QUY TẮC GỘP MÁY CHỦ 2019

Cập nhật : 27-02-2019


Thân mời quý Tiên Hữu cùng xem qua quy tắc gộp server mới nhất của 2019, để cùng nắm được các thay đổi trong quá trình gộp máy chủ sắp tới nha!
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

 

  • Quy tắc : 


- Xóa nhân vật : 

Sau khi gộp server và đủ điều kiện sau (ngoài bang Chủ) sẽ bị xóa:
1)LV nhân vật <= lv90
2)Nhân vật không có nạp tiền qua
3)Nhân vật không có vàng
4)Nhân vật không phải VIP hoặc VIP đã hết hạn
5)Nhân vật liên tục 15 ngày không login game


• Sau khi gộp server, nếu nhân vật bị xóa, sẽ tự động giải trừ các quan hệ tương đương, như:
1)Thành viên bang bị xóa, sẽ xóa thành viên này trong bang
2)Hảo hữu bị xóa, giải trừ quan hệ hảo hữu (bao gồm kẻ thù, danh sách đen)
3)Giải trừ tiên lữ, tự động giải trừ quan hệ tiên lữ

 

 

- Quy tắc cơ bản: 

1. Sau khi gộp server data người chơi, vật phẩm, tiền bạc, thư, nhiệm vụ, độ hoạt náo sẽ giữ lại và di chuyển đến server mới.
2. Xóa data bảng xếp hạng, sau khi mở server dựa theo data sau khi gộp server để xếp hạng lại
3. BXH Quyết Chiến Thanh Vân: xóa tất cả data, người chơi xếp hạng lại
4. Data Bang(gồm:thành viên、lv bang、dữ liệu)hoàn toàn bảo lưu và chuyn đến server mới
5. Thị trường giao dịch:sau khi gộp server vật phẩm của thị trường giao dịch sẽ gộp lại, vật phẩm đã treo bán sẽ không gỡ xuống, bán theo giá trước khi gộp server, đạt đến thời giant reo bán còn chưa bán ra, vẫn bị gỡ xuống
6. LV thế giới:xóa lv thế g iới của các server,sau khi gộp server tính lại
7. Đặt tiệc cưới: sau khi gộp server hôn lễ đã đặt tiệc sẽ bị xóa, đến bà mai đặt tiệc cưới lại
8. Nhiều nhân vật, sau khi gộp server xong, nếu 1 tk khoản tồn tại nhiều nhân vật (hơn 4 nv), thì nhân vật đã tạo cũng sẽ hiện trong bảng tạo nhân vật, có thể kéo xuống để xem, được sắp xếp mặc định theo cấp độ từ cao đến thấp của nhân vật
9. Đặt lại tên nhân vật: sau khi gộp server, nếu có nhân vật trùng tên, hệ thống sẽ thêm kí tự vào để phân biệt, nếu có nhân vật nào bị như thế sẽ nhận được 1 tấm Thẻ Đổi Tên do hệ thống tặng (được phát qua thư)
10. Trùng tên Bang: sau khi gộp server, nếu có Bang trùng tên, hệ thống sẽ thêm kí tự vào để phân biệt, nếu có Bang nào bị như thế thì Bang chủ Bang đó sẽ nhận được 1 tấm Thẻ Đổi Tên Bang do hệ thống tặng.

♥ Tranh bá Bang: 

1. Sau khi gộp server xóa hết data Tranh Bá Bang,trở về trạng thái không có thuộc về, cần tranh đoạt lạị
2. Xóa danh hiệu bá chủ, thần điện chủ tế hiển thị là trạng thái chiếm lĩnh
Hệ thống liên sv
1. Thi Đấu Đỉnh Cao Liên SV: Sau khi gộp sv, Thi Đấu Đỉnh Cao Liên SV cần phải đánh 1 trận, thì tích điểm thi đấu mới làm mới 
2. Bang Chiến Liên Server: gộp server xong, tích điểm của Bang Chiến Liên Server sẽ làm mới vào ngày tiếp theo, và dựa vào tích điểm từ cao đến thấp mà XH

♥ Tranh Bá Thánh Tiên 

1. Tình huống Lãnh Thổ: trước khi gộp server Bang A trong Khu thi đấu 1 của Server A, Bang B trong Khu thi đấu 2 của Server B; A gộp vào B, Bang A nếu trước khi gộp server có chiếm lĩnh [Lãnh Thổ Tư Cách] hay [Lãnh Thổ Cấp], thì lãnh thổ chiếm lĩnh sẽ bị mất (tình huống đặc biệt, nếu trước và sau khi gộp server cả 2 Bang đều cùng 1 Khu thi đấu, thì sẽ không bị ảnh hưởng)
2. Phân chia phần thưởng: trước khi gộp server nếu chưa tiến hành phân chia phần thưởng, thì sau khi gộp sẽ được gửi qua thư cho Bang Chủ
3. Đấu giá Lãnh Thổ: nếu trước khi gộp server có đấu giá lãnh thổ rồi, thì gộp server xong sẽ được trả lại số Vàng đã tiêu hao khi đấu giá qua thư
4. Phần thưởng thành trì: trước khi gộp server nếu có chiếm lĩnh thành trì, thì tất cả những vũ khí thời trang, bao lưu danh hiệu, bổng lộc thành trì mỗi ngày còn lại vẫn chưa nhận đều sẽ được gửi hết về qua thư

♥ Hệ Thống Gia Viên 

Sau khi gộp server, hệ thống sẽ thu hồi tất cả nhà, dựa vào loại nhà khi thu hồi mà hoàn trả lấy Địa Khế tương ứng cho người chơi (nhận qua thư), dùng khế nhà đất có thể miễn phí xây nhà, những data trước khi gộp server sẽ không bị tổn thất, đồ nội thất sẽ được thu hồi về kho cần phải sắp đặt lại.