NỘI DUNG PHIÊN BẢN MỚI 2019 - ĐIỀN VIÊN LẠC...
Cập nhật : 21-01-2019

  I. Thêm mới hệ thống     1. Trang Bị Nguyên Anh     Sau khi người chơi Chuyển 7, có thể mở hệ thống Nguyên Anh, nhấn vào nút [Chiến Kỵ] ở dưới sẽ tìm được tính năng Nguyên Anh (Đỉnh Phong 340 sẽ mở), tính năng Nguyên Anh chủ...

CHUỖI EVENT NOEL ( Từ 25/12 đến 28/12/2108 )
Cập nhật : 24-12-2018

1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 25 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 27 tháng 12 năm 2018. Nội dung hoạt động: Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận quà!     2. Quà Tiêu Phí Thời gian...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 12 ( Từ 04/12...
Cập nhật : 03-12-2018

1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 04 tháng 12 năm 2018 – 23:59 ngày 06 tháng 11 năm 2018  Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!   2. Tích Lũy Nạp Thời gian...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 11 ( Từ 4/11...
Cập nhật : 03-11-2018

1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 04 tháng 11 năm 2018 – 23:59 ngày 06 tháng 11 năm 2018  Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!   2. Tích Lũy Nạp Thời gian...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 THÁNG 10 ( Từ 28/10...
Cập nhật : 26-10-2018

1. Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 0h00 ngày 28 tháng 10 - 23h59 ngày 31 tháng 10 năm 2018 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     2. Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 0h00 ngày 28...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 THÁNG 10 ( Từ 24/10...
Cập nhật : 23-10-2018

1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 24 tháng 10 năm 2018 – 23:59 ngày 24 tháng 10 năm 2018 Nội dung hoạt động: Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!​   2. Quà Tích Lũy...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 THÁNG 10 ( Từ 18/10...
Cập nhật : 17-10-2018

1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 10 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 10 năm 2018. Nội dung hoạt động: Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận quà!   2. Nạp Tích Lũy Thời gian hoạt động: 0:00...

RINH GIFTCODE KIẾM ĐẠO PHONG VÂN CÙNG VÍ APPOTA
Cập nhật : 17-10-2018

  Nhân dịp khai mở máy chủ mới S239 - BỘ NGUYỆT, Ví Appota xin gửi tặng bộ giftcode siêu giá trị cho các tiên nhân của Kiếm Đạo Phong Vân thực hiện đầy đủ các bước dưới đây: Thời gian: 15/10/2018 - 22/10/2018. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện,...

RỘN RÀNG 7 NGÀY TRI ÂN SINH NHẬT
Cập nhật : 20-09-2018

  1. Cùng vui kỷ niệm Thời gian event: 0:00 ngày 21-9- 2018 đến 23:59 ngày 27-9-2018 Nội dung event: Trong thời gian có event người đạt đạt cấp 100 mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận được 1 phần quà kỷ niệm. Người chơi ViP còn nhận thêm 1 phần quà kỷ niệm siêu cấp...