RỘN RÀNG 7 NGÀY TRI ÂN SINH NHẬT

Cập nhật : 20-09-2018

 

1. Cùng vui kỷ niệm

 • Thời gian event: 0:00 ngày 21-9- 2018 đến 23:59 ngày 27-9-2018
 • Nội dung event: Trong thời gian có event người đạt đạt cấp 100 mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được 1 phần quà kỷ niệm. Người chơi ViP còn nhận thêm 1 phần quà kỷ niệm siêu cấp (là trải nghiệm VIP thì không thể nhận!)

 

 

2. Quà tiêu phí

 • Thời gian event: 0:00 ngày 21-9-2018 đến 23:59 ngày 23-9-2018
 • Nội dung event: tri ân ngày kỷ niệm, tiêu phí nhận quà xịn, vào ngày có event tích luỹ tiêu phí đến mức nhất định, sẽ nhận được món quà lớn, các loại trân phẩm thời trang kỷ niệm ngoại hình cool ngầu đang chờ bạn đến lấy!
 • Tips: tích luỹ tiêu phí sẽ reset mỗi ngày, các vị tiên hữu hãy nhận kịp lúc nhé!

 

 

3. Đập trứng điên cuồng

 • Thời gian event: 0:00 ngày 21-9- 2018 đến 23:59 ngày 23-9-2018
 • Giới thiệu event:

1. Nhấn vào trứng vàng có thể đập trứng

2. Mỗi ngày làm mới có xác suất cho ra “Trứng vàng thường” “Trứng vàng hiếm” “Trứng vàng cực phẩm”

3. Trứng vàng thường và hiếm có xác suất đập ra phần thưởng cực phẩm, còn Trứng vàng cực phẩm thì chắc chắn sẽ có phần thưởng cực phẩm

4. Số lần làm mới mỗi ngày tối đa được 3 lần, và mỗi ngày vào lúc 24:00 sẽ xoá sạch số lần làm mới mỗi ngày, hãy sử dụng kịp lúc!

 

 

4. Vân câu liên Server

 • Thời gian event: 0:00 Ngày 21-9-2018 đến 23:59 Ngày 24-9-2018
 • Giới thiệu event:

Trong thời gian có event, trong liên server mở Vân câu, tốn 10 Vàng/Vàng khoá sẽ mua được Vân câu! mỗi lần Vân câu sẽ nhận được 1 phần thưởng ngẫu nhiên.

Mua càng nhiều, xác suất Vân câu thành công càng lớn.

 • Quy tắc mua:

1)3 tiếng trước khi mở giải sẽ dựa vào cấp VIP mà giới hạn số lần Vân câu, s61 lần mua các phần thưởng sẽ được chia ra tính, không được tính chung:

   VIP0:mỗi phần thưởng có thể mua 30 lần

   VIP1~3: mỗi phần thưởng có thể mua 40 lần

   VIP4~7: mỗi phần thưởng có thể mua 50 lần

   VIP8~12: mỗi phần thưởng có thể mua 60 lần

2) Trong vòng 3 giờ trước khi mở thưởng không còn giới hạn số lần Vân câu, số lần Vân câu của mọi người đều không còn bị hạn chế.

 • Quy tắc mở thưởng:

1)Khi thời gian mở thưởng đến, sẽ tiến hành mở thưởng:

2)Khi số phần Vân câu hiện tại=2018, thì sẽ dựa vào số người nhận thưởng lớn nhất để mở thưởng.

3)Khi số phần Vân câu hiện tại<2018, sẽ dựa vào kết quả tính <【số phần mở thưởng = số phần mua hiện tại * số người nhận thưởng / 2018】để mở thưởng.

4)Phần thưởng sẽ được gửi qua thư, xin nhận lấy, cũng có thể tra tìm tình hình mở thưởng trong kỷ lục Vân câu.

 • Tips: số người nhận thưởng thay đổi dựa vào tổng số mua đạo cụ tương ứng, trong vòng 3 giờ trước khi mở thưởng sẽ không còn giới hạn số lần mua!

 

 

5. Vòng quay may mắn

 • Thời gian event: 0:00 Ngày 21-9-2018 đến 23:59 Ngày 24-9-2018
 • Giới thiệu event:
 1. Mỗi ngày tích luỹ nạp đến 680 Vàng, sẽ nhận ngay 1 cơ hội quay vòng quay
 2. Số lần nhận được mỗi ngày giới hạn là 5 lần
 3. Mỗi ngày vào lúc 24:00 sẽ xoá sạch số lần tích luỹ, xin hãy theo dõi thời gian.
 • Tips: Vòng quay may mắn cho ra rất nhiều Vàng khoá, còn có cơ hội nhận được X10 phần thưởng, khi cây kim chỉ đến số lần gấp và Vàng khoá tương ứng, tiên hữu sẽ nhận được Vàng khoá.

 

 

6. Bảo vệ bánh Sinh Nhật

 • Thời gian event: 0:00 Ngày 21-9-2018 đến 23:59 Ngày 27-9
 • Nội dung event: chào mừng kỷ niệm, cùng tham gia party sinh nhật! trong thời gian có event, mỗi ngày vào lúc 19:00 sẽ mở! (mở server được 2 ngày trở lên mới có thể tham gia) bảo vệ bánh thành công sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng! 10 phút sau khi event mở thì không thể vào nữa, hay nắm bắt tời gian!

 

 

7. Toàn dân lì xì

 • Thời gian event: 0:00 Ngày 21-9-2018 đến 23:59 Ngày 27-9-2018
 • Nội dung event: toàn server cùng hưởng mừng kỷ niệm, số lượng lớn lì xì không ngừng rơi!Trong thời gian có event, mỗi ngày vào lúc 14:00、20:00、22:00sẽ tặng lì xì toàn server, giết BOSS cũng có xác suất rớt xu, lì xì Vàng khoá!

 

 

8. Thu thập chữ có quà

 • Thời gian event: 0:00 Ngày 21-9-2018 đến 23:59 Ngày 27-9-2018
 • Nội dung event: thu thập quà xịn tặng kỷ niệm, giết BOSS từ cấp 250 trở lên có xác suất rót chữ! hoạt động kéo dài 7 ngày, chỉ có 5 ngày đầu có rớt chữ,thu thập chữ đổi lấy quà xịn như Thuộc tính đan, pháp bảo, Đá tẩy luyện hoàn hảo đang chờ bạn đến mở!

 

 

9. Hoạt động Hợp thành

 • Thời gian event: 0:00 Ngày 23-9-2018 đến 23:59 Ngày 27-9-2018
 • Nội dung event: Vui mừng kỷ niệm, cùng nhau party! Event kéo dài 7 ngày, 5 ngày đầu giết boss từ cấp 250 trở lên (Boss thế giới, nhà của boss, cấm địa, thượng cổ, Boss cá nhân) sẽ có xác suất nhận được Thẻ sinh nhật, offlien treo máy cũng sẽ có xác suất nhận được!

 

 

10. X3 EXP

 • Thời gian event: 18:00 Ngày 21-9-2018 đến 23:59 Ngày 23-9
 • Nội dung event: vào18:00~24:00 tối của hôm mở event sẽ mở event X3, người chơi từ cấp 100 trở lên khi giết quái dã ngoài hay PB sẽ tăng 200% EXP! (trang bị tiểu quái và dùng thuốc EXP sẽ tăng thêm hiệu quả)

 

 

11. X2 Phó Bản

 • Thời gian event: 0:00 Ngày 24-9-2018 đến 23:59 Ngày 27-9-2018
 • Nội dung event: PB X2 vp rớt, phần thưởng gấp nhiều lần. trong thời gian có event sẽ X2 đạo cụ rớt trong 1 số PB nhất định (ngoài EXP ra), hãy nắm lấy cơ hội đừng bỏ lỡ!