THẤT TINH TỤ HỒN

Cập nhật : 10-10-2017

Sau khi đạt Lv330 sẽ tự động mở hệ thống Thất Tinh Tụ Hồn, bằng cách đeo linh hồn thuộc tính khác nhau, người chơi có thể nhận nhiều thuộc tính cộng thêm.

 

1. Điều kiện mở:

Người chơi đạt Lv330 tự động mở hệ thống Thất Tinh Tụ Hồn, túi thêm tab Tụ Hồn.

 

 

2. Giới thiệu linh hồn:

+ Mỗi loại linh hồn đều chia thành 5 phẩm chất, từ thấp đến cao lần lượt là: Trắng, Lam, Tím, Cam, Đỏ.

+ Chia theo số dòng thuộc tính, linh hồn có thể chia thành linh hồn 1 thuộc tính và linh hồn 2 thuộc tính.

+ Chia theo vị trí đeo, linh hồn có thể chia thành linh hồn thường và linh hồn nhân.

+ Linh hồn nhân chia thành Hồn Trưởng Thành và Hồn Cường Hóa, hoặc linh hồn 2 thuộc tính có cả 2.

+ Thuộc tính cùng loại, cùng 1 lúc chỉ có thể tồn tại 1 cái, tức sau khi trang bịlinh hồn 2 thuộc tính bao gồm công kích,  không thể trang bị thêm 1 linh hồn 1 thuộc tính công kích.

+ Ô linh hồn tự động mở dựa theo lv, tổng cộng có 7 cái, vị trí nhân mở ở lv370.

+ Linh hồn dư có thểphân giải thành Bụi Tiên, Bụi Tiên có thể dùng để tăng lv linh hồn.

+ Thông qua Linh Hồn Ngưng Tụ, dùng Đá Tiên Hồn hợp thành linh hồn 1 thuộc tính.

+ Thông qua Linh Hồn Ngưng Tụ, dùng Đá Tiên Hồn và linh hồn 1 thuộc tính có thể hợp thành linh hồn 2 thuộc tính.

+ Đá Tiên Hồn và linh hồn có thể nhận từ phụ bản【Bách Quỷ Dạ Hành】

 

Giao diện hợp thành 1 thuộc tính thường

 

Giao diện hợp thành 2 thuộc tính nhân

 

 

Chat với chúng tôi