SỰ KIỆN "TIÊN ĐẾ TRỞ VỀ" ( Từ 06/07 đến 08/07 )

Cập nhật : 05-07-2018

 

 

1. Quà Mừng Trở Về

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 06 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 08 tháng 07 năm 2018
 • Nội dung hoạt động: Đăng nhập có bất ngờ, trở về càng có quà, trong hoạt động người chơi nào từ cấp 100 trở lên mỗi ngày đều nhận được 1 lần quà, người chơi cũ (người chơi offline quá 5 ngày) trở về sẽ được nhận thêm quà hậu hĩnh!

 

 

2. Quà Tích Lũy Nạp

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 06 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 06 tháng 07 năm 2018
 • Nội dung hoạt động: Tích lũy nạp có bất ngờ, quà cáp trao không ngừng, trong hoạt động tích lũy nạp thẻ đến mức chỉ định sẽ nhận được quà tương ứng, các món đạo cụ quý như Cửu U Bí Quyển, Thuốc EXP, Thuộc Tính Đan sẽ giúp cho cấp và LC của bạn lên nhanh chóng!
   

 

3. Đầu Tư Trở Về

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 06 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 08 tháng 07 năm 2018
 • Nội dung hoạt động: đầu tư ít, lợi nhuận nhiều, trong hoạt động tiêu 300 Vàng cí thể hưởng ngay x8 lợi ích, rất nhiều đạo cụ tăng LC đang đợi bạn đến lấy!
   

 

 

4. Cùng Tiến Cùng Lùi

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 06 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 08 tháng 07 năm 2018
 • Nội dung hoạt động: bước đi cùng nhau, cùng tiến cùng lùi! Không có triệu hồi bạn hữu cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành xong nhận phần thưởng cá nhân! Tiếp tục tiên duyên cùng các tiên hữu đã trở về thôi!
   

 

 

5. Trên Đường Có Bạn

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 06 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 08 tháng 07 năm 2018
 • Nội dung hoạt động: Thời gian đổi thay, chỉ có tình cảm kề vai sát cánh giữa các tiên hữu là không đổi. Trong hoạt động, triệu hồi người chơi cũ (đã offline quá 5 ngày) và khoá chung với họ, cả 2 đều sẽ nhận được quà hậu hĩnh!

 

 

 

6. Tuyệt Địa Đoạt Bảo

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 06 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 08 tháng 07 năm 2018
 • Nội dung hoạt động: Trong hoạt động, sẽ được mở vào lúc 14:00 và 19:00 mỗi ngày! Mọi người đều hoá thân thành Người Thần Bí, lv, trang bị đều gỡ hết! Thu thập rương để nhận quà lớn, sử dụng kỹ năng PK để chiến thắng! Sau khi mở được 10 phút sẽ đóng lối vào, xin hãy nhanh chân lên!

 

 

7. Tay Trong Tay

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 06 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 06 tháng 07 năm 2018
 • Nội dung hoạt động: Người chơi cũ (offline quá 5 ngày) đăng nhập sẽ nhận được BUFF "Tay Trong Tay", thời gian hiệu lực liên tục 1 ngày kể từ ngày nhận được, thêm X1.2 lần vật phẩm rớt ra, X2 EXP! tổ đội với người chơi cũ cũng có thể được y vậy! (vượt quá cấp thế giới sẽ không thể có được BUFF này).

 

8. Phụ Bản x2

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 07 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 08 tháng 07 năm 2018
 • Nội dung hoạt động: PB rớt x2, phần thưởng gấp nhiều lần. Trong hoạt động PB chỉ định đạo cụ rớt x2 (không tính EXP), nắm bắt cơ hội đừng bỏ qua!

 

 

 

Chat với chúng tôi