CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 12
Cập nhật : 02-12-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 3/12/2017 0:00 — 5/12/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp + Thời gian: 3/12/2017 0:00 — 3/12/2017 23:59 + Nội...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 11
Cập nhật : 27-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 28/11/2017 18:00 — 30/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 28/11/2017 0:00 — 29/11/2017 23:59 +...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 11
Cập nhật : 22-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 23/11/2017 18:00 — 23/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà! Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 23/11/2017 0:00 — 24/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời...

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG 20/11
Cập nhật : 17-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 20/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!   Tích Lũy Nạp + Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 18/11/2017 23:59 + Nội dung:  Ngày...

NỘI DUNG BIG UPDATE THÁNG 11
Cập nhật : 16-11-2017

A. Cập Nhật Hệ Thống Mới   1. Hệ Thống Long Mạch Người chơi đạt cấp đỉnh LV30 sẽ mở hệ thống Long Mạch, tăng cấp Long Hồn sẽ nhận được thuộc tính, đạt đến cấp bậc chỉ định sẽ nhận được thuộc tính mục tiêu. Long Hồn tăng thêm trong thuộc tính mục tiêu sẽ...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 11
Cập nhật : 10-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 11/11/2017 0:00 — 13/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 11/11/2017 0:00 — 11/11/2017 23:59 + Nội...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 11
Cập nhật : 03-11-2017

  Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 4/11/2017 0:00 — 5/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà! + Quà Đăng Nhập 4/11:  Phi Tiên Lệnh *3, Thuốc Mệt Mỏi *1 , Thuốc x1.5 EXP *1, 200 Vạn Xu + Quà Đăng...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHÀO HALLOWEEN
Cập nhật : 27-10-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 0:00 29/10/2017 - 23:59 31/10/2017 + Nội dung: Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập vào game sẽ nhận 1 lần quà!! + Quà Đăng Nhập: Thuốc Mệt Mỏi *1, Vé Càn quét *1, 100 Vạn Xu*2, Bánh Bát Bảo...

SỰ KIỆN ĐẤU CHIẾN THẮNG PHẬT
Cập nhật : 12-10-2017

  I. Đăng Nhập Có Quà: + Thời gian: 13/10/2017 0:00 - 15/10/2017 23:59 + Nội dung: Đăng nhập có quà! Thời gian hoạt động người chơi Lv150 trở lên vào game sẽ nhận quà!! + Quà: 1 Hoa Hồng (Khóa) *5,Mộng Ảo Chi Tâm (Khóa)*2, Thuốc Mệt Mỏi...

CHUỖI SỰ KIỆN TRUNG THU
Cập nhật : 03-10-2017

  I. Đăng Nhập Nhận Quà: + Thời gian: 4/10/2017 0:00 - 6/10/2017 23:59 + Nội dung: Vui trung thu, đăng nhập game nhận ngay quà, ngày ngày nhân đôi! Thời gian hoạt động, người chơi trên Lv150 đăng nhập vào game sẽ nhận ngay Quà Đăng Nhập! + Phần thưởng: 1 Hoa Hồng...

Chat với chúng tôi