NỘI DUNG UPDATE THÁNG 12

Cập nhật : 18-12-2017

A. Tính năng mới:

1. Chức nghiệp ngũ chuyển: Long thần thức tỉnh

Người chơi đạt đỉnh phong lv 120 và hoàn thành nhiệm vụ 4 chuyển được mở, hoàn thành nhiệm vụ 3 giai đoạn và đỉnh phong đạt lv 130 sẽ hoàn thành ngũ chuyển, hoàn thành nhiệm vụ mỗi giai đoạn đều nhận được thuộc tính nhân vật。

Sau khi hoàn thành ngũ chuyển,mở hệ thống thiên phú【tinh thông,trong giao diện kỹ năng –thiên phú kiểm tra,đủ điều kiện thiết lập điểm thiên phú, có thể kích hoạt giao diện tinh thông; mở cánh bậc 5 và pháp khí bậc 5, trong thế giới boss tầng 5 và nhà của boss tầng 5 rớt ra; đạo cụ nhiệm vụ ngũ chuyển nhận từ đỉnh phong lv 80 hoặc mua ở shop.

 

 

2. Tru thần tháp

Đỉnh phong lv 130 mở, trong đại sảnh phụ bản- tổ đội-tru thần tháp; tru thần tháp chia làm bang sương, liệt diễm, vu độc, tà ma 4 loại, mỗi loại 10 tầng.

Tầng hiện tại đạt 3 sao qua ải mới vào tầng tiếp theo;mỗi ngày có 2 lần khiêu chiến, số lần dùng hết có thể trợ chiến cho người khác, 3 lần đầu trợ chiến nhận vinh dự, tổ đội vào mặc định chọn số tầng thấp nhất, quà sẽ thay đổi theo tầng, tầng càng cao, quà càng nhiều.

 

 

3. Chú linh trang bị

Đỉnh phong lv 130 mở chú linh trang bị, từ giao diện nút luyện khí để vào giao diện chú linh; người chơi qua ải tru thần tháp tầng tương ứng sẽ mở khóa bộ phận trang bị và thuộc tính đặc biệt, tăng cấp chú linh nhận thuộc tính trang bị cơ bản tương ứng. cấp chú linh max có thể tăng bậc, nhận thuộc tính đặc biệt; tăng cấp chú linh tiêu hao linh ngọc, linh ngọc nhận từ qua ải tru thần tháp, trang bị chú linh yêu cầu không nhỏ hơn bậc 9, khi đổi trang bị bậc cao, kế thừa thuộc tính chú linh không bị ảnh hưởng.

 

 

4. Hệ thống Thánh Ấn

Người chơi đạt đỉnh phong 150 mở hệ thống Thánh Ấn, người chơi tại Ngũ Hành Thần Điện thông qua giết quái có cơ hội rớt thánh ấn, sau khi đeo tăng thuộc tính nhân vật, đeo thánh ấn cùng với bộ trang bị sẽ kích hoạt hiệu quả , thêm thuộc tính; thánh ấn khác nhau có thuộc tính đặc biệt khác nha, thuộc tính đặc biệt sẽ giúp người chơi giết quái tương khắc trong phụ bản ngũ hành thánh điện, từ đó nhận thánh ân cấp cao; qua phân giải phụ bản ngũ hành thánh điện nhận thánh ấn, ngũ hành thánh tinh nhận ngũ hành tinh phách, dùng để cường hóa thánh ấn.

 

 

5. Ngũ hành thánh điện

Người chơi đạt đỉnh phong lv 150 tại giao diện server thế giới mở bản đồ ngũ hành thánh điện, map là map liên server, người chơi có giới hạn vào mỗi ngày, cấp vip càng cao, số lần vào càng nhiều, vào cần tiêu hao ngũ hành thánh quyển, ngũ hành thánh quyển thông qua giết boss lv 500 trở lên có thể rơi, cũng có thể dùng vàng khóa hoặc vàng thay thế; map ngũ hành thánh điện làm mới quái thuộc tính linh lực khác nhau; thuộc tính linh lực thánh ấn phải là thuộc tính linh lực tương khắc với quái tấn công, mỗi cách 30 phút, map sẽ làm mới nhiều đồ đằng, chiếm đồ đằng sẽ tăng tỷ lệ rớt thánh ấn, người chơi mội lần vào map có 100 tinh lực, mỗi phút trừ 10 điểm tinh lực, mỗi lần chết 1 lần sẽ trừ 5 tinh lực, tinh lực tiêu hao xong sẽ cưỡng chế truyền tống ra bản đồ.

 

 

B. Ưu hóa tính năng sẵn có:

1. Mở cấp giới hạn nhân vật đến đỉnh phong 179.

2. Cấp đạt đến đỉnh phong lv 130 được vào hàn bang huyễn cảnh khiêu chiến boss cao cấp, boss mới thêm rớt cánh bậc 5 và trang bị bậc 12.

 

Chat với chúng tôi