QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

Cập nhật : 20-09-2017
  • Thời gian: Sau khi mở server đến khi nhận hết.
  • Mở phúc lợi: Nhân vật đạt cấp 90 mở.
  • Nội dung: Sau khi mở server, mỗi ngày đăng nhập nhận được quà tương ứng số ngày tích lũy, số ngày tích lũy càng cao, nhận quà càng phong phú.

                                                                                                     

Quà đăng nhập 7 ngày

 

Chú ý:

1. Tất cả phần thưởng mặc định đều là khoá.

2. Người chơi sau khi đăng nhập chưa nhận, thì có thể nhận bù, sau khi nhận hết phần thưởng 7 ngày, hoạt động sẽ kết thúc.

Nhà phát hành GAMOTA | Phát hành độc quyền tại Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 5,số nhà 11, Tòa nhà LE Building,Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình , Hà Nội

Hot line: 19006855

Chat với chúng tôi