MỖI NGÀY NẠP
Cập nhật : 20-09-2017

Mở: Ngày thứ 2 hoàn thành nạp lần đầu mở Thời gian: lâu dài Nội dung: Người chơi tích lũy nạp đạt đến mức chỉ định có thể nhận quà tương ứng, ngoài ra nạp đủ 300 vàng có thể nhận thêm quà.

MỞ TÍCH LŨY NẠP MỞ SERVER MỚI
Cập nhật : 20-09-2017

Thời gian: 7 ngày đầu mở server Nội dung: Nạp hoàn trả, trang bị vàng tặng nhiều! Trong hoạt động tích lũy nạp đạt đến mức chỉ định nhận quà tương ứng.

HOẠT ĐỘNG 7 NGÀY MỞ SERVER
Cập nhật : 20-09-2017

HOẠT ĐỘNG 1: ĐUA CẤP Thời gian: Ngày thứ 2 mở Server Nội dung: Đua TOP LV, quà hạo lễ cho bạn chọn!      Nhắc nhở: Khi hoạt động kết thúc, dựa theo cấp toàn server phát thưởng(lấy data lúc 23h làm chuẩn) Chỉ nhận phần quà đạt...

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Cập nhật : 20-09-2017

Mở: Cấp 100 ≤ Cấp nhân vật ≤ Cấp 320. Nội dung: Đầu tư nhận x10 hoàn trả vàng khóa, sau khi người chơi đầu tư vàng, mỗi lần đạt cấp nhất định nhận nhiều vàng khóa. Đầu tư chia làm nhiều mức, mức nạp thấp khi phát hết có thể tăng lên...

ĐẦU TƯ THẺ THÁNG
Cập nhật : 20-09-2017

Mở: Nhân vật đạt cấp 70. Nội dung: Người chơi đầu tư 300 Vàng mua thẻ tháng, về sau mỗi ngày đăng nhập đều nhận hoàn trả vàng khóa cố định, nhận kéo dài 30 ngày, mỗi ngày nhận 1 lần hoàn trả, ngày đó chưa nhận ngày sau nhận...

NẠP LẦN ĐẦU
Cập nhật : 20-09-2017

 Thời gian: vĩnh viễn. Nội dung: Người chơi nạp lần đầu nhận quà, không giới hạn mức nạp.     Chú ý: 1. Phần thưởng mặc định đều là khoá. 2. Quà nạp lần đầu, mỗi nhân vật chỉ nhận 1 lần. 3. Nạp lần đầu mỗi mốc sẽ...

QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY
Cập nhật : 20-09-2017

Thời gian: Sau khi mở server đến khi nhận hết. Mở phúc lợi: Nhân vật đạt cấp 90 mở. Nội dung: Sau khi mở server, mỗi ngày đăng nhập nhận được quà tương ứng số ngày tích lũy, số ngày tích lũy càng cao, nhận quà càng phong...

Chat với chúng tôi