THỦ VỆ

Cập nhật : 20-09-2017

Thủ Vệ

 

Giới thiệu hệ thống: Kêu gọi đồng bọn bảo vệ Nữ Thần, cùng kháng cự kẻ địch xâm phạm, có thể nhận nhiều EXP

 

Điều kiện mở:

Sau khi mở server 8 ngày, 21:00 - 21:15 mỗi thứ 2, 4, 6 là thời gian mở cửa vào hoạt động

Thành viên bang Lv200 trở lên có thể tham gia

 

Cửa vào phụ bản:

Khi hoạt động mở, bang chúng có thể vào từ icon 【Thủ Vệ】 ở góc trên phải, hoặc vào giao diện chính bấm 【Bang】-【Hoạt Động】-【Thủ Vệ】 để vào

Cửa vào phụ bản chỉ mở 15 phút, cần nắm bắt thời gian!

 

Hướng dẫn cách chơi:

Thủ vệ là 1 phụ bản phòng thủ mà tất cả bang chúng có thể tham gia, bang chúng dưới sự giúp đỡ của 2 NPC hùng mạnh (Liệt Diệm Tiên Tôn, Lôi Đình Tiên Tôn) kháng cự kẻ phá hoại xâm nhập bang, bảo vệ Nữ Thần! Tiêu diệt kẻ địch xâm nhập có thể nhận rất nhiều EXP, là thánh địa tăng lv của bang chúng!

Trong phụ bản có nhiều quái tấn công, bang chúng phải đồng tâm hiệp lực đánh lui kẻ địch, còn có quái đột tập chuyên tấn công Nữ Thần, xin mọi người hãy chuẩn bị phòng thủ, mỗi diệt 1 quái, tất cả bang chúng trong cảnh hoạt động sẽ nhận EXP. Trước khi hoạt động kết thúc, diệt hết tất cả quái trong cảnh hoặc bảo vệ Nữ Thần đến kết thúc phụ bản là sẽ giành chiến thắng!

Sau khi kết thúc phụ bản thì tất cả người chơi sẽ nhận được phần thưởng đánh giá phụ bản, đánh giá càng cao phần thưởng càng tốt!

Chat với chúng tôi