TREO MÁY OFFLINE

Cập nhật : 20-09-2017

Treo máy offline là cách chơi đặc sắc rất hấp dẫn trong game, khiến người chơi cảm nhận được ăn cơm, đi ngủ cũng có thể đánh quái tăng lv nhận trang bị, sau đây sẽ mô tả chi tiết.

 

Giới thiệu hệ thống

1、Người chơi đạt lv60 có thể mở tính năng treo máy offline

2、Sau khi người chơi offline, nhân vật sẽ tự động đến điểm đề nghị treo máy

3、Thời giant reo máy offline: Tối đa có thể trữ 20 giờ, sau khi vượt quá thời gian treo máy offline thì dừng treo máy offline

4、Thiết lập treo máy, người chơi có thể thiết lập trong ‘Thiết Lập’—“Thiết Lập Treo Máy”, ví dụ: Tự động thu thập, bán, thôn phệ trang bị, tổ đội offline hoặc tự động mua hồi sinh

 

 

Thẻ Treo Máy Offline:

Sau khi dùng có thể tăng thời gian treo máy offline

 

Cách nhận:

1、Bang: Mỗi ngày có thể nhận 2 giờ

2、Hàng ngày: Tích lũy EXP đạt 120, 150 hoặc 2 thẻ (Mỗi thẻ 5 giờ)

3、Shop: Đạo cụ thường dùng, Shop KNB Khóa, Shop Vinh Dự đều có bán

 

Chat với chúng tôi