KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Cập nhật : 20-09-2017

Mở: Cấp 100 ≤ Cấp nhân vật ≤ Cấp 320. Nội dung: Đầu tư nhận x10 hoàn trả vàng khóa, sau khi người chơi đầu tư vàng, mỗi lần đạt cấp nhất định nhận nhiều vàng khóa. Đầu tư chia làm nhiều mức, mức nạp thấp khi phát hết có thể tăng lên...

ĐẦU TƯ THẺ THÁNG
Cập nhật : 20-09-2017

Mở: Nhân vật đạt cấp 70. Nội dung: Người chơi đầu tư 300 Vàng mua thẻ tháng, về sau mỗi ngày đăng nhập đều nhận hoàn trả vàng khóa cố định, nhận kéo dài 30 ngày, mỗi ngày nhận 1 lần hoàn trả, ngày đó chưa nhận ngày sau nhận...

NẠP LẦN ĐẦU
Cập nhật : 20-09-2017

 Thời gian: vĩnh viễn. Nội dung: Người chơi nạp lần đầu nhận quà, không giới hạn mức nạp.     Chú ý: 1. Phần thưởng mặc định đều là khoá. 2. Quà nạp lần đầu, mỗi nhân vật chỉ nhận 1 lần. 3. Nạp lần đầu mỗi mốc sẽ...

QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY
Cập nhật : 20-09-2017

Thời gian: Sau khi mở server đến khi nhận hết. Mở phúc lợi: Nhân vật đạt cấp 90 mở. Nội dung: Sau khi mở server, mỗi ngày đăng nhập nhận được quà tương ứng số ngày tích lũy, số ngày tích lũy càng cao, nhận quà càng phong...

Chat với chúng tôi