CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 12
Cập nhật : 18-12-2017

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp + Nội dung:  Ngày Nhà Giáo, tích luỹ nạp nhận quà! Trong thời gian hoạt động tích...

NỘI DUNG UPDATE THÁNG 12
Cập nhật : 18-12-2017

A. Tính năng mới: 1. Chức nghiệp ngũ chuyển: Long thần thức tỉnh Người chơi đạt đỉnh phong lv 120 và hoàn thành nhiệm vụ 4 chuyển được mở, hoàn thành nhiệm vụ 3 giai đoạn và đỉnh phong đạt lv 130 sẽ hoàn thành ngũ chuyển, hoàn thành nhiệm vụ mỗi...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 12
Cập nhật : 02-12-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 3/12/2017 0:00 — 5/12/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Tích Lũy Nạp + Thời gian: 3/12/2017 0:00 — 3/12/2017 23:59 + Nội...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 11
Cập nhật : 27-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 28/11/2017 18:00 — 30/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 28/11/2017 0:00 — 29/11/2017 23:59 +...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 11
Cập nhật : 22-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 23/11/2017 18:00 — 23/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà! Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 23/11/2017 0:00 — 24/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời...

CHUỖI SỰ KIỆN CHÀO MỪNG 20/11
Cập nhật : 17-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 20/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!   Tích Lũy Nạp + Thời gian: 18/11/2017 0:00 — 18/11/2017 23:59 + Nội dung:  Ngày...

NỘI DUNG BIG UPDATE THÁNG 11
Cập nhật : 16-11-2017

A. Cập Nhật Hệ Thống Mới   1. Hệ Thống Long Mạch Người chơi đạt cấp đỉnh LV30 sẽ mở hệ thống Long Mạch, tăng cấp Long Hồn sẽ nhận được thuộc tính, đạt đến cấp bậc chỉ định sẽ nhận được thuộc tính mục tiêu. Long Hồn tăng thêm trong thuộc tính mục tiêu sẽ...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 11
Cập nhật : 10-11-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 11/11/2017 0:00 — 13/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Nạp Thẻ Tặng Quà  + Thời gian: 11/11/2017 0:00 — 11/11/2017 23:59 + Nội...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 11
Cập nhật : 03-11-2017

  Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 4/11/2017 0:00 — 5/11/2017 23:59 + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà! + Quà Đăng Nhập 4/11:  Phi Tiên Lệnh *3, Thuốc Mệt Mỏi *1 , Thuốc x1.5 EXP *1, 200 Vạn Xu + Quà Đăng...

CHUỖI HOẠT ĐỘNG CHÀO HALLOWEEN
Cập nhật : 27-10-2017

Đăng Nhập Có Quà + Thời gian: 0:00 29/10/2017 - 23:59 31/10/2017 + Nội dung: Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập vào game sẽ nhận 1 lần quà!! + Quà Đăng Nhập: Thuốc Mệt Mỏi *1, Vé Càn quét *1, 100 Vạn Xu*2, Bánh Bát Bảo...

Chat với chúng tôi