CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 4 ( 6/4 - 8/4 )
Cập nhật : 05-04-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 4 ( 31/3 - 3/4 )
Cập nhật : 30-03-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Nạp Thẻ Tặng Quà  + Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà trị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 3 ( 25/3 - 27/3 )
Cập nhật : 24-03-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 3
Cập nhật : 19-03-2018

Đăng Nhập Có Quà: + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp: + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 3
Cập nhật : 12-03-2018

Đăng Nhập Có Quà: + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp: + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo...

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG 8/3
Cập nhật : 06-03-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Nạp Thẻ Tặng Quà  + Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà trị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 2 ( 2/2 - 4/2 )
Cập nhật : 01-02-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Nạp Thẻ Tặng Quà  + Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà trị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 1 ( 20/1 - 23/1 )
Cập nhật : 19-01-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 1
Cập nhật : 11-01-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 12
Cập nhật : 23-12-2017

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Đăng nhập tặng hạo lễ!! Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận Quà Đăng Nhập! Ngày 25/12 18:00-24:00 mở hoạt động x2 exp, ngày 26 - 27/12 mở hoạt động phụ bản rớt x2!!!       Tích Lũy Nạp +...

Chat với chúng tôi