CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 9 ( 17/09 đến 19/09 )
Cập nhật : 16-09-2018

1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 17 tháng 09 năm 2018 – 23:59 ngày 19 tháng 09 năm 2018. Nội dung hoạt động: Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận quà!   2. Nạp Tích Lũy Thời gian hoạt động: 0:00...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 9 ( 12/09 đến 14/09 )
Cập nhật : 11-09-2018

1. Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!   2. Tích Lũy Nạp + Nội dung: Trong thời gian hoạt động tích nạp đạt đến số lượng vàng nhất định nhận quà hạo lễ, thời gian...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 9 ( 07/09 đến 09/09 )
Cập nhật : 06-09-2018

    1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 07 tháng 09 năm 2018 – 23:59 ngày 09 tháng 09 năm 2018 Nội dung hoạt động: Thời gian hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà! ​   2. Quà Tích Lũy...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 8 ( 07/08 đến 09/08 )
Cập nhật : 06-08-2018

1. Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     2. Nạp Thẻ Tặng Quà  + Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 8 ( 01/08 đến 03/08 )
Cập nhật : 31-07-2018

1. Quà Ưu Đãi Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 01 tháng 08 năm 2018 – 23:59 ngày 03 tháng 08 năm 2018​  Nội dung: Nhiều loại thời trang bán hẹn giờ! Còn có trang bị cực phẩm toàn server ưu đãi! Mọi người đừng bỏ qua nha! Shop sẽ làm mới...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 7 ( 25/07 đến 27/07 )
Cập nhật : 24-07-2018

Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!     Nạp Thẻ Tặng Quà  + Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần quà trị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 7 ( 18/07 đến 20/07 )
Cập nhật : 17-07-2018

1. Đăng Nhập Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 20 tháng 07 năm 2018. Nội dung hoạt động: Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận quà!   2. Nạp Tích Lũy Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 18...

SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 7 ( 12/07 đến 14/07 )
Cập nhật : 11-07-2018

  Login Có Quà Thời gian hoạt động: 0:00 ngày 12 tháng 07 năm 2018 – 23:59 ngày 14 tháng 07 năm 2018. Nội dung hoạt động: Login nhận quà lớn! Trong hoạt động, người chơi Lv100 trở lên đăng nhập game nhận Quà Đăng Nhập! Vào 18:00-24:00 ngày 12 tháng 07...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 6 ( 28/06 đến 30/06 )
Cập nhật : 27-06-2018

1. Quà Ưu Đãi + Nội dung: Nhiều loại thời trang bán hẹn giờ! Còn có trang bị cực phẩm toàn server ưu đãi! Mọi người đừng bỏ qua nha! Shop sẽ làm mới vào lúc 10h00 và 19h00.     2. Đầu Tư Toàn Dân + Nội dung: Đầu tư nhỏ,...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 6 ( 21/06 đến 24/06 )
Cập nhật : 20-06-2018

+ Đăng Nhập Có Quà + Nội dung:  Thời gian hoạt động, người chơi Lv150 trở lên đăng nhập trong ngày sẽ nhận quà!       + Nạp Thẻ Tặng Quà  + Nội dung:  Thời gian hoạt động tiến hành nạp thẻ mệnh giá bất kỳ sẽ nhận phần...