CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 5 / 2019
Cập nhật : 17-05-2019

1.Login Có Quà Thời gian hoạt động: Từ 0:00 Ngày 18/5/2019 đến 23:59 Ngày 19/5/2019 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2.Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt động: Từ 0:00...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 5 / 2019
Cập nhật : 10-05-2019

1.Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: Từ 0:00 Ngày 11/5/2019 đến 23:59 Ngày 12/5/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 1THÁNG 5 / 2019
Cập nhật : 02-05-2019

1.Tình Duyên Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 3/5/2019 đến 23:59 ngày 5/5/2019 Nội dung hoạt động: đăng nhập có bất ngờ, tình duyên càng có quà, trong thời gian hoạt động người chơi LV≥100 vào mỗi ngày có thể nhận 1 lần phần thưởng,...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 4THÁNG 4 / 2019
Cập nhật : 25-04-2019

1. Login Có Quà   Thời gian hoạt động:0:00 ngày 26/4/2019 đến 23:59 ngày 27/4/2019 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên login vào game có thể nhận quà!   2. Tích Lũy Nạp Thời gian hoạt...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 4 / 2019
Cập nhật : 18-04-2019

1. Login liên tiếp   Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 19/4/2019 đến 23:59 ngày 20/4/2019 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt số ngày login liên tục theo yêu cầu, sẽ nhận ngay phần thưởng tương ứng, nếu vào 24:00 của ngày...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 4 / 2019
Cập nhật : 04-04-2019

1. Login liên tiếp Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 05/04/2019 – 23:59 Ngày 07/04/2019 Nội dung hoạt động:trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 3 / 2019
Cập nhật : 28-03-2019

1. Login Liên Tiếp  Thời gian hoạt động:0:00 Ngày 29/03/2019 - 23:59 Ngày 30/03/2019 Nội dung hoạt động:trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 3 / 2019
Cập nhật : 14-03-2019

**Những hoạt động sau server nào thuộc 7 ngày đầu mở server đều sẽ không mở. I. Hoạt động 1: Login Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 15/3/2019 - 23:59 Ngày 16/3/2019 Nội dung hoạt động: login tặng quà xịn! trong thời gian hoạt động, nguời chơi từ LV100 trở lên...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 3 / 2019
Cập nhật : 06-03-2019

  1. Login Liên Tiếp Thời gian hoạt động: 0:00 Ngày 8/3 – 23:59 Ngày 10/3 Nội dung hoạt động: trong thời gian hoạt động, người chơi từ LV100 trở lên đạt được số ngày login liên tiếp theo yêu cầu, sẽ nhận ngày phần thưởng tương ứng, sau 24:00 của ngày tiếp...

QUY TẮC GỘP MÁY CHỦ 2019
Cập nhật : 27-02-2019

Thân mời quý Tiên Hữu cùng xem qua quy tắc gộp server mới nhất của 2019, để cùng nắm được các thay đổi trong quá trình gộp máy chủ sắp tới nha! ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️   Quy tắc :  - Xóa nhân vật :  • Sau khi...