CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 10
Cập nhật : 03-10-2019

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 4/10/2019 - 23:59 Ngày 6/10/2019 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng,...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI CUỐI THÁNG 9
Cập nhật : 28-09-2019

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 29/9/2019 - 23:59 Ngày 1/10/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI SỰ KIỆN TẶNG MAY MẮN THÁNG 9
Cập nhật : 25-09-2019

1.Login liên tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 26/9/2019 - 23:59 Ngày 27/9/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI PHÁO HOA THÁNG 9
Cập nhật : 20-09-2019

1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày21/9/2019 - 23:59 Ngày 23/9/2019 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: 0:00...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 9
Cập nhật : 13-09-2019

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 14/9/2019 - 23:59 Ngày 15/9/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI SỰ KIỆN DUYÊN ĐỊNH TAM SINH THÁNG 9
Cập nhật : 06-09-2019

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 7/9/2019 - 23:59 Ngày 9/9/2019 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng,...

CHUỖI SỰ KIỆN LỄ HỘI CUỐI THÁNG 8
Cập nhật : 29-08-2019

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 30/8/2019 - 23:59 Ngày 1/9/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI SỰ KIỆN TRI ÂN HOÀN TRẢ THÁNG 8
Cập nhật : 23-08-2019

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 24/8/2019 - 23:59 Ngày 25/8/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp theo...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI PHÁO HOA ( 17/8 - 19/8 )
Cập nhật : 16-08-2019

Login Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 17/08/2019 - 23:59 Ngày 19/08/2019 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày...

CHUỖI SỰ KIỆN TẶNG MAY MẮN
Cập nhật : 09-08-2019

  1.Login liên tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 10/08/2019 - 23:59 Ngày 11/08/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày...