CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 2 ( 2/2 - 4/2 )
Cập nhật : 01-02-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Nạp Thẻ Tặng Quà  + Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà trị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 1 ( 20/1 - 23/1 )
Cập nhật : 19-01-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 1
Cập nhật : 11-01-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 12
Cập nhật : 23-12-2017

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Đăng nhập tặng hạo lễ!! Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận Quà Đăng Nhập! Ngày 25/12 18:00-24:00 mở hoạt động x2 exp, ngày 26 - 27/12 mở hoạt động phụ bản rớt x2!!!       Tích Lũy Nạp +...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 12
Cập nhật : 18-12-2017

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp + Nội dung:  Ngày Nhà Giáo, tích luỹ nạp nhận quà! Trong thời gian hoạt động tích...

NỘI DUNG UPDATE THÁNG 12
Cập nhật : 18-12-2017

A. Tính năng mới: 1. Chức nghiệp ngũ chuyển: Long thần thức tỉnh Người chơi đạt đỉnh phong lv 120 và hoàn thành nhiệm vụ 4 chuyển được mở, hoàn thành nhiệm vụ 3 giai đoạn và đỉnh phong đạt lv 130 sẽ hoàn thành ngũ chuyển, hoàn thành nhiệm vụ mỗi...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 12
Cập nhật : 02-12-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 3/12/2017 0:00 — 5/12/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp + Thời gian: 3/12/2017 0:00 — 3/12/2017 23:59 + Nội...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 11
Cập nhật : 27-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 28/11/2017 18:00 — 30/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 28/11/2017 0:00 — 29/11/2017 23:59 +...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 11
Cập nhật : 22-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 23/11/2017 18:00 — 23/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà! Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 23/11/2017 0:00 — 24/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời...

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG 20/11
Cập nhật : 17-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 20/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!   Tích Lũy Nạp + Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 18/11/2017 23:59 + Nội dung:  Ngày...