CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI PHÁO HOA THÁNG 12
Cập nhật : 05-12-2019

1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 06/12/2019 - 23:59 Ngày 08/12/2019 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: 0:00...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI CUỐI THÁNG 11
Cập nhật : 28-11-2019

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 29/11/2019 - 23:59 Ngày 1/12/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI PHÁO HOA THÁNG 11
Cập nhật : 21-11-2019

1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày22/11/2019 - 23:59 Ngày 24/11/2019 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: 0:00...

CHUỖI SỰ KIỆN TẶNG MAY MẮN THÁNG 11
Cập nhật : 16-11-2019

1.Login liên tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/11/2019 - 23:59 Ngày 18/11/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 11
Cập nhật : 12-11-2019

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 13/11/2019- 23:59 Ngày 14/11/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 11
Cập nhật : 06-11-2019

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày7/11/2019 - 23:59 Ngày 9/11/2019 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng,...

CHUỖI SỰ KIỆN HALLOWEEN
Cập nhật : 29-10-2019

  1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 30/10/2019 - 23:59 Ngày 1/11/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày...

CHUỖI SỰ KIỆN TẶNG MAY MẮN THÁNG 10
Cập nhật : 24-10-2019

  1.Login liên tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 25/10/2019 - 23:59 Ngày 26/10/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI PHÁO HOA THÁNG 10
Cập nhật : 17-10-2019

  1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày18/10/2019 - 23:59 Ngày 20/10/2019 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động:...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 10
Cập nhật : 12-10-2019

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 12/10/2019- 23:59 Ngày 13/10/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...