SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 7 ( 12/07 đến 14/07 )

Cập nhật : 11-07-2018

 

Login Có Quà

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 12 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 14 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Login nhận quà lớn! Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận Quà Đăng Nhập! Vào 18:00-24:00 ngày 12 tháng 07 sẽ mở hoạt động x2 EXP, ngày 13 tháng 07 – ngày 14 tháng 07 sẽ mở hoạt động PB rớt x2!

 

 

Tích Luỹ Nạp

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 12 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 12 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: trong hoạt động tích lũy nạp thẻ đến mức chỉ định sẽ nhận quà lớn, thời trang tinh phẩm, thời trang vũ khí đang đợi bạn đến lấy!

 

 

Xăm Thượng Thượng May Mắn

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 12 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 12 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: mỗi lần xin xăm nhất định sẽ có thưởng, xin 1 lần, số lần xăm giảm 1, xin được phần thưởng lớn sẽ reset lại ống xăm, thay đổi phần thưởng. Nhiều loại sủng, ngoại hình chiến kỵ chờ bạn đến chọn.

 

 

Bữa Tiệc Vàng

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 12 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 14 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: trong hoạt động giết Boss giành lì xì! Giết Boss LV230 trở lên (Boss Thế Giới, Nhà Boss, Cấm Địa) sẽ có cơ hội nhận lì xì Vàng khóa!

 

 

EXP x2

 • Thời gian hoạt động: 18:00 ngày 12 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 12 tháng 07 năm 2018.
 • Nội dung hoạt động: Trong hoạt động 18:00-24:00 mở hoạt động EXP x2, người chơi LV80 trở lên giết quái dã ngoại và PB exp sẽ tăng 100%! (Trang bị tiểu quỷ quái và dùng thuốc exp hiệu quả càng cao).

 

 

Phụ Bản x2

 • Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 13 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 14 tháng 07 năm 2018
 • Nội dung hoạt động: PB rớt x2, phần thưởng gấp nhiều lần. Trong hoạt động PB được chỉ định có đạo cụ rớt x2 (không tính EXP), nắm bắt cơ hội đừng bỏ qua!