ bậc 12 trở lên kích hoạt np65 [Tru Thần] có thể tiến hành dung luyện, dung luyện tiêu hao Bộ Đá tương ứng. Trang bị dung luyện xong có thể nhấn nút [Hoàn Trả Nhanh] để trợ về 0 cấp dung luyện, khi trở về sẽ trả lại toàn bộ nguyên liệu dung luyện, thuộc tính dung luyện cũng sẽ được làm trống. Khi thay trang bị Cam cùng bậc từ 2 sao trở lên thì không cần phải hoàn trả cấp dung luyện, có thể trực tiếp thay đổi, cấp dung luyện không làm tổn hại gì đến kế thừa;

 

 

29. Mở Rộng Tính Năng Phù Văn

 

1/ Phù Văn Tầm Bảo mỗi tuần đại số lần chỉ định có thể nhận thêm [Quà Phù Văn Tầm Bảo Tuần], mỗi tuần chỉ có thể nhận được 1 lần, sẽ reset vào lúc 0 giờ tối chủ nhật mỗi tuần;

2/ Số tầng của Tháp Tru Tiên tăng đến tầng 200

3/ Từ tầng 130 Tháp Tru Tiên trở đi, mỗi 10 tầng sẽ mở khóa 1 Phù Văn mới, lần lượt là [Kiên Nhận], [Ngự Linh], [Linh Công], [Bạo Kích], [Vô Ngự], [Bạo Nộ], [Chí Mạng], [Linh Thiểm]

4/ Tăng thêm 3 thuộc tính Phù Văn [Chân.Trường Sinh], [Chân.Kim Cang], [Chân.Sát Lục], [Chân.Phấn Toái], [Chân.Thánh Nguyên], [Chân.Hủy Diệt], [Chân.Tiên Hựu], [Chân.Linh Xảo], có thể nhận được từ hợp thành

5/ Hệ thống Phù Văn: có thêm tính năng tự động phân giải

 

 

30. Tôi Luyện Văn Ấn

 

Người chơi đạt Đỉnh Phong LV250 mở hệ thống Tôi Luyện Văn Ấn, nguyên liệu tôi luyện Long Văn Tinh là [Thủy Tinh Long Văn], nguyên liệu tôi luyện của Bích Tỷ Ấn là [Thủy Tinh Phụng Ấn], thủy tinh có thể nhận được trong hoạt động. Trang bị không đủ bậc 12 không thể tôi luyện, số bậc càng cao, giới hạn cấp tôi luyện càng cao. Cấp Văn Ấn càng cao thì lợi ích có được từ tôi luyện càng cao, cấp tôi luyện không tổn hại gì đến kế thừa.

 

 

31. Tính Năng Đánh Bóng Đá

 

1/ Người chơi đạt Đỉnh Phong LV130 mở tính năng [Đánh Bóng Đá], đến giao diện [Luyện KHí-Đá-Đánh Bóng] có thể đánh bóng đối với Đá từ cấp 4 trở lên. Cấp đánh bóng thuộc Khảm bộ phận, khi gỡ bỏ Đá hay thay đổi Đá thấp hơn cấp 4, cấp đánh bóng sẽ được bảo lưu nhưng thuộc tính đánh bóng sẽ không có hiệu lực. Cấp Đá khảm càng cao, giới hạn độ đánh bóng càng cao.

2/ Đá Đánh Bóng có trong Cấm Địa từ tầng 3 PB trở lên, cũng có thể mua hay xin mua trong [Chợ-Nguyên Liệu Khác-Đá Đánh Bóng].

 

 

32. Chuyển Hóa Thần Trang Thần Thú

 

Người chơi đạt Đỉnh Phong LV80 có thể vào [Hợp Thành-Trang Bị-Phụ Kiện Thần Thú-Chuyển Hóa Thần Trang Thần Thú] dùng 1 viên [Thần Thú Tinh Thạch] để chuyển hóa bộ phận của Thần Trang Thần Thú, chuyển hóa xong cấp cường hóa của trang bị sẽ không tổn hại gì cho kế thừa. Người chơi từ Đỉnh Phong LV80 trở lên có thể vào [Tiệm-Đạo Cụ Thường Dùng] mua [Thần Thú Tinh Thạch]. 

 

 

33. Điều Chỉnh Dạ Tiệc Bang

 

1/ Thêm thời gian đếm ngược từ bỏ câu hỏi, mỗi câu trả lời có hạn giờ 60 giây, trong thời gian quy định không thể trả lời đúng, sẽ từ bỏ câu này và đến thẳng câu tiếp theo.

2/ Nơi Vấn Đáp có thêm nút XH, nằm ở bên phải mục nhiệm vụ PB, nhấn vào để tra tìm chi tiết XH.

3/ Server nào mở được 30 ngày, Vấn Đáp Bang Server sẽ tăng cấp thành Vấn Đáp Bang Liên SV, thi vấn đáp với server khác cùng 1 server thế giới, top 24 Bang trong Liên SV có thể lần lượt nhận được phần thưởng Lì Xì; 

 

 

34. Không Gian Cá Nhân

 

1/ Người chơi đạt LV150 xong sẽ mở Không Gian Cá Nhân, có thể vào từ [Hảo Hữu-Không Gian]. Phiên bản này chỉ mở [List Bạn Bè], [Thanh Trạng Thái] và [Kí Tên Cá Tính].

2/ [List Bạn Bè] hiển thị trạng thái của người chơi và bạn bè, có thể nhấn like và bình luận, hiện tại tạm thời không hỗ trợ huỷ nhấn like và trả lời bình luận. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy trạng thái, không thể nhấn like hay bình luận.

3/ [Thanh Trạng Thái] hiển thị thông tin trạng thái của bản thân người chơi, có thể nhấn like, bình luận, xoá.

4/ [Kí Tên Cá Tính] người chơi có thể tự thiết lập kí tên theo cá tính của riêng mình trong phạm vi cho phép của pháp luật và hợp với đạo đức văn minh.

5/ Tính năng [Bảng Tin Nhắn], [Đạp 1 Cái], [Trang Phục Không Gian] và [Động Thái Nhắc Nhở], Đạp 1 Cái có xác suất nhận được món quà không gian;

 

 

35. Nguyên Anh Tâm Pháp

 

1/ [Mở] Người chơi đạt Đỉnh Phong LV360 và sau khi Chuyển 7 sẽ mở Nguyên Anh Tâm Pháp, có thể từ bên trái giao diện [Chiến Kỵ]-[Nguyên Anh] tìm nút [Tâm Pháp];

2/ [Học Tập] chia làm 4 loại lớn, khi 4 quyển sách tâm pháp cùng 1 loại đều tu luyện đến cấp nhất định sẽ kích hoạt [Kỹ Năng Tâm Pháp]. Kích hoạt Tâm Pháp xong, có thể Tăng Sao, Giác Ngộ, Tu Vi để nhận và tăng thuộc tính;

3/ [Tăng Sao] cần tiêu hao nguyên liệu Tâm Pháp tương ứng, cao nhất có thể tăng đếm 5 sao, tăng sao xong sẽ tăng cao [giới hạn Giác Ngộ và Tu Vi]. Có thể nhận được Giác Ngộ Đan trong tầng 3 Thượng Cổ. 

4/ [Giác Ngộ] các loại tâm pháp khác nhau cần tiêu hao Giác Ngộ Đan khác nhau, mỗi lần giác ngộ đều ngẫu nhiên nhận được thuộc tính Giác Ngộ hoặc ngẫu nhiên tăng % thuộc tính Giác Ngộ đã nhận;

5/ [Tu Vi] cần phải phân giải Tu Vi Đan để nhận EXP Tu Vi. Phân giải xong có thể lần lượt nhận được EXP Tu Vi riêng. Có thể nhận được Tu Vi Đan trong tầng 3 Thượng Cổ.

 

 

36. Nguyên Anh Hoá Hình

 

1/ Hệ thống Nguyên Anh tăng thêm tính năng [Hoá Hình], mở chung với hệ thống Nguyên Anh. Có 4 loại hoá hình là [Thanh Liên Kiếm Anh], [Lăng Tiêu Chiến Anh], [Thái Cực Huyền Anh], [Hiên Viên Thánh Anh], kích hoạt xong có thể thay đổi ngoại hình Nguyên Anh.

2/ Trong Tiên Tinh Linh Mạch có cho ra mảnh và đạo cụ kích hoạt nguyên bộ. Khi cấp sao hoá hình và Nguyên Lực đạt đến điều kiện nhất định sẽ kích hoạt thêm thuộc tính kỹ năng, LC tăng mạnh. 

 

 

37. Phụ Hồn Trang Bị Chiến Kỵ

 

Từ Đỉnh Phong LV80 trở lên mở hệ thống [Phụ Hồn], nhấn [Chiến Kỵ/Sủng]-[Túi]-[Phụ Hồn] để vào. Phụ Hồn cần tiêu hao Đá Phụ Hồn, bộ phận khác nhau thì Đá Phụ Hồn cần thiết cũng khác nhau, có trong Đảo Thần Thú tầng 2, 3 và các hoạt động sau này. Trang bị sau khi Phụ Hồn không thể gỡ ra, khi thay đổi trang bị không tổn hại đến kế thừa thuộc tính phụ hồn. Khi các bộ phận trang bị phụ hồn đền cùng số bậc xong sẽ kích hoạt thuộc tính phụ hồn đặc biệt.

 

 

38. Thí Luyện Tiên Oa

 

1/ Nhân vật đạt Đỉnh Phong LV10, trong [Phụ Bản-Thí Luyện] mở [Thí Luyện Tiên Oa]. Thí Luyện Tiên Oa là phái Tiên Oa của bản thân thực hiện nhiệm vụ thí luyện, mỗi Tiên Oa mỗi ngày chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ 1 lần.

2/ Nhiệm vụ Thí Luyện chia làm 1-4 cấp sao, cấp sao càng cao phần thưởng càng tốt, nhiệm vụ cấp sao có thể làm mới để thay đổi. Phái Tiên Oa phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ, có thể nhận được phần thưởng tốt nhất. Người chơi cùng 1 Bang có thể giúp đỡ lẫn nhau để giảm đi thời gian nhiệm vụ Thí Luyện Tiên Oa của đối phương, đồng thời bản thân cũng nhận được phần thưởng giúp đỡ.

3/ Nhân vật đạt Đỉnh Phong LV10, trong [Hợp Thành-Hoá Hình Bộ Đồ] có thêm [Hợp Thành Tiên Oa], trong Thí Luyện Tiên Oa nhận được Mảnh Tiên Oa có thể hợp thành đạo cụ kích hoạt Tiên Oa.

 

 

39. Thần Chú Trang Sức Và Khí Linh Trang Sức

 

1/ Nhân vật đạt Đỉnh Phong LV190, trong [Phụ Kiện] có thêm hệ thống [Thần Chú Trang Sức] và [Khí Linh Trang Sức], trong đó hệ thống Khí Linh cần người chơi mặc ít nhất 1 món trang sức Đỏ 3 sao mới có thể mở;

2/ Thần Chú Trang Sức: trang sức từ Cam 2 sao trở lên có thể tiêu hao [Đá Thần Chú] để Thần Chú, cấp Thần Chú trong lúc thay đổi trang bị cũng không tổn hại đến kế thừa, nếu thay đổi trang sức không phải từ Cam 2 sao trở lên, cấp Thần Chú sẽ bảo lưu nhưng không có hiệu lực; (Chú ý: [Hồng Mông Cổ Điện] từ tầng 9 bắt đầu cho ra Đá Thần Chú) 

3/ Khí Linh Trang Sức: Khí Linh có thể nhận EXP Nuốt bằng cách Nuốt đi trang sức cùng bộ phận từ Đỏ 2 sao trở lên, tiêu hao EXP nhất định có thể tăng cấp Khí Linh, tăng rất nhiều LC cho nhân vật.

 

 

40. Trải Nghiệm VIP Sơ Cấp

 

1/ Có thêm trải nghiệm mới của VIP1 và VIP2, bỏ đi nhiệm vụ chính LV63 tặng trải nghiệm VIP trong [Trải Nghiệm Chí Tôn], thời gian trải nghiệm càng lâu hơn;

2/ Nhân vật mới tạo sau khi update phiên bản, tăng đến LV63 có thể nhận miễn phí trải nghiệm VIP1, đăng nhập mỗi ngày có thể nhận trải nghiệm VIP2. Người chơi cũ nếu sau khi update cấp VIP hiện tại là 1, thì vẫn có thể nhận trải nghiệm VIP2. Nếu sau khi update cấp VIP hiện tại là VIP2 hoặc hơn, sau khi VIP đó hết hạn mới có thể nhận trải nghiệm VIP. Mỗi người chơi chỉ có 1 cơ hội nhận trải nghiệm VIP duy nhất.

3/ Người chơi có VIP1, VIP2 và VIP3 chính thức, có thể vào trang VIP4 trong giao diện VIP nhấn ưu đãi [Giảm Giá Tăng V4] để tăng V4, và chỉ có 1 cơ hội ưu đãi duy nhất.

4/ Nhà Boss có thêm tầng trải nghiệm VIP, người chơi VIP có thể vào ngay, bao gồm VIP trải nghiệm và VIP chính thức.

 

 

41. Hệ Thống Phù Chú

 

1/ [Mở] Đạt Đỉnh Phong LV380 mở, nhấn “Mệnh Cách-Phù Chú” mở ra giao diện, Phù Chú chia làm Phù Chú Thường và Hạch Tâm Phù Chú, Phù Chú lại chia làm nhiều màu và nhiều cấp sao, Phù Chú có thể phân giải thành [Phù Nguyên], Phù Nguyên có thể dùng để cường hoá Phù Chú;

2/ [Kích Hoạt] Đeo Phù Chú cùng loại bộ đồ có thể kích hoạt thuộc tính bộ đồ, Phù Chú cao cấp cùng loại có thể thay thế Phù Chú cấp thấp để kích hoạt thuộc tính các bộ đồ khác, có thể có đồng thời nhiều bộ đồ cùng loại, chỉ có bộ đồ có thuộc tính cấp cao nhất mới có hiệu lực; Thần Xu Hạch Tâm có thể kích hoạt kỹ năng Phù Chú, và có thể thay thế Phù Chú có màu sắc nhất định để kích hoạt thuộc tính bộ đồ; mỗi loại Phù Chú có thể mặc 1 cái;

3/[Thăng Chiến] sau khi kích hoạt Phù Chú đã đeo có thể kích hoạt thuộc tính sưu tầm, Phù Chú từ màu Tím trở lên không được đeo vẫn có thể vào [Sưu Tầm Phù Chú], sưu tầm xong sẽ nhận được thuộc tính sưu tầm để tăng LC, nhưng thuộc tính sưu tầm của Phù Chú chưa đeo 1 khi huỷ sưu tâm, thì LC sẽ giảm ngay xuống như lúc chưa sưu tầm, Phù Chú huỷ sưu tầm xong sẽ tự trở về lại Túi Phù Chú;

4/ [Cường Hoá] cấp cường hoá ở trong ô, khi thay đổi trang bị không tổn hại đến di chuyển, gỡ Phù Chú xong cấp cường hoá sẽ không có hiệu lực.

5/ [Sản Xuất] Phù Chú có trong PB [Thái Cực Cổ Cảnh], Phù Chú có thể giao dịch trong Chợ;

6/ Cùng 1 loại sưu tầm đưa về cùng 1 trang icon, dựa theo cấp sao và màu sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao;

 

 

42. PB Liên Server (Thái Cực Cổ Cảnh)

 

1/ Đỉnh Phong LV380 mở “Server Thế Giới-Thái Cực Cổ Cảnh”, PB chia làm 2 tầng, quái trong khu vực khác cấp nhau cần mặc trang bị Phù Chú có yêu cầu Nguyên Lực tương ứng mới có thể kích sát; mỗi khi kích sát 1 quái nhỏ sẽ giảm đi 2 điểm Chú Lực, mỗi khi kích sát 1 Boss sẽ giảm đi điểm Chú Lực tương ứng với Boss đó, dùng hết điễm Chú Lực xong sẽ bị trục xuất khỏi Thái Cực Cổ Cảnh;

2/ Vào PB cần tiêu hao [Phiếu Thái Cưc], quái dã ngoại LV750 có rớt ra, người chơi đạt Đỉnh Phong LV380 trong quà sôi nổi thường ngày cũng có cho ra và cũng có thể mua trong [Tiệm-Đạo Cụ Thường Dùng], 0 giờ mỗi ngày reset số lần PB và độ mệt mỏi của Boss

 

 

43. Tăng Phẩm Trang Bị

 

1/ Nhân vật đạt Đỉnh Phong LV1 mở ngay hệ thống [Luyện Khí-Rèn-Tăng Phẩm], trnag bị từ bậc 8 trở lên có thể tăng phẩm, trang bị có bộ phận cơ bản khi đạt đến điều kiện nhất định có thể kích hoạt thuộc tính bộ đồ có phẩm chất tương đương;

2/ [Phẩm Chất] dùng tăng phẩm chia làm Tốt, Tinh Tế, Hiếm, Trác Việt, Sử Thi, Truyền Thuyết, Thần Thoại, Siêu Thánh;

3/ 6 bộ trang bị cơ bản có thể tiêu hao [Tử Hồn Thạch] để tăng phẩm; Liên, Hộ Phù có thể tiêu hao [Lạc Tinh Thạch] để tăng phẩm, Nhẫn, Thủ Trạc có thể tiêu hao [Đá Phi Nghiêm] để tăng phẩm, nguyên liệu tăng phẩm trong Boss Thế Giới, Boss Cá Nhân đều có xác suất rớt ra (có trong hoạt động đặc biệt)

 

 

44. Trang Bị Tu La

 

1/ Nhân vật đạt từ Đỉnh Phong LV130 mở hệ thống [Tu La], có thể nhấn trang icon “Túi-Tu La” để mở giao diện, mỗi bộ phận trang bị có 5 [Tu La Chi Lực] có thể tôi luyện, lần lượt là Chiến Hồn, Chiến Phách, Chiến Linh, Chiến Khí và Chiến Nguyên;

2/ Tiêu hao [Đá Chiến Tu La] có thể kích hoạt, tôi luyện 6 bộ trang bị cơ bản của Tu La; tiêu hao [Đá Thần Tu La] có thể kích hoạt, tôi luyện Tu La Tiên Truỵ, Tiên Phù; tiêu hao [Đá Thánh Tu La] có thể kích hoạt, tôi luyện Tu La Tiên Trạc, Nhẫn, nguyên liệu lần lượt có trong Boss Thế Giới và Nhà Boss;

3/ Nguyên liệu tôi luyện rớt ra được để vào trong [Túi-Nguyên Liệu], tổng cấp tôi luyện của mỗi trang bị Tu la đạt đến số điểm mục tiêu có thể kích hoạt thêm thuộc tính đặc biệt, có thể thăng hoa làm [Bộ Đồ Tu La]

4/ Thăng hoa làm Bộ Đồ xong, các bộ phận khác nhau thì nguyên liệu thăng hoa đều khác nhau, nguyên liệu thăng hoa của Chiến Kiếm, Giáp và Tiên Truỵ, Tiên Phù, Tiên Trạc, Nhẫn sẽ có trong các hoạt động sau này, nguyên liệu thăng hoa của Chiến Khôi, Chiến Thối, Chiến Ngoa sẽ có trong Boss Thế Giới và Boss Cá Nhân; thăng hoa đặt điều kiện có thể kích hoạt thuộc tính bộ đồ và kỹ năng bộ đồ;

 

 

45. Thánh Trang Tụ Linh

 

1/ Người chơi đạt từ LV280 trở lên và mặc từ 1 bộ Thánh Trang 3 sao trở lên sẽ mở hệ thống Thánh Trang Tụ Linh;

2/ Nuốt Thánh Trang Thanh Vân và mảnh thánh trang có cùng bộ phận sẽ nhận được EXP Tụ Linh, EXP có thể dùng để tăng cấp;

3/ Bộ phận đạt đến cấp Tụ Linh nhất định có thể kích hoạt và tăng cấp kỹ năng bộ đồ;

4/ Thay thành bộ không phải Thánh Trang 3 sao, thì thuộc tính, thuộc tính buff và kỹ năng bộ đồ nhận được đều mất hiệu lực, khi mặc lại bộ Thánh Trang 3 sao sẽ kích hoạt lại lần nữa; 

 

 

46. Hoàn Trả Mỗi Ngày

 

1/ Nhân vật đạt từ LV100 trở lên trong giao diện chính mở [Hoàn Trả Mỗi Ngày], 7 ngày đầu mở server sẽ không được mở cái này.

2/ Sau khi mở tính năng, nạp mỗi ngày có thể nhận thêm phúc lợi Vàng khoá, tích nạp đến số ngày nhất định còn có Thuộc Tính Đan và Mỹ Nữ Đồ Giám, tích nạp đạt 42 ngày còn có thể nhận chiến kỵ [Thông Thiên Cự Viên].

3/ Tích nạp 42 ngày được tính là 1 đợt, mỗi đợt đều có phần thưởng cực ngầu, xin hãy chờ đợi.

 

 

47. Đầu Tư Tinh Thần

 

Nhân vật đạt từ Đỉnh Phong LV430 trở lên, và nhận xong Đầu Tư Chí Tôn sẽ mở [Đầu Tư Tinh Thần], đầu tư sẽ được hưởng X18 hoàn trả Vàng khoá, giúp cho con đường tinh thần của bạn rộng rãi không trở ngại.

 

 

48. Ô Thủ Hộ Thứ 2

 

1/ Nhân vật đạt từ LV300 trở lên mở Ô Thủ Hộ Thứ 2 (Tiểu Quái, Tiểu Tiên Nữ), nhấn [Túi] tiêu hao Vàng hoặc Vàng khoá để mở khoá ô xong sẽ có thể đeo 2 Thủ Hộ, cùng lúc sở hữu Buff EXP và giảm ST, đại sát tứ phương.

2/ Khi đeo 2 Thủ Hộ, khi xuất chiến chỉ hiện ra 1 Thủ Hộ (ưu tiên ô 1, nếu ô 1 vẫn chưa đeo Thủ Hộ, thì sẽ hiện ra Thủ Hộ của ô 2)

 

 

49. Thí Luyện Con Giáp

 

1/ [Mở] Nhân vật đạt từ Đỉnh Phong LV230 trở lên sẽ mở Thí Luyện Con Giáp, có thể từ [PB-Thí Luyện-Thí Luyện Con Giáp] để vào;

2/ [Thí Luyện] từ Thứ 2 - Thứ 7, mỗi ngày mở 1 Thí Luyện Con Giáp, Chủ Nhật mở Boss Con Giáp tất cả Thí Luyện Con Giáp. Mỗi người mỗi ngày có 2 lần miễn phí, VIP có thể mua thêm số lần, Thí Luyện Con Giáp tăng được thêm vào trong [Thường Ngày- Mỗi Ngày Cần Làm], khiêu chiến PB thất bại không có phần thưởng cũng không tiêu hao số lần vào;

3/ [Rớt] Cấp Boss trong Thí Luyện Con Giáp có liên quan đến Con Giáp Chi Lực hiện tại của người chơi, Con Giáp Chi Lực càng cao, cấp Boss trong PB sẽ càng cao, vật phẩm rớt ra cũng sẽ càng tốt hơn; có thể nhận được Con Giáp Chi Lực khi mặc trang bị Con Giáp tương ứng, vd: mặc trang bị Tí Chuột để nhận được Tí Thử Chi Lực.

 

 

50. Trang Bị Con Giáp

 

1/ Nhân vật đạt từ Đỉnh Phong LV230 trở lên sẽ kích hoạt tính năng Trang Bị Con Giáp, có thể nhấn icon [Con Giáp] ở phía dưới giao diện chính để vào, cũng có thể từ [Trang Bị Con Giáp] trong giao diện Thí Luyện Con Giáp để vào.

2/ Con Giáp chia làm Con Giáp Thí Luyện, Con Giáp Bảo Tàng, Con Giáp Hoạt Động. Trang bị của Con Giáp Thí Luyện có ở [PB-Thí Luyện-Thí Luyện Con Giáp], trang bị của Con Giáp Bảo Tàng có trong tầm bảo của [Con Giáp-Bảo Tàng], trang bị của Con Giáp Hoạt Động có trong những hoạt động sau này.

3/ Trang bị Con Giáp có thể giao dịch trong chợ, có thể cường hoá, cấp cường hoá bị cấp sao trang bị (số bậc) giới hạn, cường hoá cần [Thần Thức], Thần Thức chỉ có thể nhận được khi phân giải [Tinh Thể Con Giáp] và trang bị Con Giáp.

4/ Mặc 4 món trang bị cùng cấp sao (số bậc) có thể kích hoạt cấp và kỹ năng Con Giáp tương ứng, sau khi kích hoạt kỹ năng, cần nhấn nút sử dụng mới có hiệu lực, kỹ năng Con Giáp có giới hạn sử dụng, đạt giới hạn rồi cần gỡ ra 1 kỹ năng mới có thể dùng kỹ năng mới.

 

 

51. Con Giáp Tầm Bảo

 

1/ Nhân vật đạt từ Đỉnh Phong LV230 trở lên sẽ mở, có thể vào icon [Con Giáp-Bảo Tàng] ở phía dưới giao diện chính để mở trang Bảo Tàng, có thể dùng Xu, Vàng khoá, Vàng để rút thăm trang bị Con Giáp Thỏ, Gà, Rồng.

2/ Con Giáp Bảo Tàng thứ 1 vẫn luôn trong trạng thái phát sáng, những Con Giáp Bảo Tàng khác cần được kích hoạt từ Bảo Tàng trước đó; mỗi lần triệu hồi Bảo Tàng đều có xác suất nhất định kích hoạt Bảo Tàng tiếp theo, Bảo Tàng khác nhau tốn phí khác nhau, mỗi ngày có thể miễn phí triệu hồi 1 lần Bảo Tàng Sơ Cấp, trong trạng thái 4/5 Bảo Tàng chưa kích hoạt, có thê dùng Vàng khoá/ Vàng để triệu hồi trực tiếp.

3/ Dùng Vàng thể mua Thần Thức sẽ nhận được cơ hội triệu hồi miễn phí Bảo Tàng thứ 5, mỗi 15 lần nhất định ra được 1 trang bị Con Giáp Đỏ, mỗi ngày đều có giới hạn số lần Vàng triệu hồi, 0 giờ sẽ reset.

 

 

52. Luyện Hồn Trang Bị

 

1/ Nhân vật đạt từ Đỉnh Phong LV330 mở, có thể nhấn [Luyện Khí-Thần Chú-Luyện Hồn] để vào giao diện, cần mặc Đồ Đỏ, Đồ Huyễn, Thần Trang và Trang Bị Huyễn Thần mới có thể Luyện Hồn;

2/ Đá Luyện Hồn được chia làm 3 loại: [Luyện Hồn Tiên Thạch], có thể luyện hồn cho 6 món trang bị; [Luyện Hồn Thần Thạch], có thể luyện hồn cho Tiên Phù và Tiên Truỵ; [Luyện Hồn Thánh Thạch], có thể luyện hồn cho Thủ Trạc và Nhẫn;

3/ Khi luyện hồn đạt đến cấp nhất định, sẽ kích hoạt thuộc tính bộ đồ, thuộc tính bộ đồ luyện hồn chia làm 6 bộ thường và 4 bộ Tiên Khí, kích hoạt thuộc tính bộ đồ của 6 bộ thường được chia làm 3 giai đoạn, tức là 2 bộ đồ, 4 bộ đồ và 6 bộ đồ; kích hoạt thuộc tính bộ đồ của 4 bộ Tiên Khí được chia làm: 1 bộ đồ, 2 bộ đồ và 4 bộ đồ; 

4/ Khi Luyện Hồn đạt đến cấp nhất định, sẽ kích hoạt kỹ năng Luyện Hồn, 6 món thường và 2 món Tiên Khí lần lượt tương ứng với Tiên Thể kỹ năng và Lôi Văn, khi cấp Luyện Hồn tăng thì cấp kỹ năng cũng sẽ tăng;

5/ Khi thay trang bị, nếu thay thành trag bị dưới Đồ Đỏ bậc 15 3 sao, thì cấp Luyện Hồn, thuộc tính bộ đồ và kỹ năng Luyện Hồn cũng sẽ tạm thời mất hiệu lực, cần đổi lại trang bị từ Đồ Đỏ bậc 15 3 sao trở lên mới có lại hiệu lực, thuộc tính Luyện Hồn không tổn hại gì đến di chuyển;

6/ Luyện Hồn Cấp Cao sẽ kích hoạt bộ trang bị Luyện Hồn Cấp Thấp, nhưng đồng thời kích hoạt bộ đồ giống nhau thì chỉ có bộ đồ cao cấp mới có hiệu lực; 

 

 

53. Chú Hồn Trang Bị

 

1/ Nhân vật đạt Đỉnh Phong LV400 mở, có thể nhấn [Luyện Khí-Thần Chú-Chú Hồn] để vào giao diện, cần mặc Đồ Đỏ bậc 16 3 sao, Thần Trang, Huyễn Trang và Trang Bị Huyễn Thần mới có thể Chú Hồn cho trang bị;

2/ Khi Chú Hồn, có thể nuốt Đồ Đỏ bậc 16 3 sao cùng bộ phận để nhận được EXP Chú Hồn, có thể dùng EXP để tăng cấp Chú Hồn;

3/ Thuộc tính kèm theo của Chú Hồn có thể được buff bởi các hệ thống khác, hệ thống có thể buff cho thuộc tính Chú Hồn gồm: Chú Linh, Thần Chú, Tâm Pháp Bang, Minh Văn, Mệnh Cách, Thần Khí,Thăng Phẩm, Tu La, Thiên Phú, Đồ Giám, Nguyên Anh-Tâm Pháp v.v...

 

 

54. Chọn Avatar

 

1/ Nhân vật đạt LV150 mở, có thể nhấn [Hảo Hữu-Không Gian] để mở giao diện, người chơi có thể nhấn vào avatar nhân vật ở góc trái phía trên không gian để đổi avatar;

2/ Avatar có thể đổi bao gồm avatar đã chuyển chức;

55. Tiệm Thần Bí

1/ Cấp nhân vật đạt từ LV250 trở lên mở, có thể nhấn [Hoàn Trả Mỗi Ngày-Tiệm Thần Bí] mở ra giao diện Tiệm;

2/ Tiệm chia lảm 3 cấp sao, vât phẩm trong mỗi cấp sao đều có khuyến mãi khác nhau, bao gồm các ngoại hình áo, ngoại hình vũ khí hiếm có, và cả Sủng lẫn Thần Binh (Tử Vận Loan Phụng), Thiên Binh cực ngầu [Mảnh Chúc Long Thú Thiên] và 4 loại [Mảnh Thần Khí] mới, thần bí, phục cổ, đẹp, dùng vẻ đẹp và LC để ở bên bạn trong mùa Đông này.

3/ 1 số vật phẩm có giới hạn mua, Quà Sủng chỉ có trong Tiệm 2 sao(yêu cầu cấp nhân vật ít nhất đạt từ Đỉnh Phong LV230 trở lên), Thần Binh (Tử Vận Loan Phụng) chỉ có trong Tiệm 3 sao;

4/ [Phiếu Làm Mới], có thể nhận được trong tích tiêu mỗi ngày, có thể dùng để làm mới Tiệm Thần Bí;

 

 

56. Tinh Luyện Ngoại Hình

 

1/ Nhân vật đạt từ LV240 mở, có thể nhấn [Nhân Vật-Pháp Bảo (Cánh/Thần Binh)-Hoá Hình-Tinh Luyện] để vào giao diện;

2/ Ngoại hình đã kích hoạt hoặc chưa kích hoạt có thể tiến hành tinh luyện, tinh luyện có thể nhận được buff thuộc tính cho nhân vật, tinh luyện đến cấp nhất định cần Đột Phá mới có thể tiếp tục tăng cấp, đột phá xong nhận được kỹ năng tương ứng, những đột phá sau này cần tăng cấp kỹ năng;

3/ Mỗi ngoại hình có 4 bộ phận có thể tinh luyện, Thần Binh nhận được trong hoạt động [Chúc Long U Thích, Hắc Viêm Mặc Kim, Tử Vận Loan Phụng] và Cánh [Thương Lan Điệp Vũ] không thể tiến hành tinh luyện;

4/ Nơi có đạo cụ tinh luyện: đạo cụ tinh luyện và đột phá của 4 Cánh đầu đều có trong Boss Thế Giới và Boss Cá Nhân, đạo cụ tinh luyện và đột phá của 4 Cánh sau thì có trong hoạt động; đạo cụ tinh luyện và đột phá của 4 Pháp Bảo đầu đều có trong Nhà Boss, đạo cụ tinh luyện và đột phá của 4 Pháp Bảo sau thì có trong hoạt động; đạo cụ tinh luyện và đột phá của Thần Binh đều có trong Tiệm Thần Bí;

5/ có thêm kỹ năng bộ đồ tinh luyện ngoại hình, có thể nhấn [Nhân Vật-Ngoại Hình-Hoá Hình-Tinh Luyện] để mở giao diện tính năng;

 

 

57. Vòng Quay Minh Văn (Phù Văn sẽ đổi tên thành Minh Văn)

 

1/ Giao diện Tháp Tru Tiên có thêm tính năng [Vòng Quay Tru Tiên], mỗi lần người chơi vượt qua 5 ải sẽ nhận được 1 lần rút thưởng, phần thưởng Vòng Quay là phần thưởng dùng 1 lần;

2/ Mỗi đợt có 8 phần thưởng, khi rút thưởng không rút lại được phần thưởng mình đã rút qua, khi phần thưởng đợt này bị rút hết mới mở đợt rút thưởng tiếp theo;

3/ Khi đợt này vẫn chưa quay xong, phần thưởng vòng quay qua ngày hôm sau cũng không reset;

 

 

58. Phần Thưởng Tiêu Phí Mỗi Ngày

 

1/ Nhân vật đạt từ LV100 trở lên mở, sau khi đạt tới cấp đó có thể nhấn nút [Tiêu Phí] ở phía trên giao diện để mở ra giao diện, tiêu phí mỗi ngày có phúc lợi, ngạc nhiên mỗi ngày đều không dứt;

2/ Người chơi mỗi ngày tích luỹ nạp Vàng tới số lượng nhất định sẽ nhận ngay phần thưởng tiêu phí, mỗi khi tích tiêu đến số ngày nhất định có thể nhận thêm 1 phần thưởng tích tiêu (bên phải giao diện), tích tiêu mỗi ngày đạt đến 6 ngày còn có thể nhận Mảnh [Pháp Bảo Mới]-Mảnh Trùng Lê Diệp Cung, thu thập đủ xong có thể hợp thành pháp bảo hiếm;

3/ phần thưởng tích tiêu (bên phải giao diện) mỗi khi hoàn thành 6 ngày tích tiêu mới có thể reset lại;

4/ Tích tiêu mỗi ngày không bao gồm các trường hợp dưới đây: “kết hôn, đấu thầu Thánh Tiên Tranh Bá, giao dịch Chợ, phát Lì Xì”.

 

 

II. Điều Chỉnh Ưu Hoá

 

1. Cấp nhân vật: giới hạn cấp nhân vật đến Đỉnh Phong LV580, có thêm bản đồ mới [Di Chỉ Già Lam];

2. Khu vực bản đồ: mở bản đồ LV850-Đông Hải Long Cung;

3. Hệ thống túi: có thêm túi [Nguyên Liệu], chỉ được bỏ vào Đá, bộ trang bị, nguyên liệu Giác Tỉnh, sau khi update phiên bản tự động di chuyển những nguyên liệu có liên quan trong kho, túi vào trong túi [Nguyên Liệu];

4. Phần thưởng nạp đầu: reset toàn bộ mốc của nạp lần đầu tặng Vàng khoá (không bao gồm quà Vàng khoá), ưu hoá phần thưởng hoàn trả;

5. Trải nghiệm game: ưu hoá bảng giao diện thuộc tính nhân vật; điều chỉnh 1 số hiển thị vào thao tác của giao diện, như tính năng Luyện Khí, khảm Phù Văn, và 1 số tên đạo cụ trong game, gia tăng trải nghiệm game;

6. Tên vật phẩm: điều chỉnh 1 số tên tính năng và tên đạo cụ, không ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người;

7. Nút Phù Văn: tên và icon [Phù Văn] giao diện chính được thay bằng [Mệnh Cách], đồng thời di chuyển hệ thống Tụ Hồn trong túi nhân vật vào trong [Mệnh Cách]; 

8. Tính năng cầu phúc: [Cầu Phúc] di chuyển đến trang tính năng [Phúc Lợi], và được đổi tên thành [Triều Hưởng Cầu Phúc];

9. Bảng Bang: Đỉnh Phong LV250 trong trang [Dạ Yến Bang] ở giao diện [Bang-Hoạt Động] được đổi thành [Hung Thú Giáng Lâm], và không ảnh hưởng đến việc mở Dạ Tiệc Bang của mọi người;

10. Điểm Bền Bỉ PB: Điểm Mệt Mỏi được đổi tên thành Điểm Bền Bỉ, thống nhất cách trừ Điểm Bền Bỉ trong Thượng Cổ, Man Hoang và Ngũ Hành Thành Điện;

11. Hệ Thống Thiên Thần: trong giao diện Thiên Thần của [Trợ Chiến] có thêm nút [Đột Phá Giác Tỉnh], nhấn vào sẽ mở ra giao diện Giác Tỉnh. Tiêu hao Linh Hồn Thiên Thần có thể đột phá Giác Tỉnh, được tăng nhiều thuộc tính và giới hạn cấp tu vi, Giác Tỉnh chi làm 5 màu bậc: Trắng, Lam, Tím, Cam, Đỏ;

12. Gợi ý hướng dẫn: khi kích hoạt hay có thêm hệ thống mới sẽ có thêm gợi ý hướng dẫn, mở xong sẽ có thư giới thiệu;

13. Tăng cấp tụ hồn: Linh Hồn đạt LV50 xong có thể tiêu hao lượng Đá Tiên Hồn và Bụi Tiên nhất định để [Đột Phá], từ đó tăng giới hạn cấp, Đột Phá 1 lần có thể tăng 10 cấp Tụ Hồn, phân giải có thể hoàn trả nguyên liệu đã tiêu hao khi tăng cấp và đột phá.

14. Thu thuế chợ: Khi không có VIP thì thuế hạ xuống đến 18%, từ VIP1 trở lên thuê hạ xuống đến 9%;

15. Tiệm (ngoại hình thời trang): đạo cụ [Tinh Không Lan San] điều chỉnh thành LV150 có thể mua, đạo cụ [Lạc Lạc Tiên Oa] điều chỉnh thành LV213 có thể mua, đạo cụ [Mộng Nhi Tiên Oa] điều chỉnh thành LV350 có thể mua, Đỉnh Phong LV10 có thêm đạo cụ [Mảnh Ngân Ngân Tiên Oa]; có thêm ngoại hình không gian [Tinh Không Lan San], dùng để trang trí không gian cá nhân, giá bán của Tinh Quang Thiểm Diệu là 238 Vàng;

16. Tiệm Hạn Mua: Đỉnh Phong LV360 có thể mua [Rương Tâm Pháp Cam], giá bán là 300 Vàng, Đỉnh Phong LV390 chuyển thành [Rương Tâm Pháp Đỏ], giá bán là 400 Vàng; Đỉnh Phong 220 có thể thấy [Quà Tẩy Luyện Tinh Tôi]; người chơi LV300 có thể thấy [Quà Thủ Hộ Gia Viên]; có thêm [Quà Chúc Phúc Nguyên Linh] khuyến mãi 50%, khi cấp người chơi đạt Đỉnh Phong 310 và VIP5 có thể mua, mỗi tuần hạn mua 2 món; Quà Đá Thú Linh từ 100 Vàng giảm xuống còn 70 Vàng;

17. Vật phẩm Tiệm: Đỉnh Phong LV350 trở lên có thể mua [Tu Vi Đan Cao], [Tu Vi Đán] trong [Tiệm-Đạo Cụ Thường Dùng] và [Tiệm Vàng Khoá];

18. Tiệm Hạm Mua: người chơi đạt Đỉnh Phong LV180 trở lên sẽ không thể mua tiếp Tinh Hoa Pháp Bảo Cao và Tinh Hoa Cánh Cao, Đỉnh Phong LV350 có thể mua Chìa Long Đỉnh, dùng để mở Rương Long Đỉnh nhận được trong Tiên Tinh Linh Mạch, Đỉnh Phong LV30 có thêm Rương Đá Thú Linh 2, Đỉnh Phong LV80 có thêm Rương Cường Hoa Chiến Kỵ và Rương Cường Hoá Sủng, Đỉnh Phong LV180 có thêm Rương Hồng Hoang Thượng Cổ và Rương Phụ Linh Thượng Cổ, Rương Phụ Linh Hỗn Độn, Đỉnh Phong LV280 có thêm Rương Thiên Thần Đỏ;

19. Tiệm Hạn Mua: giảm giới hạn VIP của Rương Mảnh Thiên Thần, 1 số Thần KHí, Đá trong Tiệm Hạn Mua;

20. Tiệm Hạn Mua: Tiệm Hạn Mua mỗi tuần, khi người chơi đạt Đỉnh Phong LV250 thì Hộp Thuỷ Tinh Kì Lân sẽ được sửa thành Hộp Thuỷ Tinh Kỳ Môn, mở ra có xác suất nhận trang bị Thần Thú Đỏ 2 sao, trang bị Trận Pháp bậc 2; 

21. Hệ thống Thủ Hộ: tăng thêm giới hạn thời gian cho Tiểu Quái và Tiểu Tiên Nữ, điều chỉnh giá bán của Thần Hồn Thủ Hộ và Tiểu Tiên Nữ, ưu đãi hơn trước kia;

22. Tiệm vinh dự: người chơi đạt Đỉnh Phong LV280, Tiệm Vinh Dự có bán thêm [Tu Vi Đan] (giới hạn), giá là 10000 Vinh Dự;

23. Giao diện Boss: điều chỉnh list chọn khiêu chiến Boss, Phi Thăng Ảo Cảnh và Boss Liên SV;

24. PB Boss: Boss Cá Nhân có thêm Boss LV990, đồng thời từ Boss Cá Nhân từ LV790 trở lên có rớt Đá Thần Luyện Hồn và Luyện Hồn Tiên Thạch;

25. Số lần Boss: Boss kích sát 1 lần tăng thêm số lần 1 lần, thống nhất ưu hoá: Kích sát Boss 1 lần giảm đi số lần Boss 1 lần; từ VIP 6 trở lên có thể tốn lượng Vàng khoá hay Vàng nhất định để mua 1 lần số lần Boss của Boss Thế Giới, 0 giờ sẽ reset số lần Boss;

26. Nhà Boss: có thêm 8 con Boss Thế Giới, và tăng thêm 8 tầng Nhà Boss, từ VIP 11 trở lên có thể vào miễn phí;

27. Boss Thế Giới: bản đồ Boss Thế Giới có thể Boss Hoà Bình, ở góc phải phía trên icon Boss có ghi trạng thái Boss, người chơi ở trong khu vực của Boss Hoà Bình không thể tấn công lẫn nhau, nhưng có thể cùng nhau đánh Boss giành quyền quy thuộc;

28. Nhà Boss: điều chỉnh cấp của 1 số Boss trong Nhà Boss, cân bằng vật phẩm rớt của Boss;

29. Boss Thế Giới: có thêm Boss LV830, LV870, 890 và 900;

30. Boss Cá Nhân: có thêm Boss LV900

31. PB Boss: Khi chọn Boss trong PB [Thượng Cổ], [Man Hoang], trong giao diện hiển thị số người vào bản đồ hiện tại;

32. Nhắc PB: giao diện [Thượng Cổ], chọn Boss Thần Sứ, trong giao diện hiển thị chi tiết cấp và số lượng của Thần Sứ trong bản đồ;

33. Thượng Cổ: 01:00 sáng mỗi ngày có thêm 1 đợt ra Boss, tức là 1, 11, 15, 18, 22 giờ làm mới Boss, quái Hoàng Kim và Bí Bảo;

34. Man Hoang: cấp mở tầng 3 Man Hoang điều chỉnh thành Đỉnh Phong LV130, ngoại ra có thêm tầng 4 Man Hoang, cấp mở là Đỉnh Phong LV230;

35. Nộ Khí Man Hoang: từ tầng 3 Man Hoang trở lên, nộ khí của 1 số Boss được chỉnh hạ thấp;

36. Ngũ Hành Thánh Điện: thời gian làm mới Đồ Đằng Ngũ Hành Thánh Điện từ 90 phút làm mới 1 lần chỉnh thành 60 phút làm mới 1 lần;

37. Tìm lại tài nguyên: thường ngày khi Vàng khoá tìm lại không đủ có thêm khung cho tiêu hao Vàng lần 2 nhảy ra;

38. Loại Đồ Giám: hệ thống Đồ Giám có thêm 1 bộ Mỹ Nữ Đồ Giám; cấp sao Đồ Giám, giới hạn của cấp sao Đồ Giám Lam được chỉnh thành 20 sao, tips Đồ Giám có thêm hiển thị cấp sao. Khi vừa nhận được Đồ Giám trong nút Túi sẽ hiện thêm màu đỏ nhắc nhở; gợi ý của các loại Đồ Giám và cấp kích hoạt đều được làm nhỏ lại;

39. Mỹ Nữ Đồ Giám: có thêm 2 bộ Mỹ Nữ Đồ Giám, có trong hoạt động Hoàn Trả Mỗi Ngày;

40. Tăng sao Đồ Giám: tăng thêm giới hạn cấp sao cho Đồ Giám, giới hạn cấp sao của Đồ Giám phàm phẩm tăng đến LV30, giới hạn cấp sao của Đồ Giám lương phẩm tăng đến LV20, giới hạn tổ hợp tượng ứng cũng có tăng theo;

41. Hệ thống thành tựu: có thêm những thành tựu như trang bị Nguyên Anh, tăng bậc Nguyên Anh, tăng bậc Linh Đan, cướp đoạt Tiên Đan, trang sức và Đồ Giám; ưu hoá 1 số độ khó hoàn thành của thành tựu và chỉnh tăng điểm thành tựu của 1 số thành tựu, giảm bớt điều kiện hoàn thành của thành tựu; giảm bớt phần thưởng đã nhận xong, tăng cao phần thưởng có thể nhận;

42. Thuộc tính nhân vật: trong bảng thuộc tính có thêm xác suất trúng và xuyên giáp;

43. Hệ thống Thánh Ần: có thêm tự động phân giải, lời nhắc nhận đạo cụ mới, cổng vào Thánh Ấn từ trong nút Túi chỉnh sang trong nút Mệnh Cách; ưu hoá lại thuộc tính đặc thù của Thánh Ấn Đồ Hồng [Bàn Cổ];

44. Tính năng Tầm Bảo: người chơi có thể dùng chìa (khi không đủ chìa sẽ tiêu hao Vàng) để mua đạo cụ chỉ định nhận được số lần Tầm Bảo miễn phí;

45. Tầm Bảo trang bị: Tầm Bảo trang bị có thêm Sủng Vật EXP Đan Trung, Sủng N.Tính Đan, Sủng T.Năng Đan, thời trang Cấp 3 Vui Vẻ và thời trang vũ khí Guitar Sôi Động; giao diện có thêm hiển thì số lần chắc chắn ra của đạo cụ trân phẩm

46. Tầm Bảo Phù Văn: trong giao diện Tầm Bảo Phù Văn ưu hoá số lượng hiển thị Phù Văn Lệnh;

47. Phần thưởng hoạt động: khi cấp thế giới là Đỉnh Phong LV200, trong phần thưởng tìm lại của [Thanh Vân Đỉnh] và [Tam Giới Chiến] có thêm [Tử Lôi Binh Tinh];

48. Ưu hoá ngày thường: trong cần làm mỗi ngày có thêm nhiệm vụ Boss Cá Nhân;

49. Quà sôi nổi: Quà Sôi Nổi 120 từ Đỉnh Phong 280 trở lên chỉnh thành Thẻ offline*1, Phiếu Thái Cực*3, Lân Hoả Binh Tinh*2;

50. Có thêm đạo cụ: Mảnh Vạn Năng (Thần Khí), Mảnh Vạn Năng (Thiên Thần), lần lượt thay đổi mảnh cùng phẩm chất bất kì để hợp thành Thần Khí và Thiên Thần;

51. Hệ thống trò chuyện, góc phải trên khung chat nhỏ ở phía dưới giao diện có thiết lập 1 nút, nhấn mở ra khung có thể thiết lập có hiện kênh chat hay không; (mặc định không chọn là hiển thị, chọn là không hiển thị) khung chat nhỏ có thêm hiển thị nội dung thông tin kênh liên server;

52. Hiển thị chat: được chỉnh thành có thể gửi trang bị Thiên Thần và Trang Bị trận pháp;

53. PB Đỉnh Phong 150 mở PB Tâm Ma Ảo Cảnh (12), hoàn thành có thể nhận kỹ năng bị động – Luân Hồi Hoá Hư;

54. PB Tình Duyên: trong giao diện tổ đội có thêm hiển thị số lần ghép của bản thân và tổ đội; 3 kỹ năng đồng tâm là Thiên Tác Chi Hợp, Chí Tự Bất Du, Tình Bì Kim Kiên ;

55. PB Tình Duyên: ưu hoá phần thưởng, bình quân cấp tổ đội của người chơi càng cao, phần thưởng càng hậu hĩnh;

56. Nhiệm vụ phụ: có thêm nhiệm vụ phụ LV115, LV300 có thêm nhiệm vụ phụ Gia Viên [Gia Viên Ấm Áp]; có thêm nhiệm vụ phụ tại Đỉnh Phong LV200 –Thiên Binh Hiện Thế;

57. Tính năng hợp thành: trong hợp thành bảo thạch có thêm hợp thành Tiên Nguyên Thạch, Đá Thần Nguyên, Đá Thú Nguyên, nhân vật LV350 sẽ thấy được;

58. Hợp thành tiên phủ: Lò Thiên Công có thêm giới hạn số lượng hợp thành mỗi tuần, 0 giờ Thứ hai sẽ reset lại;

59. Hợp thành trang bị Chiến Kỵ: có thêm hợp thành trang bị Chiến Kỵ hồng, nhấn: Hợp Thành-Hợp Thành Trang Bị- Trang Sức Thần Thú-Trang Bị Chiến Kỵ là có thể tra tìm;

60. Tính năng hợp thành: Đỉnh Phong LV360 [Hợp Thành-Nguyên Liệu Trợ Chiến] mở ra hợp thành Mảnh Tâm Pháp;

61. Tính năng hợp thành: từ Đỉnh Phong LV340 trở lên, [Hợp Thành]-[Hoá Hình Bộ Đồ] có thêm [Hợp Thành Nguyên Anh];

62. Hợp thành trang bị: Nhẫn và Thủ Trạc có thêm hợp thành Nhẫn, Thủ Trạc Tím bậc 9, bậc 11;

63. Hợp thành Đá: trong giao diện hợp thành Đá và Văn Ấn có thêm nút [Khảm Đá], tiện cho người chơi hợp thành xong chuyển đến giao diện khảm;

64. Tips hợp thành: trong giao diện hợp thành trang bị nhân vật, trang sức thần thú, trang bị thiên thần có thêm hiển thị số lượng hiện có của bộ phận trang bị này trong túi của người chơi;

65. Trang bị thiên thần: trang bị thiên thần có thêm hợp thành [Thần Trang];

66. PB Thủ Hộ Tiên Linh: điều chỉnh hình thức Tiên Linh-Vực Sâu thành qua ải 3 sao chắc chắn rớt ra Sủng T.Năng Đan hoặc Sủng N.Tính Đan;

67. Phần thưởng Bang Chiến Liên SV: phần thưởng Đá Thần Nguyên trong Bang Chiến Liên SV sửa thành Mảnh Đá Thần Nguyên và có điều chỉnh thêm số lượng phần thưởng của 1 số XH;

68. Phần thưởng nhiệm vụ Bang: khi người chơi đạt từ Đỉnh Phong LV180 trở lên, hoàn thành 10 vòng nhiệm vụ Bang sẽ nhận thưởng thêm 100 Tích Điểm Thí Luyện;

69. Trang bị nhân vật: cấp mặc trang bị bậc 16 của nhân vật được chỉnh thành Đỉnh Phong LV340;

70. Nhiệm vụ Chuyển 7: cấp giao nhiệm vụ Chuyển 7 chỉnh thành Đỉnh Phong LV340;

71. Nhắc PB: sau LV100 cá nhân vào Cửu U Bí Cảnh sẽ có thêm khung gợi ý nhảy ra; sau khi rời khỏi PB Cửu U Bí Cảnh, nhận được lời nhắc ẩn EXP, không ảnh hưởng đến EXP thực tế nhận được của người chơi;

72. GIới hạn Thánh Hồn: chỉnh lại giới hạn sử dụng của Ma Thánh Hồn, Tiên Thánh Hồn, Thần Chi Thánh Hồn và Ngũ Hành Thánh Hồn;

73. Giới hạn thuộc tính: giới hạn sử dụng của Sủng T.Năng Đan, Sủng N.Tính Đan có thêm 2000 cái, giới hạn sử dụng của Phi Thăng Sủng tăng đến 600 cái, giới hạn cấp Cánh, Pháp Bảo, Thần Khí, Áo Choàng nâng đến LV800, và tăng cao giới hạn sử dụng thuộc tính đan; khi tăng cấp nhân vật từ Đỉnh Phong LV430 trở lên, giới hạn sử dụng Nhiếp Hồn Linh Châu và Kim Linh Vũ cũng tăng theo;

74. Giao diện tặng hoa: có thêm khung nhập [Số Lượng Tặng], đồng thời ưu hoa giao diện nhận tặng, nhận tặng xong sẽ có 1 giao diện nhảy ra tự động đè lên giao diện nhận tặng trước;

75. Thánh Vực Thần Thú: người chơi có ST quy thuộc cao nhất sẽ nhận thêm phần thưởng;

76. Phân Giải Tụ Hồn: Phân giải nhanh có thể chọn Linh Hỗn của thuộc tính đã có trên người;

77. Phần thưởng Bang Chiến Liên SV: cấp thế giới đạt từ Đỉnh Phong LV380 trở lên, khi Bang Chiến Liên SV thắng lợi sẽ nhận được trang bị bậc 16;

78. Nuốt Sủng: khi mở lại giao diện Nuốt lần nữa sẽ mặc định chọn lại lựa chọn lần trước;

79. Dấu đỏ nhắc nhở: mỗi lần đăng nhập mở giao diện cường hoá xong đóng lại sẽ mất dấu đỏ, Đồng Tâm Toả và Tiên Oa khi tăng cấp cần đáp ứng đủ có thể tăng cấp tiếp theo mới có dấu đỏ nhắc nhở;

80. Dấu đỏ nhắc nhở: khi có số lần tẩy miễn phí, mỗi lần đăng nhập đều có dấu đỏ nhắc nhở, mở giao diện tẩy xong sẽ mất dấu đỏ;

81. Phần thưởng thường ngày: phần thưởng sôi nổi thường ngày là Quà Sôi Nổi 150  của người chơi từ Đỉnh Phong LV283 trở lên có thêm đạo cụ [Tu Vi Đan (giới hạn)*1];

82. Nạp mỗi ngày: Phi Thăng Lệnh từ Đỉnh Phong LV370 trở lên sẽ được thay bằng Tu Luyện Đan (U Thuật), Tu Tiên Lệnh được thay bằng Giác Ngộ Đan (U Thuật);

83. Phần thưởng Tích Nạp: số lượng Tu Vi Đan (giới hạn) trong mỗi mốc tích nạp mỗi ngày của người chơi từ Đỉnh Phong LV280 trở lên sẽ được chỉnh thành 1;

84. Nạp mỗi ngày: khi đạt từ ĐỉnhPhong LV200 trở lên, trong nạp mỗi ngày có thể [Tu Vi Đan] và điều chỉnh tăng số lượng của [Niết Bàn Binh Tinh], phần thưởng nạp mỗi ngày của người chơi Đỉnh Phong LV190, cho ra thêm Niết Bàn Binh Tinh, cụ thể vẫn lấy trong game làm chuẩn;

85. Phần thưởng nạp mỗi ngày: Chìa Tầm Bảo từ Đỉnh Phong LV330 từ [Chìa Thiên Thần] chỉnh sang [Chìa Phi Thăng];

86. Thời hạn VIP: hạn sử dụng Thẻ VIP chỉnh thành: VIP Thái Ất.Thẻ Tháng tăng đến 31 ngày, VIP Đại La.Thẻ Quý tăng đến 93 ngày, VIP Hỗn Nguyên.Thẻ Nửa Năm tăng đến 188 ngày;

87. Hệ thống VIP: ưu hóa cách tăng EXP VIP, EXP VIP đăng nhập mỗi ngày từ 5 điểm tăng đến 6 điểm, đồng thời mỗi ngày tốn 1000 Vàng khóa có thể tăng 1 EXP VIP, update xong sẽ có hiệu lực;

88. Trải nghiệm VIP2: tăng tầng trải nghiệm VIP2 của Nhà Boss, VIP có thể vào miễn phí;

89. Hệ thống danh hiệu: khi người chơi online sẽ không vì 1 số danh hiệu đặc biệt mà thay đổi danh hiệu đã được thiết lập trước đó;

90. Cấp kiếm hồn: giới hạn cấp ngoại hình Kiếm Hồn chỉnh đến LV600, hoàn thành nhiệm vụ thường ngày sẽ nhận EXP thường ngày, từ đó tăng thêm cấp Kiếm Hồn;

91. Túi Thần Thú: trong túi có trang bị và nguyên liệu từ màu Tím trở xuống mới có dấu đỏ nhắc nhở;

92. Thượng Cổ: tầng 2 Thượng Cổ có rớt thêm Mảnh Thiên Thần Linh Hồn Tím;

93. Tâm pháp Bang: giới hạn cấp Tâm Pháp Bang chỉnh thành LV300;

94. Phần thưởng thi đấu: tăng phần thưởng mục tiêu quý của Đ.Phong Chiến—V.Khí, thời trang Đỉnh Phong lần lượt có thêm thời trang vũ khí Thời Quang Phi Vũ, thời trang Thời Khắc Tỏa Sáng;

95. Hiển thị trang bị: có thêm so sánh giữa tips trang bị Thánh Ấn, Thánh Trang, Nguyên Anh, Pháp Thân và Nguyên Linh với tips trang bị trên người;

96. Ngoại hình Chiến Kỵ: ngoại hình Chiến Kỵ bậc 1 thay đổi thành Vân Mị Tiên Lộc;

97. Tính năng Luyện Khí: Luyện Khí-rèn Nguyên Anh, có thêm đạo cụ [Phù Rèn Nguyên Anh], khi rèn móc chọn sử dụng đạo cụ này, X2 xác suất thành công của trang bị Nguyên Anh từ màu Tím trở lên;

98. Trang trí nhân vật: người chơi LV80 có thể vào [Tiệm-Ngoại Hình Thời Trang] tốn 368 Vàng mua hình nền [Diệp Lạc Tri Thu], dùng sẽ hiển thị trong giao diện thông tin nhân vật và bảng thông tin của bị người khác tra tìm;

99. Hệ thống Tiên Oa: ưu hóa xong có thể phân giải Tiên Oa còn dư, phân giải xong sẽ nhận được EXP, EXP có thể dùng để tăng cấp Tiên Oa và nhận thuộc buff thuộc tính;

100. Xem trước ngoại hình: người chơi LV80 đạo cụ ngoại hình có thêm tips hiển thị xem trước, tiện cho người chơi khi chưa mua ngoại hình mà vẫn có thể xem trước;

101. Ghép PB: [Thanh Vân Chiến] có thêm tính năng số lần ghép, ghép xong sẽ khiêu chiến ngay, nhanh chóng tiện lợi:

102. Hệ thống thiết lập: thêm thiết lập khung chọn ẩn kỹ năng cá nhân, khi game bị lag nặng thì nên đánh dấu vào đây;

103. Hiển thị Thiên Phú: ưu hóa hiển thị điểm kỹ năng Thiên Phú chỉ yếu là để phân biệt điểm thiên phú thêm vào và điểm hệ thống khác thêm vào vd như điểm thêm vào của bộ đồ trận pháp;

104. Báo danh mỗi ngày: quy tắc làm mới báo danh từ làm mới mỗi tháng điều chỉnh thành làm mới mỗi ngày;

105. EXP cầu phúc: điều chỉnh phần thưởng, cấp càng lên cao, thì biên độ phần thưởng sẽ càng lớn;

106. Hệ thống EXP: tăng thêm EXP kích sát quái nhỏ trong U Hồn Bí Cảnh và Ngũ Hành Thánh Điện, tăng thêm EXP kích sát Boss và quái nhỏ trong Thái Cực Cổ Cảnh;

107. PB Tiên Đế: PB Tiên Đế có thêm hình thức Luyện Ngục, nhân vật đạt từ Đỉnh Phong LV280 trở lên mở; có thêm hình thức Vực Sâu, nhân vật từ Đỉnh Phong LV340 trở lên mở; 2 hình thức trên có xác suất rớt [Tu Vi Đan (giới hạn)];

108. Thần Thú rớt: Thần Thú Bang Server có cấp thế giới từ Đỉnh Phong LV380 trở lên có rớt thêm trang bị bậc 16;

109. Trang bị nhân vật: tất cả thiên thần trong Trợ Chiến đều tăng thêm ảo trang, trang bị ảo trang;

110. Trang bị ngoại hình: tăng thêm Cánh LV8 [Phong Thiên Hoàng Vũ] và Pháp Bảo LV8 [Đại Minh Phạn Thiên], Boss thế giới mới thêm có xác suất rớt Cánh LV8; tầng 8 mới thêm trong Nhà Của Boss có xác suất rớt Pháp Bảo LV8;

111. Tính năng treo máy: ưu hóa tốc độ tăng cấp của người chơi, bao gồm treo máy offline Cửu U v..v..;

112. Phân giải ngoại hình: tăng cấp phân giải ảo hình của Thần Binh, Cánh, Pháp Bảo, Áo Choáng;

113. Cổ vũ PB: giảm tiêu hao Xu cổ vũ trong Cửu U Quật và U Hồn Bí Cảnh;

114. Kế hoạch đầu tư: ưu hóa tiêu hao và nhận của các mốc tiền đầu tư;

115. Nhiệm vụ thường ngày: ưu hóa phần thưởng mỗi vòng nhiệm vụ Bang và tăng thêm số vòng hoàn thành mỗi tuần lên 100 vòng;

116. Tính năng Bang: điều chỉnh tiêu hao khi mở Thần Thú Bang và tăng giờ mở Thần Thú thêm 1 giờ, và nâng cao thuộc tính tâm pháp Bang;

117. Phúc lợi bang: thời gian offline của phúc lợi bang mỗi ngày tăng đến 3 giờ, giới hạn thời gian treo máy offline chỉnh thành 24 giờ, điều chỉnh thời trang của Thẻ Treo Máy Offline Tiệm và mức Vàng mua tương ứng; 

118. Hệ thống Đá: chỉnh giảm cấp trang bị dùng Đá mở ô, giảm giới hạn mở ô của cấp VIP;

119. Hệ thống Minh Văn: tăng thêm 2 Minh Văn đặc biệt [Truy Mệnh Nhất Kích], [Né Tuyệt Đối], nhận được trong Tầm Bảo Minh Văn;

120. Cấp sao trang bị: thần trang 3 sao và ảo thần trang bị 3 sao gốc, được ưu hóa thành thần trang 4 sao và ảo thần trang bị 4 sao, thuộc tính không đổi;

121. Tẩy trang bị: trước khi tẩy trang bị có thể khóa thuộc tính bên trái, tẩy trang bị xong thuộc tính bên trái đã khóa sẽ không thay đổi, có thể chọn thay đổi thuộc tính chưa khóa hay không, chú ý: tẩy xong mới thao tác khóa sẽ không có hiệu lực;

122. Thần Khí Trợ Chiến: tứ đại Thần Khí trong Trợ Chiến có thêm 1 loại mới, lần lượt là: Tru Tiên Chi Khí-Chiêu Yêu Phiên, Phong Thần Chi Khí-Hỗn Nguyên Tán, Hồng Hoang Chi Khí-Phan Thiên Ấn, Hỗn Độn Chi Khí-Hoàng Đế Đỉnh;

123. Cấp pháp bảo: giới hạn cấp từ LV800 tăng đến LV1500;

124. Phần thưởng Chiến Đội LSV: điều chỉnh phần thưởng Rương Áo Choàng Đỉnh Bách Biến trong Chiến Đội LSV, tăng thêm áo choàng [Tiên Huy Chiến Ma];

125. Phần thưởng Tháp Tru Tiên: phần thưởng mỗi ngày sửa thành nhận thủ công trong giao diện PB ở phần thưởng mỗi ngày, huy bỏ phát Rương Minh Văn Tinh Hoa qua thư trước đó, chú ý: nếu không nhận cũng không được phát bù qua thư;

126. PB Tháp Tru Tiên: Tháp Tru Tiên từ tầng 120 trở đi, cứ cách 5 tầng sẽ có thêm 1 nhiệm vụ phụ, tổng cộng có 16 nhiệm vụ phụ;

127. Đảo Thần Thú rớt vật phẩm: tầng 2, 3 Đảo Thần Thú có rớt ra thêm Đá Phụ Hồn Chiến Kỵ;

128. Tầng 2 Đảo Thần Thú: có thêm 3 con Boss mới, lần lượt là Chước Thiên Oán Linh LV660, Mị Ma Thụ Cơ LV670, Yên Diệt Tà Thần LV730;

129. Phần thưởng Thánh Vực Thần Thú: Đá Thú Linh trong phần thưởng Rương XH ở Thánh Vực Thần Thú, sơ cấp đuợc chỉnh thành trung cấp, trung cấp được chỉnh thành cao cấp;

130. 1 số tân thủ tăng bậc: điều chỉnh tiến độ cấp của các tính năng trước LV260 trong kì tân thủ của nhân vật, giảm bớt độ khó của tân thủ;

131. Tổ đội PB Tru Thần: dựa vào số tầng qua ải bình quân của tổ đội mà quyết định vào số tầng cuối cùng trong PB;