Nội dung Big Update "Vũ động càn khôn"
Cập nhật : 19-05-2018

A. CẬP NHẬT MỚI:   1. Hệ thống Thánh Hồn: - Gamer đạt lv150 sẽ có thêm nút Thánh Hồn ở giao diện hệ thống Thánh Ấn, dùng Thánh Hồn tương ứng tăng thuộc tính Thánh Ấn. - Thánh Hồn xuất hiện trong boss cá nhân trên lv550.   2....

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 4 ( 27/4 - 29/4 )
Cập nhật : 26-04-2018

+ Đăng Nhập Có Quà: + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     + Tích Lũy Nạp: + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ,...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 4 ( 20/4 - 23/4 )
Cập nhật : 19-04-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Nạp Thẻ Tặng Quà  + Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà trị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 4 ( 14/4 - 16/4 )
Cập nhật : 13-04-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 4 ( 6/4 - 8/4 )
Cập nhật : 05-04-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 4 ( 31/3 - 3/4 )
Cập nhật : 30-03-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Nạp Thẻ Tặng Quà  + Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà trị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 3 ( 25/3 - 27/3 )
Cập nhật : 24-03-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 3
Cập nhật : 19-03-2018

Đăng Nhập Có Quà: + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp: + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 3
Cập nhật : 12-03-2018

Đăng Nhập Có Quà: + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp: + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo...

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG 8/3
Cập nhật : 06-03-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Nạp Thẻ Tặng Quà  + Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà trị...