CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 1 ( 20/1 - 23/1 )
Cập nhật : 19-01-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 1
Cập nhật : 11-01-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 12
Cập nhật : 23-12-2017

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Đăng nhập tặng hạo lễ!! Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận Quà Đăng Nhập! Ngày 25/12 18:00-24:00 mở hoạt động x2 exp, ngày 26 - 27/12 mở hoạt động phụ bản rớt x2!!!       Tích Lũy Nạp +...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 12
Cập nhật : 18-12-2017

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp + Nội dung:  Ngày Nhà Giáo, tích luỹ nạp nhận quà! Trong thời gian hoạt động tích...

NỘI DUNG UPDATE THÁNG 12
Cập nhật : 18-12-2017

A. Tính năng mới: 1. Chức nghiệp ngũ chuyển: Long thần thức tỉnh Người chơi đạt đỉnh phong lv 120 và hoàn thành nhiệm vụ 4 chuyển được mở, hoàn thành nhiệm vụ 3 giai đoạn và đỉnh phong đạt lv 130 sẽ hoàn thành ngũ chuyển, hoàn thành nhiệm vụ mỗi...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 12
Cập nhật : 02-12-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 3/12/2017 0:00 — 5/12/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp + Thời gian: 3/12/2017 0:00 — 3/12/2017 23:59 + Nội...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 11
Cập nhật : 27-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 28/11/2017 18:00 — 30/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 28/11/2017 0:00 — 29/11/2017 23:59 +...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 11
Cập nhật : 22-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 23/11/2017 18:00 — 23/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà! Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 23/11/2017 0:00 — 24/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời...

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG 20/11
Cập nhật : 17-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 20/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!   Tích Lũy Nạp + Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 18/11/2017 23:59 + Nội dung:  Ngày...

NỘI DUNG BIG UPDATE THÁNG 11
Cập nhật : 16-11-2017

A. Cập Nhật Hệ Thống Mới   1. Hệ Thống Long Mạch Người chơi đạt cấp đỉnh LV30 sẽ mở hệ thống Long Mạch, tăng cấp Long Hồn sẽ nhận được thuộc tính, đạt đến cấp bậc chỉ định sẽ nhận được thuộc tính mục tiêu. Long Hồn tăng thêm trong thuộc tính mục tiêu sẽ...

Chat với chúng tôi