SỰ KIỆN ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT

Cập nhật : 12-10-2017

 

I. Đăng Nhập Có Quà:

+ Thời gian: 13/10/2017 0:00 - 15/10/2017 23:59

+ Nội dung: Đăng nhập có quà! Thời gian hoạt động người chơi Lv150 trở lên vào game sẽ nhận quà!!

+ Quà: 1 Hoa Hồng (Khóa) *5,Mộng Ảo Chi Tâm (Khóa)*2, Thuốc Mệt Mỏi (Khóa)*1

 

 

II. Tiêu Phí Có Quà:

+ Thời gian: 13/10/2017 0:00 - 13/10/2017 23:59

+ Nội dung: Thời gian hoạt động, người chơi tích lũy tiêu phí đạt giá trị chỉ định sẽ nhận quà phong phú, Kim Phụng Linh Vũ, Nhiếp Hồn Linh Châu, Vũ khí Thời Trang Hoa Ảo Mộng đang đợi bạn đến lấy!

 

 

III. Giám Bảo May Mắn:

+ Thời gian hoạt động: 13/10/2017 0:00 - 13/10/2017 23:59

+ Nội dung hoạt động:

- Giám bảo 1 lần hao 50 KC.

- Mỗi lần giám bảo đều có cơ hội nhận phần thưởng lớn (Đấu Chiến Thắng Phật).

- Nếu tự động giám bảo thì giám định đến khi nào ra phần thưởng lớn mới dừng lại.

- Rút trúng phần thưởng thường, điểm may mắn +1, khi điểm may mắn đầy thì nhất định nhận phần thưởng lớn, rút trúng phần thưởng lớn sẽ xóa điểm may mắn.

 

 

IV. Mỹ Hầu Vương thực lực sắc đẹp bay cao:

+ Giới thiệu thuộc tính: Sau khi dùng có thể kích hoạt ngoại hình sủng vật Đấu Chiến Thắng Phật.

+ Ban đầu có thể tăng 1w+ lực chiến.

+ Tăng lên bậc 4 có thể học kỹ năng Hỏa Nhãn Kim Tinh.

+ Tăng lên bậc 6 có thể học kỹ năng Lông Khỉ Cứu Mạng.

+ Tăng lên bậc 8 có thể học kỹ năng Gậy Như Ý.

 

V. Hoa Yêu Tập Kích:

+ Thời gian: 13/10/2017 - 15/10/2017

+ Nội dung: Thời gian hđ mỗi ngày 14h, 19h, 22h, Hoa Yêu sẽ được làm mới tại bản đồ, giết sẽ nhận Hoa Hồng. Có cơ hội nhận trang bị đỏ cực phẩm 2 sao, nhẫn lam bậc 6, vòng. Tiểu quái không thể nhặt vật rơi tại hoạt động này!

 

 

VI. Mộng Ảo Chi Tâm:

+ Thời gian: 13/10/2017 0:00 - 15/10/2017 23:59

+ Nội dung: Thời gian hoạt động giết BOSS Lv190 trở lên (BOSS TG, Nhà BOSS, Cấm Địa) sẽ nhận Mộng Ảo Chi Tâm không khóa, dùng hợp thành Hoa Hồng, Thời Trang Hoa Mộng Ảo và nhiều đạo cụ khác!

 

VII. Lãng Mạn Tháng 10:

+ Thời gian: 13/10/2017 0:00 - 15/10/2017 23:59

+ Nội dung: Giết BOSS Lv190 trở lên (BOSS TG, Nhà BOSS, Cấm Địa) sẽ nhận Mộng Ảo Chi Tâm không khóa, 1 hoặc 9 đóa Hoa Hồng! Mau đến cướp nào! Dã ngoại (Offline) treo máy sẽ nhận Mộng Ảo Chi Tâm Khóa.

 

 

Chat với chúng tôi