CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 2
Cập nhật : 13-02-2020

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 00:00 14/02/2020- 23:59 16/02/2020 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng, người chơi...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI PHÁO HOA THÁNG 2
Cập nhật : 07-02-2020

1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: 00:00 08/02/2020- 23:59 10/02 2020 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: 00:00 08/02/2020- 23:59 09/02...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 2
Cập nhật : 03-02-2020

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 00:00 04/02/2020 –23:59 05/02/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo vẫn chưa login,...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI CUỐI THÁNG 1
Cập nhật : 28-01-2020

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 29/01/2020 - 23:59 Ngày 31/01/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN
Cập nhật : 24-01-2020

1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 25/01/2020 - 23:59 Ngày 27/01/2020 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: 0:00...

CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 1
Cập nhật : 12-01-2020

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 13/01/2020 - 23:59 Ngày 15/01/2020 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng,...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 1
Cập nhật : 06-01-2020

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 07/01/2020 - 23:59 Ngày 08/01/2020 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG GIÁNG SINH
Cập nhật : 23-12-2019

1.Login liên tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 24/12/2019 - 23:59 Ngày 25/12/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 12
Cập nhật : 17-12-2019

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 18/12/2019 - 23:59 Ngày 20/12/2019 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng,...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 12
Cập nhật : 11-12-2019

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 12/12/2019- 23:59 Ngày 13/12/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...